Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Oznam

Vážení rodičia a žiaci!

Riaditeľstvo školy oznamuje, že od 26.04.2021 sa zapína REGIONÁLNY COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT.

Podľa MAPY COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT sa budú od 26.04.2021 prezenčne vzdelávať  žiaci 1. – 4. a 8. – 9. ročníka.

ČestnévyhlásenieprežiakovI.stupňa

ČestnévyhlásenieprežiakovII.stupňa

Rozvrh hodín pre žiakov 8. a 9. ročníka

Aktuálne informácie nájdete na webovej stránke MŠVVaŠ SR:

Návrat do škôl od 26.04.2021
Manuál pre ZŠ
Vyhláška ÚVZ SR č. 175/2021 o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
Vyhláška ÚVZ SR č. 187/2021 k režimu vstupu osôb do priestorov školy

 
Oznam

Riaditeľstvo ZŠ oznamuje, že testovanie na Covid -19 bude prebiehať  v školskom MOM.
Testovanie sa uskutoční 24.04.2021 v čase  8.00 – 18.00 hod. v hale školy.

 
2 percentá zo zaplatenej dane

Vážení rodičia ... KLIKNI TU

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti  KLIKNI TU

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby   KLIKNI TU

 
Link na Facebook
KLIKNI TU