Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Zber papiera

Sa uskutoční v dňoch :
17.10. 2019  - 18.10. 2019  
21.10. 2019  - 23.10. 2019

v čase: od 7.00 hod. do 8.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

 
Oznam
Spoločnosť EXAM  testing každý rok ponúka deviatakom jedinečnú možnosť vyskúšať si vopred testy podobné tým, ktoré ich čakajú na Testovaní 9. Najbližšie cvičné testovanie KOMPARO pre deviatakov sa uskutoční 14. novembra 2019. KOMPARO je dobrovoľné. V prípade záujmu žiaka je potrebné do 10.10. 2019 uhradiť poplatok 5,00 € triednemu učiteľovi.
Organizátorom testovania je spoločnosť EXAM testing, ktorá sa profesionálne venuje tetovaniu žiakov od roku 2005. Ministerstvo školstva sa na tomto testovaní nepodieľa, je však o ňom informované. 
Link na Facebook
KLIKNI TU