Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Fašiangové slávnosti
Klikni TU
 
2 % zo zaplatenej dane

Vážení rodičia,

podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poukázať 2 % zaplatenej dane škole cez Nadáciu Spoločne pre región ( táto čiastka u fyzických osôb je najmenej 3 € ).
Prosíme Vás o aktívnu spoluprácu v tejto možnosti ako pomôcť škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa. Čiastka, ktorá bude pripísaná na účet Nadácie Spoločne pre región, a následne prevedená na účet školy, bude využitá na podporu a rozvoj telesnej kultúry a podporu vzdelávania v súlade so zákonom.
Vyzývame Vás, poukážte aj Vy 2 % zaplatenej dane z príjmu svojim deťom !
V prípade poukázania 2 % zaplatenej dane Vám všetky potrebné tlačivá zabezpečíme, resp. ich je možné stiahnuť z webového sídla školy: www.zsstefanika.sk – aktuality.
 Je potrebné odovzdať na škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa, kópiu vyhlásenia alebo kópiu daňového priznania.

BEZ TOHTO NEBUDE MOŽNÉ PLATBU IDENTIFIKOVAŤ !

Zároveň ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste poukázali podiel zo zaplatenej dane v minulom kalendárnom roku. Bol využitý na nákup učebných pomôcok na podporu a rozvoj telesnej kultúry na podporu vzdelávania.
        
Údaje o prijímateľovi

IČO:   37900706
Právna forma:   nadácia
Obchodné meno (názov):   Nadácia Spoločne pre región
Sídlo - Ulica:    Framborská
Súpisné - orientačné číslo:    12
PSČ:    010 01
Obec:   Žilina  

Tlačivá na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázaní zaplatenia dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2018.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018.

 

 
Burza kníh
Máte doma nepotrebné knihy? Darujte ich do burzy!
Ak máte doma knihy (knihu), ktoré ste už prečítali a nepotrebujete ich (zavadzajú vám, zapadajú prachom), môžete ich darovať do burzy kníh, ktorá sa uskutoční 28. marca 2019 v hale školy. Knihu (knihy) môžete odovzdať p. uč. Kyzekovi alebo ju dáte triednej učiteľke (triednemu učiteľovi). Výťažok z predaja bude použitý pre deti z našej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Ďakujeme!
 
Link na Facebook
KLIKNI TU