Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Umelecké súťaže

Školský rok 2019/2020

30.01.2020 sa uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín. V II. kategórii - próze vyhral Jakub Pastva, v poézii sa na 1. mieste umiestnila Linda Rusnáková. V III. kategórii - próze zvíťazil Samuel Kubjatko a v poézii si 1. miesto vybojovala Simona Švíková. Víťazi postupujú do obvodného kola. Do školského kola recitačnej súťaže sa na 1.stupni zapojilo 17 recitátorov, ktorí podali skvelé výkony. Mnohí z nich súťažili v prednese prvýkrát. Veríme, že sa s nimi stretneme pri recitovaní aj o rok.
PRÓZA:
1.miesto: Grétka Štefáková, 2.B
2.miesto: Andrejka Čierňavová, 4.B a Natálka Repáková, 4.C
3.miesto: Barborka Špalková, 4.B a Tomáš Hrtánek, 3.B

POÉZIA:
1.miesto: Karinka Bašková, 4.C
2.miesto: Christian Jaroš, 4.B
3.miesto: Dianka Slovjaková, 2.A a Sonička Cyprichová, 4.B
Víťazom gratulujeme!

06. 02. 2020 žiaci druhého ročníka sa zapojili do enviromentálnej súťaže, ktorá prebiehala v časopise Maxík. Žiaci získali pekné diplomy, nálepky, knihu do triednej knižnice a skvelý pocit víťazov.

18. 12. 2019 Žiaci z 2. A Viktória Skotnická, Sára Sojčáková, Simonka Piščeková, Šimon Lomnický boli ocenení vo výtvarnej súťaži "Deti a Vianoce". Súťaž organizoval Kultúrny dom v Čadci. Výhercom gratulujeme.

Dňa 20. 02. 2020 sa uskutočnilo obvodné kolo v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín – KRÁSA SLOVA. Všetkým zúčastneným: G. Štefákovej, K. Baškovej, J. Pastvovi, L. Rusnákovej, S. Švíkovej a S. Kubjatkovi ďakujeme za skvelé výkony a krásny umelecký zážitok. V I. kategórii – poézii zvíťazila Karin Bašková zo 4. C triedy. V II. kategórii sa na druhom mieste umiestnil Jakub Pastva zo 6. A triedy. Víťazi postupujú do okresného kola. Všetkým recitátorom gratulujeme!

 

 
Vedomostné súťaže

Školský rok 2019/2020

Deviataci Rado Šramo, Etela Lalíková, Sebastián Tomko, Matej Pakanec a Dominik Baška sa 13.11. 2019 zúčastnili celodennej súťaže Innovation Camp v Bratislave, ktorú každoročne organizuje spoločnosť JA SLOVENSKO /autor projektu finančnej gramotnosti Viac ako peniaze/. Žiaci pracovali v zmiešaných tímoch na reálnej výzve ,,Banka budúcnosti". Ich úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na danú tému. Zároveň si rozvíjali svoje zručnosti, schopnosti pracovať v tíme, tvorivosť, komunikáciu a prezentačné schopnosti.

Z 10 tímov vyhlásila porota 3 najúspešnejšie. Vo všetkých ocenených tímoch pracovali aj naši žiaci - D. Baška, R. Šramo a S. Tomko. Ďakujeme našim žiakom za úspešnú reprezentáciu.

Dňa 11. – 15. novembra 2019 sa naši žiaci zapojili do informatickej súťaže iBobor. Z I. stupňa sa zúčastnilo 13 žiakov, z toho 10 sa stali úspešnými riešiteľmi súťaže. Z II. stupňa sa zo všetkých tried zúčastnilo dohromady 79 žiakov a medzi nimi bolo 31 úspešných riešiteľov.
Úspešným riešiteľom blahoželáme!

27.11.2019 - Pekný úspech dosiahla Natálka Brandýsová z 9.C, ktorá sa v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka umiestnila na 4. mieste.

28.11.2019 - Okresné kolo technickej olympiády. V kategórii A žiakov 8. ročníkasa žiaci M. Materanka a A, Sklenčík umiestnili na 9. mieste, v kategórii B žiakov 7. ročníka sa O. Pawlus umiestnil.na 4. mieste.

10.12.2019 Žiaci 3.ročníka a 4.ročníka sa zúčastnili školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Z 3.ročníka sa zúčastnilo 12 žiakov, zo 4.ročníka 18 žiakov, z toho 7 žiakov bolo úspešných riešiteľov školského kola: zo 4.A Filip Pajonk, zo 4.B Christian Jaroš, Soňa Cyprichová, Stanislav Prívara, Linda Rebrošová, zo 4.C Patrícia Sabóová a Natália Zajíčková.

Dňa 15.01. 2020 sa uskutočnilo v Centre voľného času Čadca okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Žiačka Simonka Kukurdíková získala krásne druhé miesto v kategórii 1A, Laurka Kyzeková získala piate miesto v kategórii 1B. Obom dievčatám srdečne blahoželáme.

14.02.2020 sa v ZŠ Komenského uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Z našich žiakov boli úspešnými riešiteľmi Etelka Lalíková z 9.B a Janko Jarošík zo 7.C. Gratulujeme.
 

 
Športové súťaže

Školský rok 2019/2020

01.10.2019 - Okresné kolo v cezpoľnom behu ZŠ. Družstvo chlapcov v zložení Klimek, Machovčák, Vakula sa umietnilo na 10. mieste, dievčatá Malíková, Čuboňová, Švíková na 6. mieste.

18.11.2019 - V okresnom kole vo vybíjanej najmladších žiakov obsadili naši reprezentanti pekné 2. miesto.

28.11.2019 - V okresnom kole ABC futbalistu sa J. Kučák umiestnil na 10. mieste.

28.10.2019 -  Okresné kolo  Rope skipping: žiaci - 2. miesto D. Chorvatovič, 3. M. Bulej, 10. M. Buchta. Žiačky - 6. miesto L. rechtoríková, 6. D. lašová, 12. T. Jedináková.

12.02.2020 sa v areáli Športcentra v Oščadnici uskutočnil už 5. ročník Zimných hier o pohár primátora Čadce, v rámci ktorých si zmerali svoje lyžiarske schopnosti žiaci II. stupňa. Našim borcom sa darilo a získali krásne 1. miesto spomedzi čadčianskych základných škôl.

19.02.2020 v obvodnom kole v basketbale žiakov ZŠ skončili naši chlapci na peknom 2. mieste.