Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Riaditeľské voľno
Riaditeľka Základnej školy, Čadca – M. R. Štefánika 2007, v súlade s § 150 ods. 5 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje žiakom na deň 29. októbra 2018 (pondelok) riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.
V prevádzke nebude škola, ŠKD ani ŠJ.
 
Jesenné slávnosti
Klikni TU
 
Link na Facebook
KLIKNI TU