Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Oznam

Vážení rodičia a milí žiaci !
MŠVVaŠ SR vydalo dokument „Školský semafor v školskom roku 2021/2022“, ktorého cieľom je stanoviť prevádzkové podmienky základných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní.
Aj Základná škola, M. R. Štefánika v Čadci sa bude riadiť týmto dokumentom.

POKYNY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Klikni Tu

ŠKOLSKÝ SEMAFOR – POVINNOSTI RODIČA

Klikni Tu

ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Klikni Tu

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI

Klikni Tu

 

 

 

 
Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravov
Klikni TU
 
Zápisný lístok stravníka pre bežné stravovanie na školský rok 2021/22

Oznamujeme vám, že zápisný lístok  na stravovanie v ŠJ - M.R.Štefánika v Čadci na školský rok 2021/2022, je potrebné čitateľne vyplniť, podpísať a vrátiť najneskôr do 25.06.2021.
(Je nutné vyplniť všetky údaje, vrátane tel.čísla, e-mailu a IBAN-u!!)
Zápisný lístok je možné stiahnuť, alebo osobne vyzdvihnúť v školskej jedálni, alebo prostredníctvom dieťaťa u triedneho učiteľa.
Možnosti odovzdania zápisného lístka sú nasledovné:
•    v školskej jedálni
•    prostredníctvom dieťaťa triednemu učiteľovi.

Na stiahnutie klikni TU

 
Hodnotiaca správa za školský rok 2019/2020

Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch s podmienkach školy za školský rok 2019/2020 si môžete pozrieť TU.

 
Základná škola, M. R. Štefánika, Čadca
Sample ImageZákladná škola, M. R. Štefánika, Čadca  je školou, ktorej brány opustilo už niekoľko tisíc žiakov, ktorí ukončili stredné a mnohí aj vysoké školy.

Je to zásluhou pedagogických zamestnancov, ktorí  žiakov pripravili nielen pre život, ale aj do mnohých predmetových súťaží a olympiád, kde žiaci dosahovali veľmi dobré výsledky, čím reprezentovali školu.


Žiaci boli zapojení do činnosti rôznych záujmových krúžkov zameraných na rozvoj ich záujmov a schopností, zúčastňovali sa mnohých výchovno-vzdelávacích podujatí poriadaných školou.