Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Umelecké súťaže

Školský rok 2019/2020

 
Vedomostné súťaže

Školský rok 2019/2020

 
Športové súťaže

Školský rok 2019/2020

01.10.2019 - Okresné kolo v cezpoľnom behu ZŠ. Družstvo chlapcov v zložení Klimek, Machovčák, Vakula sa umietnilo na 10. mieste, dievčatá Malíková, Čuboňová, Švíková na 6. mieste.