Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
OZNAM ZRIAĎOVATEĽA ŠKOLY – MÚ ČADCA

Dobrý deň.  
Posielame informáciu z úradu práce, aj keď nám bola doručená až v júli, čase prázdnin, aby ste mali informáciu v prípade, že sa obrátia na Vás rodičia.
Jedná sa hlavne o dotáciu na stravu pre deti, ktorých rodičia nepoberajú daňový bonus. Prílohou je aj čestné vyhlásenie, ktoré vypisujú obaja rodičia a doručia ho žiadateľovi o dotáciu, t. j. Mestu Čadca a to v čo najkratšom termíne, aby sa dostali do žiadosti, ktorú musíme úradu práce doručiť v termíne do 10. 08. 2021.

Príloha 1. Čestné vyhlásenie       Klikni TU  

Príloha 2. INFO pre žiadateľov  Klikni TU

 
Slávnostné ukončenie školského roku 2020/2021
Vážení rodičia, milí žiaci, želáme vám krásne slnečné leto prežité v zdraví.

Ďakujeme za celoročnú spoluprácu, vzájomné pochopenie. Tešíme sa na stretnutie 02.09.2021.

 
Link na Facebook
KLIKNI TU