Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Oznam
Riaditeľstvo ZŠ oznamuje, že z dôvodu vysokých teplôt vzduchu, budú mať žiaci II. stupňa v piatok 14.06.2019 skrátené vyučovanie. Vyučovanie bude končiť 5. vyučovacou hodinou o 12:30.
 
Upozornenie
RIADITEĽKA ŠKOLY VYDÁVA

ZÁKAZ  VSTUPU
NA  ŠKOLSKÉ  IHRISKO


POČAS REKONŠTRUKCIE, KTORÁ SA USKUTOČNÍ V PRIEBEHU

MESIACA MÁJ 2019,  Z DÔVODU OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA.
 
Link na Facebook
KLIKNI TU