Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Umelecké súťaže

Školský rok 2019/2020

 
Vedomostné súťaže

Školský rok 2019/2020

Deviataci Rado Šramo, Etela Lalíková, Sebastián Tomko, Matej Pakanec a Dominik Baška sa 13.11. 2019 zúčastnili celodennej súťaže Innovation Camp v Bratislave, ktorú každoročne organizuje spoločnosť JA SLOVENSKO /autor projektu finančnej gramotnosti Viac ako peniaze/. Žiaci pracovali v zmiešaných tímoch na reálnej výzve ,,Banka budúcnosti". Ich úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na danú tému. Zároveň si rozvíjali svoje zručnosti, schopnosti pracovať v tíme, tvorivosť, komunikáciu a prezentačné schopnosti.

Z 10 tímov vyhlásila porota 3 najúspešnejšie. Vo všetkých ocenených tímoch pracovali aj naši žiaci - D. Baška, R. Šramo a S. Tomko. Ďakujeme našim žiakom za úspešnú reprezentáciu.

Dňa 11. – 15. novembra 2019 sa naši žiaci zapojili do informatickej súťaže iBobor. Z I. stupňa sa zúčastnilo 13 žiakov, z toho 10 sa stali úspešnými riešiteľmi súťaže. Z II. stupňa sa zo všetkých tried zúčastnilo dohromady 79 žiakov a medzi nimi bolo 31 úspešných riešiteľov.
Úspešným riešiteľom blahoželáme!

27.11.2019 - Pekný úspech dosiahla Natálka Brandýsová z 9.C, ktorá sa v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka umiestnila na 4. mieste.

28.11.2019 - Okresné kolo technickej olympiády. V kategórii A žiakov 8. ročníkasa žiaci M. Materanka a A, Sklenčík umiestnili na 9. mieste, v kategórii B žiakov 7. ročníka sa O. Pawlus umiestnil.na 4. mieste.

 
Športové súťaže

Školský rok 2019/2020

01.10.2019 - Okresné kolo v cezpoľnom behu ZŠ. Družstvo chlapcov v zložení Klimek, Machovčák, Vakula sa umietnilo na 10. mieste, dievčatá Malíková, Čuboňová, Švíková na 6. mieste.

18.11.2019 - V okresnom kole vo vybíjanej najmladších žiakov obsadili naši reprezentanti pekné 2. miesto.

28.11.2019 - V okresnom kole ABC futbalistu sa J. Kučák umiestnil na 10. mieste.

28.10.2019 -  Okresné kolo  Rope skipping: žiaci - 2. miesto D. Chorvatovič, 3. M. Bulej, 10. M. Buchta. Žiačky - 6. miesto L. rechtoríková, 6. D. lašová, 12. T. Jedináková.