Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Umelecké súťaže

Školský rok 2017/2018

V novembri sa žiaci 2.C triedy zapojili do medzinárodnej výtvarnej a literárnej súťaže na tému „Moja najväčšia radosť“.  Žiak  Matej  Grochal sa umiestnil na krásnom 1.mieste s prácou „Už mám sestričky dve!“ Výtvarne stvárnil svoju rodinu na ceste z pôrodnice. Gratulujeme!

14.12.2017 sa v KIC uskutočnila vernisáž Deti a Vianoce. Ocenené práce: L. Rebrošová 2.B, S. Mauerová 2.C, Ch. M. Padychová 2.C, T. Klieštiková 8.B, T. Lenčešová 8.B, D. Slanináková 4.B a N. Okuliarová 2.A.

Dňa 15.12.2017 sa v Kysuckej knižnici konalo vyhodnotenie výtvarnej súťaže a vernisáž na tému NAKRESLI SI BETLEHEM.  Ocenenia za svoje výtvarné práce si odniesli žiačky z 2.C triedy, a to Viktória Martiniaková, Karin Bašková a Patrícia Sabóová.

Dňa 23.01.2018 obdržala naša škola diplom z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (udelený Galériou a strediskom výtvarnej tvorby detí v Toruni) za účasť v medzinárodnej súťaži ALWAYS GREEN, ALWAS BLUE, do ktorej sa so svojimi výtvarnými prácami zapojili  žiaci z 2.C triedy.

Dňa 24.01.2018 sa v Kysuckej knižnici konala okresná súťaž v prednese povesti - „Šaliansky Maťko“. Našu školu v nej reprezentovala žiačka z 2.C triedy Chiara Mária Padychová.

Dňa 07.02.2018 sa žiaci  l. stupňa zúčastnili  školského kola súťaže  v prednese poézie a prózy.  Víťazmi a postupujúcimi do obvodného kola  sa stali Natália Repáková  z 2.C v próze a Viktória Kontríková zo 4.B v poézii. K úspechu im  blahoželáme  a držíme palce v nasledujúcom kole.

Dňa 8.2. 2018 sa na II. stupni uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, z ktorých víťazi postúpili do obvodného kola, ktoré bude 14.2. v DK v Čadci. V II. kategórii (5. a 6. roč.) vyhrali Daniel Kajánek v próze a Sofia Kasoniová v poézii. Z III. kategórie (7. - 9. roč.) postúpili Terezka Klieštiková (próza) a Grétka Oravcová (poézia). 

 


   

 
Vedomostné súťaže

Školský rok 2017/2018

Dňa 05.10.2017 sa žiaci 4. ročníka zapojili do detskej dopravnej súťaže ,,S radosťou a bezpečne na bicykli“. Preverili si v nej svoje teoretické vedomosti z pravidiel cestnej premávky a tiež praktické zručnosti v jazde na bicykli. Najviac sa darilo družstvu zo 4.C triedy, ktoré sa v celkovom hodnotení umiestnilo na 3. mieste.

Dňa 25. novembra 2017  sa uskutočnilo na našej škole školské kolo OSJL. Zapojilo sa 15 žiakov z  9. roč., ktorých pripravovala  p. uč. Klimeková a p. uč. Kyzek. Na prvom mieste sa umiestnil a do obvodného kola  postúpil žiak  9. C triedy René Brandýs. Na 2. mieste sa umiestnila Veronika Točoňová z 9.B, tretie miesto si podelili žiaci 9.A triedy – Klára Bohdaňová a Samuel Kyzek.

29.11.2017 - okresné kolo Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre. 12. miesto: R. Brandýs.

16.01.2018 - obvodného kolo Olympiády v anglickom jazyku. Kategória 1B: Davidová Kamila -  6. miesto, 1A: Martiniak Martin - 6. miesto.

13.12.2017 - školské kolo Pytagoriády 3. - 4.ročník.

06.02.2018 - Okresné kolo geografickej olympiády. Vyhodnotenie 5. ročník ZŠ – kat. G: 9. miesto    Dávid Kajánek, 8. – 9.  ročník ZŠ a 3. a 4. roč. OG – kat. E: 9.miesto Nina Crhová.

Dňa 15.2. 2018 sa uskutočnilo obvodné kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovalo 8 žiakov.  Úspešnými riešiteľmi sa stali: Samuel Kubjatko zo 6. A (69 bodov, 7. miesto),  Kamila Davidová zo 7. A (67 bodov, 7. miesto) ,  René Brandýs z 9. C (82 bodov, 6. miesto),   Natália Točoňová zo 7. A (78 bodov, 2. miesto).  Natália Točoňová postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční v marci 2018. Srdečne gratulujeme. 

 
Športové súťaže

Školský rok 2017/2018

26.09.2017 - Okresné kolo v cezpoľnom behu ZŠ. Ml. žiaci: 1. miesto obsadilo družstvo v zložení Klimek, Vakula, Pawlus. Ml. žiačky: 4. miesto / Kultánová, Malíková, Lašová/. St. žiaci: 7. miesto /Tomaník, Sekerka, Klimek/. St. žiačky: 8. miesto /Bohdaňová, Pišteková, Mináriková/. Jednotlivci: 1. miesto: M. Klimek, 2. miesto: B. Vakula.

12.10.2017 - Letný biatlon. Mladší žiaci: Klimek, Vakula a Pawlus - 1. miesto. Starší žiaci: Sekerka, Klimek a Kubica - 2. miesto. Staršie žiačky: Bohdáňová, Pišteková a Drbulová - 2. miesto.

26.10.2017 - okresného kolo „ROPE SKIPPING“. Žiačky: 4.miesto Klára Bohdáňová, 14. Alžbeta Drbulová, 20. Dorota Pišteková, 22. Adriána Smolková, 26. Ema Chorvatovičová, 28. Mia Mináriková, 32. Gréta Oravcová. Žiaci : 2. Jakub Švík, 3. Filip Samuhel, 4. Samuel Raček, 5. Tobias Baláž, 9. Marek Kubica, 10. Tomáš Tomaník, 13. Radoslav Šramo, 14. Samuel Sekerka, 19. Marek Kováčik, 22. Samuel Kováč, 24. Matej Klimek, 26. Tomáš Andoč.

26.10.2017 - okresné kolo „ABC futbalistu“ 4. miesto: Michal Trúchly, 9. Tobiáš Benko, 10. Matej Samuhel.

09.11.2017 - okresné kolo v bedmintone. Chlapci sa umiestnili na 3. mieste /Kubica, Sekerka/, dievčatá 4. miesto /Bohdaňová, Pišteková/.

16.11.2017- okresné kolo vo vybíjanej najmladších žiakov. Družstvo zostavené zo štvrtákov našej školy sa umiestnilo na 1. mieste a postupuje do krajského kola.

29.11.2017 - okresné kolo v stolnom tenise družstiev. Žiaci R. Šramo, S Kubjatko a M. Imrišík - 1. miesto, žiačky A Kubjatková, S. Gerátová, K. Bohdaňová a D. Pišteková - 1. miesto. Obe družstvá postúpili do krajského kola.

5.12.2017 sa družstvo zostavené zo žiakov štvrtého ročníka zúčastnilo krajského kola vo vybíjanej najmladších žiakov, ktoré sa konalo v Dolnom Kubíne. Po náročných zápasoch sa umiestnili na krásnom druhom mieste. Našu školu reprezentovali: E.Kubíková, L.Chrastinová, S.Suchoňová, V.Kontríková, A.Hadidová, V.Jarabicová, J.Pastva, T.Jozek, M.Minárik, F.Murčo, P.Gavlák a A.Kvašňovský, ktorý nahradil chorého M. Buleja. 

13.12.2017 sme sa zúčastnili na krásnom podujatí - Vianočnom plávaní. Naši plavci nás nesklamali a priniesli množstvo medailí. Agátka Poláková a Jakubko Pastva sa umiestnili v plávaní voľným spôsobom na 3. mieste, Lívia Stročková na 50 m kraulom vybojovala 2. miesto, Milotka Pišteková nás reprezentovala v plávaní na 50 m kraulom, kde získala 2. miesto a na 50m prsia sa umiestnila na 3. mieste. Ani Marek Kováčik sa nedal zahanbiť a získal dve 3. miesta. A to najlepšie nakoniec - v štafete na 4x50 m získali nádherné 1. miesto plavci v zoskupení: Milota Pišteková, Lívia Stročková, Marek Kováčik a Samuel Šumský. Srdečne blahoželáme!