Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Umelecké súťaže

Školský rok 2021/2022

14. 12. 2021 - Žiaci našej školy ocenení vo výtvarnej súťaži Vianoce očami detí z KIC Čadca: Barbora Durajová 1.B, Miško Jedinák 1.B, Alica Sačková 1.B, Paulína Poláčková 1.B,  Natália Beňová 3.B, Lucia Chrastinová 2.C, Diana Slovjaková 4.A a Jozef Hajduk 3.B.

Vo výtvarnej súťaži Nakresli si betlehem, ktorú organizuje Kysucká knižnica v Čadci, boli ocenení žiaci: Kristínka Krelová, Alica Sáčková, katarína Klimeková, Barbora Durajová a Lívia Chrastinová.

Žiaci našej školy ocenení vo výtvarnej súťaži Vianoce očami detí z KIC Čadca: Barbora Durajová 1.B, Miško Jedinák 1.B, Alica Sačková 1.B, Paulína Poláčková 1.B,  Natália Beňová 3.B, Lucia Chrastinová 2.C, Diana Slovjaková 4.A a Jozef Hajduk 3.B. Gratulujeme.

27. 04. 2022 prebehlo školské kolo v speváckej súťaži Slávik Slovenska. Súťažilo sa v troch kategóriách a celkovo sa súťaže zúčastnilo 34 detí. Rozhodnúť o tom, kto postúpi do okresného kola,  bolo skutočne ťažké, pretože konkurencia medzi spevákmi bola vysoká. Do okresného kola postupuje víťaz každej kategórie: Michaela Chrastinová, 2.A, Katarína Klimeková, 4.B a Karolína Tekelová, 7.A. Srdečne blahoželáme a držíme palce.

11. 05 .2022 sa tri dievčatá z našej školy zúčastnili okresného kola speváckej súťaže Slávik Slovenska. V 1. kategórii súťažila Miška Chrastinová, v 2. kategórii Katka Klimeková a v 3. kategórii Linda Šeligová. Všetky tri dievčatá predviedli veľmi pekné výkony a Katka Klimeková sa umiestnila na 3. mieste. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu našej školy a výherkyni blahoželáme.

 

 

 


 

 
Vedomostné súťaže

Školský rok 2021/2022

Od 18.10 do 22.10. 2021 sa naša škola zapojila v rámci hodín Informatiky do Európskeho týždňa programovania. Žiaci si skúšali kódovanie na hodine kódu na stránke code.org. Európsky týždeň programovania je nezávislá iniciatíva, ktorej cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou.

V týždni od 8.11. do 12.11. 2021 sa 70 žiakov 3. až 9. ročníka zapojilo do celoslovenskej online informatickej súťaže iBobor. Úspešných bolo 16 žiakov. Na 1. mieste sa umiestnili Juraj Greguš z 5.A a Dominika Slovjaková z 5.B v kategórii Bobrík. V kategórii Benjamín bola najúspešnejšia Patrícia Saboóvá zo 6.A a v kategórii Kadet bol najúspešnejší Ján Jarošík z 9.C. Úspešným riešiteľom gratulujeme.

Dňa 18. 11. 2021 sa uskutočnilo  školské kolo olympiády v anglickom jazyku.  Na okresnom kole bude našu školu  reprezentovať  Tamarka Krabicová za kategóriu 1A  a Agátka Poláková za kategóriu 1B.  Blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

Dňa 24.11. 2021 sa 23 žiakov 5. až 9. ročníka zapojilo do školského kola Geografickej olympiády. Úspešných bolo 21 žiakov. Na okresnom kole budú našu školu  reprezentovať za kategóriu G: Juraj Greguš, Dávid Chudjak, Nikola Bulejová; za kategóriu F: Filip Pajonk, Patrícia Sabóová; za kategóriu E: Daniel Kajánek, Matej Bulej, Vanda, Šeligová. Blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

Dňa 25. 11. 2021 sa žiaci IX. B Oliver Pawlus a Samuel Jurčák zúčastnili okresného kola Technickej olympiády. Súťaže sa v kategórii A zúčastnilo 9 dvojíc žiakov z okresu Čadca. Naši žiaci sa umiestnili na 2. mieste a sú úspešnými riešiteľmi.

Dňa 30.11.2021 sa 14 žiakov 2.-4. ročníka zapojilo do súťaže Všetkovedko. Najlepšie umiestnenie dosiahli Dominik Bobčík (2.A), Michaela Michalinová (2.C), Michaela Chrastinová (2.A), Adrián Sáček (3.B), Sebastián Jaroš (3.A), Max Oravec (4.C) a Gréta Štefáková (4.B),  ktorí získali titul ,,Všetkovedko“. Za svoju snahu a šikovnosť boli odmenení darčekmi a všetci zúčastnení získali diplomy.

08.-09.12.2021. Výsledky školského kola Pytagoriády 2021. Úspešní žiaci: 5. roč.: 1.Diana Tatarková, 2. Viktória Školová, 3. Nikola Bulejová, 4. Simona Jendrisková, 5. Katarína Sloviaková, 6. Zuzana Kupková, 7. Tamara Krabicová, 6. roč.: 1. Lukáš Vojčiniak, 2. Natália Zajíčková, 3. Bianka Sklenčíková. 7. roč.: 1. Boris Hažík, 2. Samuel Šutek, 3. Samuel Bulej. 8. roč.: 1. Matej Bulej. Do okresného kola postúpia žiaci, ktorých určí okresná komisia.

Žiaci našej školy sa zapojili do súťaže Jazyková reťaz a Tričko Európskej Únie. Pochvala patrí žiakom z tried:  8.A, 8.B, 8.C,6.B, 9. C.  Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

Dňa 17.02. 2022 sa žiaci 5. až 9. ročníka zapojili do okresného kola Geografickej olympiády. Úspešných bolo 7 žiakov. Za kategóriu G: Juraj Greguš, Dávid Chudjak; za kategóriu F: Filip Pajonk, Patrícia Sabóová; za kategóriu E: Daniel Kajánek, Matej Bulej, Vanda, Šeligová. Blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

Dňa 18.02. 2022 sa 9 žiakov 6. až 9. ročníka zapojilo do školského kola Biologickej olympiády. Úspešní boli všetci žiaci. Na okresnom kole budú našu školu  reprezentovať za kategóriu E: odbornosť geológia: Kristína Durajová; odbornosť zoológia: Agáta Poláková, Scarlett Kondeková; odbornosť botanika: Nella Kubjatková. Blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

30.03. 2022 sa uuskutočnilo okresné kolo Pytagoriády. Úspešnými riešiteľmi sa stali Matej Bulej z 8. C, Samuel Šutek zo 7. A a natália Zajíčková zo 6. A triedy.

Dňa 31.03. 2022 sa žiačky 6. až 9. ročníka zapojilo do okresného kola Biologickej olympiády. Úspešné boli všetky žiačky: za kategóriu E: odbornosť geológia: Kristína Durajová; odbornosť zoológia: Agáta Poláková, Scarlett Kondeková; odbornosť botanika: Nella Kubjatková.  Na krajskom kole bude našu školu reprezentovať za kategóriu E: odbornosť botanika: Nella Kubjatková, odbornosť geológia: Kristína Durajová. Blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

29. 03. 2022 Okresné kolo Pytagoriády. Z 3.ročníka sa zúčastnilo 10 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sú: Š.Vrablik, M.Halfar, A.Sáček z 3.B. Zo 4.ročníka sa zúčastnilo 13 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sú: D.Slovjaková,  S.Goneková – 4.A,  A.Fojtík, T.Privarová,  J.Mauer  - 4.C

Dňa 11.4.2022 sa uskutočnila celoslovenská matematická súťaž Matematický klokan do ktorej sa zapojilo 47 žiakov 1. až 4. ročníka. Úspešnými riešiteľmi tejto súťaže boli: Martin Harcek ( 1.B), Michal Jedinák (1.B), Michaela Chrastinová (2.A), Michaela Michalinová (2.C), Patrik Poláček (2.A), Adrián Sáček (3.B), Agáta Privarová (4.C) a Adam Fojtík (4.C). Všetci žiaci boli za svoju snahu odmenení diplomom a darčekom.


Dňa 05.05. 2022 sa uskutočnila v našej škole medzinárodná súťaž Anglická hviezda.  Do súťaže sa zapojili žiaci druhého stupňa.  Súťažiacim držíme palce.

Dňa 17.05. 2022 sa žiačky 6. až 9. ročníka zapojili do krajského kola Biologickej olympiády. Na 4. mieste za kategóriu E odbornosť geológia skončila žiačka z 9. A: Kristína Durajová. Blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

13. 06. 2022 tretiakov zaujali pútavé aktivity na tému starostlivosť o zuby. Pani dentálna hygienička Dominika s Martinou z Petramedu začali svoju inštruktáž informáciami o zuboch. Na modeloch chrupu im predviedli správnu techniku čistenia zúbkov. Veľmi ľahko skontrolovali, ako sa deťom darilo zvládať vyčistenie povlaku po chutných čučoriedkových pastilkách. Tréning pokračoval aj na zubatom plyšovom dráčikovi, ktorý deti pobavil. Na konci interaktívnej prednášky si tretiaci odniesli hodnotné praktické darčeky – kefku, pastu a omaľovanky so samolepkami. Tvrdia, že zubárov sa neboja. Pani Dominika a Martina dostali od detí obrázky ako poďakovanie.

Počas celého školského roka riešili niektorí žiaci 2.- 4. ročníka 5 kôl matematickej súťaže Maksík. Najšikovnejší boli: Michaela Michalinová (2.A), Mathias Riboň (2.A), Jakub Kubík (2.B), Sebastián Jaroš (3.A), Diana Slovjaková (4.A) a Laura Sloviaková (4.C),  ktorí za svoju snahu získali pekné odmeny. Všetci riešitelia dostali diplomy.

24.06.2022 sa v našej škole sa uskutočnila medzinárodná súťaž z anglického jazyka Anglická hviezda. Do súťaže sa zapojili žiaci druhého stupňa.  Najvyšší počet bodov za jednotlivé ročníky získali títo žiaci:  Zuzana Kupková z 5.B, Lea Goneková zo 6.B, Samuel Kucharčík zo 7.B, Marianna Palubjáková z 8.B, Adrián Palčo z 9.B. Všetkým súťažiacim patrí veľká pochvala.

 


 

 

 
Športové súťaže

Školský rok 2021/2022

V pondelok 13.09.2021 a v piatok 17.09.2021 sa žiaci 3.ročníka a 1.ročníka zúčastnili celoslovenského testovania pohybových zručností. Žiaci absolvovali 9 disciplín, s ktorými sa popasovali veľmi dobre. Cieľom testovania je odporučiť žiakom a ich rodičom druhy športov, na ktoré majú predpoklady, môžu byť v nich úspešní, resp. ich budú baviť vzhľadom na ich danosti. Po uzatvorení testovania dostanú v januári 2022 certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič aj informáciu, aké sú pohybové predpoklady žiaka a na akej úrovni sa žiak nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k ostatnej populácii vo svojej vekovej kategórii.

Naša škola dosiahla pekný úspech - bola ocenená ako olympijská škola roka 2019 a naša pani kolegyňa Zuzka Longauerová získala čestné uznanie za šírenie olympionizmu.

24. 03. 2022 - V Oščadnici sa dnes uskutočnil už 6.ročník Zimných hier o pohár primátora Čadce. Naši lyžiari nesklamali a obsadili veľmi pekné 2.miesto.

08.04. 2022 - Športové súťaže sa pomaly rozbiehajú a naša škola  dosiahla prvý úspech, keď sa dievčatá z 5. a 6. ročníka kvalifikovali do okresného kola vo vybíjanej.
Hoci prehrali so ZŠ Skalité, ďalšie zápasy sa už niesli v našej réžii a po víťazstvách nad Zborovom, ZŠ Komenského a Oščadnicou dievčatá oslavovali postup.

11.04. 2022 - Žiaci našej školy sa nestratili ani na súťaži Veľkonočné plávanie v Mestskej krytej plavárni v Čadci, v ktorej získali viacero pódiových umiestnení v disciplínach kraul, prsia a voľný spôsob: 1.miesto Dominika Slovjaková, 3.miesto Diana Slovjaková, 2. a 3.miesto Benjamín Vakula, 3.miesto Vanda Šeligová, 2.miesto Tatiana Šípková a 3.miesto Filip Čenták.
Výkony našich plavcov okorenila štafeta v zložení Dominika Slovjaková, Vanda Šeligová, Benjamín Vakula a Filip Čenták, ktorá obsadila vynikajúce 2.miesto.

13. 04. 2022 - Za účasti ZŠ z Rakovej, Čierneho, Skalitého a našej školy sa vo veľkej telocvični uskutočnilo okresné kolo žiačok vo vybíjanej. Po ťažkých zápasoch vybojovali naše dievčatá pekné 3.miesto.

27. 04. 2022  naši žiaci súťažili vo futbale. Súperili so ZŠ Raková, ZŠ Svrčinovec, ZŠ Čierne a ZŠ Rázusova. I keď sa do okresného kola nekvalifikovali (len na základe horšieho skóre),podali skvelý športový výkon.

29. 04. 2022 sa naši mladší žiaci z 1.stupňa zúčastnili McDonald's Cupu- súťaže vo futbale. V kvalifikačnom kole narazili na žiakov zo Starej Bystrice, zo Zborova, z Horelice a z Čierneho. Aj keď nepostúpili do okresného kola, zaslúžia si pochvalu za aktivitu a reprezentovanie školy. A samozrejme,nezabudli sme navštíviť najväčšiu atrakciu Starej Bystrice - orloj.

12. 05. 2022 sa na čadčianskom štadióne uskutočnil atletický štvorboj chlapcov a dievčat 5., 6., a 7.ročníka. V horúčave bojovali v hode, behu a skoku do diaľky. Ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu školy.

01. 06. 2022 Na MDD pripravilo mesto Čadca po dvojročnej prestávke ďalší ročník populárneho Dňa športu a kultúry. Deti zo všetkých čadčianskych škôl súťažili medzi sebou vo futbale, florbale, volejbale, basketbale a atletike. Športovci z našej školy sa výborne pripravili a dominovali v takmer všetkých disciplínach. Napokon sme spomedzi základných škôl v Čadci získali vytúžený pohár primátora mesta za celkové 1. miesto.
Ďakujeme všetkým reprezentantom školy, ktorí sa zaslúžili o zisk cennej trofeje.