Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Umelecké súťaže

Školský rok 2020/2021

14.12.2020 bolo vyhodnotenie výtvarnej súťaže Nakresli si betlehem, ktorej sa zúčastnili žiaci 1.stupňa. Výhercovia sú: Tamara Privarová 3.C, Agáta Privarová 3.C, Oliver Vegh 3.C, Sára Sojčáková 3.A, Barbora Takáčová 2.A, Nela Zbojová 2.A, Jakub Truchlik 2.A. Gratulujeme


 

 
Vedomostné súťaže

Školský rok 2020/2021

Dňa 27. 11. 2020 sa uskutočnilo v našej škole školské kolo Olympiády v anglickom jazyku formou online. V kategórii 1B skončila na prvom mieste žiačka Simonka Kukurdíková z 8.C. Simonka postupuje do okresného kola olympiády v ANJ. Na druhom mieste sa umiestnila Lara Ünaldi z 8. C a Maťko Materanka z 9. B triedy. Na treťom mieste sa skončila Mirka Hlaváčová z 9. B triedy. Blahoželáme.

Aj tento školský rok sa od 11.11 do 16.11.2020 zapojili žiaci 4.-8. ročníka do online súťaže iBobor. V kategórii Bobrík sa na 1. mieste umiestnili Christian Jaroš a Natália Zajíčková, ktorí dosiahli maximálny počet bodov. V kategórii Benjamín boli najúspešnejší Samuel Šutek a Viktória Kontriková. V kategórii Kadet získali diplom Samuel Špánik, Lucia Sirotová a Scarlett Kondeková. Z celkového počtu 74 zúčastnených žiakov získalo diplom 27 žiakov. Úspešným riešiteľom gratulujeme.

Dňa 09.02.-10.02.2020 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády, z ktorého do okresného kola, ktoré sa uskutoční dňa 13.04.-14.04. 2021, postúpili žiaci: Matej Grochal 5.C, Christián Jaroš 5.B, Stanislav Prívara 5.B, Natália Zajíčková 5.C, Patrícia Saboová 5.C, Samuel Bulej 6.B, Boris Hažík 6.B, Samuel Šutek 6.A, Matej Pawlus 6.A, Filip Ďurana 6.B, Veronika Vrábliková 8.B, Daniel Kajánek 8.C, Samuel Jurčák 8.B, Samuel Špánik 8.C, Oliver Pawlus 8.B.

Dňa 9.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Svoje sily si zmeralo 17 žiakov 3.ročníka a 13 žiakov 4.ročníka. Úspešnými riešiteľmi sú: Juraj Mauer 3.C, Gréta Štefáková 3.B, Agáta Privarová 3.C, Timotej Škorvánek 3.B, Diana Slovjaková 3.A, Timea Račková 4.B. Gratulujeme

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku  sa uskutočnilo dňa 13.01. 2021 online formou. Našu školu reprezentovala žiačka z 8.C Simonka Kukurdíková, v kategórii 1B. Umiestnila sa na 7. mieste, bola úspešnou riešiteľkou. 

Výsledky našich žiakov v okresnom online kole olympiády z GEO:
Úspešní riešitelia (kategória G):
1.miesto Stanislav Privara, 5.B
5.miesto Filip Pajonk, 5.A
7.miesto Christian Jaroš, 5.B
V E kategórii boli úspešnými riešiteľmi Daniel Kajánek z 8.C a Vanda Šeligová z 8.A. Gratulujeme

Dňa 27.01. 2021 sa uskutočnilo okresné kolo MO 5. a 9.roč. na ktoré postúpili žiaci po domácom kole a úspešní boli: v kategórii Z5 Filip Pajonk z 5.A sa umiestnil na 4. mieste a z kategórie Z9 sa žiak Samuel Kubjatko umiestnil na 5. mieste.
Žiak Samuel Kubjatko postúpil do krajského kola MO, ktoré sa konalo 16.03.2021.

Dňa 13., 14. apríla 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády, v ktorom boli naši žiaci druhého stupňa úspešní.
Natália Zajíčková z V.C sa umiestnila na 1. mieste, Stanislav Privara z V.B na 9. mieste, Patrícia Sabóová z V.C na 20. mieste a Christian Jaroš z V.B na 24. mieste.
Zo šiesteho ročníka sa Samuel Bulej zo VI.B umiestnil na 11. mieste, Boris Hažík zo VI.B na 14. mieste a Samuel Šutek zo VI.A na 14. mieste.
Žiačka ôsmeho ročníka Veronika Vrábliková z VIII. B sa umiestnila na 6. mieste.
Gratulujeme žiakom, ktorí sa aj počas dištančného vzdelávania zapojili do súťaže a reprezentovali našu školu.

Dňa 19.04.2021 sa 25 žiakov 1. - 3. ročníka zapojilo do medzinárodnej súťaže Matematický klokan. najviac úloh vyriešili Samuel Kulla, Natália Beňová a Adrián Sáček z  2. B triedy 

Dňa 21.4. 2021 sa žiaci 5. a 8. ročníka zapojili do celoslovenskej súťaže z informatiky ScratchCup. Súťaž je určená pre žiakov so záujmom o programovanie.

Dňa 17. 06. 2021 sa v našej škole uskutočnila medzinárodná súťaž v anglickom jazyku EnglishStar. Zapojili sa do nej žiaci 8. a  9. ročníka. Zúčastneným žiakom patrí pochvala: 8. ročník: Samko Jurčák, Veronika Vrábliková, Lukáš Beliančin, Kristínka Durajová, Klárka Ficková, Simonka Kukurdíková, Agátka Poláková, Scarlett Kondeková, Lara Ünaldi.  9. ročník:  Jakub Perďoch, Sofia Kasoniová, Samko Kubjatko, Mirka Hlaváčová. Žiakom držíme palce.  

 

 

 
Športové súťaže

Školský rok 2020/2021