Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Umelecké súťaže

Školský rok 2020/2021

14.12.2020 bolo vyhodnotenie výtvarnej súťaže Nakresli si betlehem, ktorej sa zúčastnili žiaci 1.stupňa. Výhercovia sú: Tamara Privarová 3.C, Agáta Privarová 3.C, Oliver Vegh 3.C, Sára Sojčáková 3.A, Barbora Takáčová 2.A, Nela Zbojová 2.A, Jakub Truchlik 2.A. Gratulujeme


 

 
Vedomostné súťaže

Školský rok 2020/2021

Dňa 27. 11. 2020 sa uskutočnilo v našej škole školské kolo Olympiády v anglickom jazyku formou online. V kategórii 1B skončila na prvom mieste žiačka Simonka Kukurdíková z 8.C. Simonka postupuje do okresného kola olympiády v ANJ. Na druhom mieste sa umiestnila Lara Ünaldi z 8. C a Maťko Materanka z 9. B triedy. Na treťom mieste sa skončila Mirka Hlaváčová z 9. B triedy. Blahoželáme.

Aj tento školský rok sa od 11.11 do 16.11.2020 zapojili žiaci 4.-8. ročníka do online súťaže iBobor. V kategórii Bobrík sa na 1. mieste umiestnili Christian Jaroš a Natália Zajíčková, ktorí dosiahli maximálny počet bodov. V kategórii Benjamín boli najúspešnejší Samuel Šutek a Viktória Kontriková. V kategórii Kadet získali diplom Samuel Špánik, Lucia Sirotová a Scarlett Kondeková. Z celkového počtu 74 zúčastnených žiakov získalo diplom 27 žiakov. Úspešným riešiteľom gratulujeme.

 

Dňa 9.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Svoje sily si zmeralo 17 žiakov 3.ročníka a 13 žiakov 4.ročníka. Úspešnými riešiteľmi sú: Juraj Mauer 3.C, Gréta Štefáková 3.B, Agáta Privarová 3.C, Timotej Škorvánek 3.B, Diana Slovjaková 3.A, Timea Račková 4.B. Gratulujeme!

 

 
Športové súťaže

Školský rok 2020/2021