Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Oznam

Vážení rodičia a milí žiaci !
MŠVVaŠ SR vydalo dokument „Školský semafor v školskom roku 2021/2022“, ktorého cieľom je stanoviť prevádzkové podmienky základných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní.
Aj Základná škola, M. R. Štefánika v Čadci sa bude riadiť týmto dokumentom.

POKYNY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Klikni Tu

ŠKOLSKÝ SEMAFOR – POVINNOSTI RODIČA

Klikni Tu

ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Klikni Tu

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE NÁVŠTEVNÍKA O BEZPRÍZNAKOVOSTI

Klikni Tu

 

 

 

 
Školský klub detí

Zápis žiakov do ŠKD

Zápis do ŠKD pre žiakov 1. – 4. ročníka sa uskutoční dňa 2.9.2021 v čase 8.30 – 10.30 hod. vo vstupnom priestore školy.
K zápisu je potrebné priniesť vypísaný zápisný lístok, žiadosť o prijatie (len pre detí, ktoré ešte ŠKD nenavštevovali) a poplatok 15 Eur (Dodatok č. 3 k VZN Mesta Čadca č. 122/2011
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca v znení Dodatkov č. 1 a č. 2).

Zápisný lístok TU
Žiadosť o prijatie  TU


V prípade potreby bude možné vypísať uvedené tlačiva pri zápise.

Vyberanie detí z ŠKD, okrem preberania detí súrodencami, učiteľmi ZUŠ, vedúcimi záujmových útvarov, bude prebiehať v polhodinových intervaloch o 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 hod., atď. Deti, ktoré budú odchádzať z ŠKD samé, musia mať uvedený spôsob a čas odchodu v zápisnom lístku (v polhodinových intervaloch).
V priebehu školského roka môže rodič (zákonný zástupca) dieťaťu písomnou formou spôsob a čas odchodu meniť (v uvedených polhodinových intervaloch).
Tieto polhodinové intervaly sú stanovené z prevádzkových a organizačných dôvodov v čase potreby dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní.

Zároveň upozorňujeme, že ranná prevádzka ŠKD z vyššie uvedených dôvodov nebude.

Organizácia ŠKD - klikni

Školský poriadok ŠKD - klikni

Školský poriadok ŠKD – dodatok č. 1 - klikni

Školský poriadok ŠKD - dodatok č. 2 - klikni

Pravidlá bezpečného ŠKD  - klikni

Denný režim ŠKD - klikni

 

 

 
Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravov
Klikni TU
 
Zápisný lístok stravníka pre bežné stravovanie na školský rok 2021/22

Oznamujeme vám, že zápisný lístok  na stravovanie v ŠJ - M.R.Štefánika v Čadci na školský rok 2021/2022, je potrebné čitateľne vyplniť, podpísať a vrátiť najneskôr do 25.06.2021.
(Je nutné vyplniť všetky údaje, vrátane tel.čísla, e-mailu a IBAN-u!!)
Zápisný lístok je možné stiahnuť, alebo osobne vyzdvihnúť v školskej jedálni, alebo prostredníctvom dieťaťa u triedneho učiteľa.
Možnosti odovzdania zápisného lístka sú nasledovné:
•    v školskej jedálni
•    prostredníctvom dieťaťa triednemu učiteľovi.

Na stiahnutie klikni TU

 
Hodnotiaca správa za školský rok 2019/2020

Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch s podmienkach školy za školský rok 2019/2020 si môžete pozrieť TU.

 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1 - 6 z 7