Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Oznam
Vážení rodičia,
od 26.09.2022 začína ranná prevádzka ŠKD v čase od 6:45 do 7:45. Ranná prevádzka je určená LEN pre PRIHLÁSENÉ DETI!
V popoludňajších hodinách si deti 2. – 4. ročníka môžete z ŠKD vyberať v polhodinových intervaloch vchodom do ZUŠ a to do  16:00 hod. (vrátane). V čase po 16. hodine do 17:00 hod.  budú všetky deti z ŠKD odchádzať hlavným vchodom.
Budova školy sa otvára o 7:30 hod pre všetky deti. O 14:00 hod sa budova školy uzamkne!
S pozdravom Mgr. Katarína Materanková, riaditeľka školy.
 
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Klikni TU
 
Oznam
Vážení rodičia, žiaci!
Počas školského roka 2022/23  bude vstup do školy pred vyučovaním umožnený v čase od 7.45  do 8.00 obidvoma vstupmi hlavného vchodu.
Rodičia prvákov môžu počas septembra vstúpiť s deťmi do prezuvárne . V hale školy prvákov čakajú asistentky, ktoré deti odvedú do prváckych tried.
Po skončení vyučovania pani učiteľky privedú prvákov, ktorí nenavštevujú ŠKD, do prezuvárne, odkiaľ si ich rodičia odvedú domov.
Ak žiak navštevuje ŠKD, bude pokračovať popoludňajšou činnosťou v školskom klube.
Preberanie detí od vychovávateliek sa uskutoční každú pol hodinu pri hlavnom vchode školy, podľa vami zvoleného času odchodu.
                                                                                            
                                                                                           Mgr. Katarína Materanková
                                                                                               riaditeľka školy
 
Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravov
Klikni TU
 
Hodnotiaca správa za školský rok 2021/2022
Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch s podmienkach školy za školský rok 2021/2022 si môžete pozrieť TU.
 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1 - 6 z 7