Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Umelecké súťaže

Školský rok 2018/2019

Dňa 21.09.2018 sa v Krásne nad Kysucou uskutočnila súťaž v speve kysuckej ľudovej piesne, ktorú pripravilo Kysucké kultúrne stredisko. Našu školu v nej reprezentovala žiačka Chiara Mária Padychová z 3.C. Úroveň súťaže bola veľmi vysoká a naša žiačka skončila v krásnom striebornom pásme. Gratulujeme.

V septembri sa žiaci 1.C zapojili do výtvarnej súťaže pre triedne kolektívy, ktorú vyhlásil časopis VRABČEK.  Súťaž niesla názov POHĽADNICA. Úlohou žiakov bolo nalepiť na výkres pohľadnicu a výtvarne ju dotvoriť. Výtvarné dielka našich úspešných prvákov, Juraja Mauera a Adama Fojtíka, sú zverejnené v časopise Vrabček.

V októbri sa žiaci 1.C triedy zapojili do medzinárodnej literárnej a výtvarnej súťaže na tému "Svět mýma očima". Viliam Gabriel Wandelt sa za tvorivosť umiestnil na prestížnom 3. mieste a Agátka Prívarová na krásnom 12. mieste. Je to veľký úspech, pretože do súťaže sa zapojilo 689 súťažiacich.

V decembri sa žiaci našej školy zapojili do výtvarnej súťaže Deti a Vianoce, ktorú organizoval Dom kultúry v Čadci. Dňa 13.12.2018 si na vernisáži prebrali za svoje práce ocenenia žiaci: Sára Sojčáková 1.A, Sandra Králiková 1.C, Max Oravec 1.C, Veronika Kováčová 1.C, Simona Jendrisková 2.B, Matej Maták 2. B a Simona Švíková 8.B. Gratulujeme.

V mesiaci december sa žiaci 1.C triedy zapojili do výtvarnej súťaže „Nakresli si betlehem“,  ktorú vyhlásila Kysucká knižnica v Čadci. Vyhodnotenie  súťaže a vernisáž ocenených prác sa konala 14. decembra  2018.  Za svoju výtvarnú prácu získala ocenenie i naša prváčka Sandra Králiková. Gratulujeme.

Dňa 06.02. 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Tento školský rok sa na prvom miesto v 1. kategórii umiestnili:

poézia - Karin Bašková z 3. C, próza - Natália Repáková z 3. C. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za skvelý umelecký výkon a víťazom gratulujeme.

11.2.2019 sa uskutočnilo školské kolo v recitácii poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Víťazi z jednotlivých kategórií postupujú do obvodného kola, ktoré bude 19.2. 2019 v DK v Čadci.
Výsledky:
II. kat. - poézia: 1. Viktória Kontríková (5.B)
2. Stanislava Varšavíková (6.B)
3. Lukáš Beliančin (6.A)
Juraj Moskáľ (6.A)
III. kat. - poézia: 1. Gréta Oravcová (8.B)
2. Martin Martiniak (9.A)
3. Sofia Kasoniová (7.A)
II. kat. - próza: 1. Jakub Pastva (5.A)
2. Tamara Jedináková (5.A)
3. Tadeáš Gonek (5.C)
Daniel Kajánek (6.C)
III. kat. - próza: 1. Ema Hlaváčová (9.B)
2. Timea Lenčešová (9.B)
Jozef Kubjatko (7.A)
3. Alžbeta Jurčíková (8.C)
Emma Chorvatovičová (8.A)

 

19.02.2019 nám urobili veľkú radosť naši recitátori v obvodnom kole v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. V III. kategórii - próza zvíťazila Grétka Oravcová (8.B). V poézii sa darilo Vikinke Kontríkovej (5.B), ktorá sa v II. kategórii umiestnila na peknom 2. mieste. Druhá v I. kategórii skončila aj tretiačka Karin Bašková. Tretím miestom v próze korunovala naše úspechy Ema Hlaváčová z 9.B.

Dňa 01.03.2019 sa v Kysuckej knižnici konalo  vyhodnotenie  okresnej výtvarnej  súťaže pre žiakov ZŠ a ŠZŠ  s názvom „Ilustrujem svoju obľúbenú knihu". Našu školu výtvarnými prácami reprezentovali žiaci z 1.C a na vernisáži si ocenenia za svoje diela  prevzali žiačky  Veronika Kováčová, Agátka Prívarová  a Tamarka Prívarová. Gratulujeme.

03. 2019 škola sa zapojila do literárnej súťaže Tvoríme vlastnú knihu.

12. 03 2019 dosiahli krásny úspech naši recitátori v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína. Piatačka Vikina Kontríková zvíťazila v II. kategórii a postúpila do krajského kola. Grétka Oravcová z 8.B sa umiesnila na peknom 3. mieste. Aj tretiačka Karin Bašková recitovala výborne, ale tentokrát to na umiestnenie nestačilo. Všetkým dievčatám gratulujeme.

04.2019 škola sa zapojila do literárnej súťaže Slavcon: Cestovanie v čase.

04.2019 škola sa zapojila do literárnej súťaže Literárny Kežmarok - voľná téma. Ema Hlaváčová, žiačka 9. B triedy, bola ocenená v 54. ročníku Celoslovenskej autorskej súťaže.

Dňa 30. 04. 2019 sa na našej škole uskutočnila spevácka súťaž "SLÁVIK SLOVENSKA". V 1. kategórii sa na 1. mieste umiestnila Chiara Mária Padychová z 3. C. V 2. kategórii sa na 1. mieste umiestnila Viktória Kontríková z 5. B. V 3. kategórii sa na 1. mieste umiestnila Nikolka Zelníková z 8. B. Výhercom gratulujeme a všetkým súťažiacim ďakujeme za pekný umelecký zážitok.

Krásny úspech dosiahla piatačka Vikina Kontríková, ktorá sa v krajskom kole celoštátnej postupovej súťaže v umeleckom prednese - Vajanského Martin umiestnila na peknom 3. mieste. Gratulujeme.

06.2019 škola sa zapojila do literárnej súťaže Tajomstvo atramentu Čadca.

V školskom roku 2018/2019 vyhlásila spoločnosť ŠEVT a. s. 19. ročník celoslovenskej súťaže Grafický návrh obálky žiackej knižky. Víťazný návrh na obálku zošita získala žiačka z našej školy Simona Kukurdíková, žiačka zo 6.C triedy.     Pre viac KLIKNI TU .

 

 

 

 

 
Vedomostné súťaže

Školský rok 2018/2019

Dňa 19. 11. 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Zúčastnilo sa jej 11 žiakov z druhého stupňa. Súťažilo sa v kategórii 1A - (žiaci 6. a 7. ročníka) a v kategórii 1B -(žiaci 8. a 9. ročníka). Prvé miesto v kategórii 1B získal žiak Martin Martiniak z 9.A a v kategórii 1A žiak Patrik Nemčok zo 7.A.  Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov na okresnom kole olympiády.

28.11.2018 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Žiak Martin Martiniak obsadil v kategórii C 16. miesto.

29.11. 2018 sa 22 žiakov 2.-4. ročníka zapojilo do súťaže Všetkovedko. Najlepšie umiestnenie dosiahli Christian Jaroš (3.B), Lea Goneková (3.A) a Chiara Mária Padychová (3.C), ktorí získali titul ,,Všetkovedko“. Za svoju snahu a šikovnosť boli odmenení darčekmi a všetci zúčastnení získali diplomy.

29.11.2018 sa v SOŠt v Čadci uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády. V kategórii A obsadila dvojica Matúš Adámek a matej Pakanec 13. miesto. V kategórii B žiak  Matej Materanka skončil na 7. mieste.

Dňa 16. 01. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku v  CVČ Čadca. Žiak Martin Martiniak z 9. A získal druhé miesto v kategórii 1B. Žiak Patrik Nemčok zo 7. A  získal tretie miesto v kategórii 1A. Blahoželáme.

30.01.2019 sa uskutočnilo Okresné kolo matematickej olympiády - 5. ročník. Školu reprezentovali Júlia Jurčíková, Lívia Rechtoríková a Matej Bulej.

07.02.2019 sa uskutočnilo Okresné kolo geografickej olympiády. Školu reprezentovali: 5. ročník - Marianna Palubjaková, Matej Bulej, Soňa Gerátová, Andrea Hadidová, Tamara Jedináková. 6.-7. ročník - Daniel Kajánek, Samuel Jurčák, Matej Klimek. 8. - 9. ročník - Nina Crhová, Laura Ihelková, Miroslava Hozáková a Samuel Raček.

20. marca 2019 sa v   Dome kultúry v Čadci uskutočnila vedomostná súťaž o Čadci - Moja rodná. Náš tím v zložení Grétka Oravcová, Dušan Sebastián Tomko, Dominik Baška a Gustáv Schneider v konkurencii všetkých čadčianskych základných škôl a osemročného gymnázia získal krásne 1. miesto a putovný pohár.

21.3. 2019 sa uskutočnila celoslovenská matematická súťaž Matematický klokan do ktorej sa zapojilo 43 žiakov 1. až 4. ročníka. Školským šampiónom sa stala Aneta Nečedová (4.A). Ďalším úspešným riešiteľom bol Christian Jaroš (3.B).Všetci žiaci boli za svoju snahu odmenení diplomom a malým darčekom.

22.03.2019 - Okresné kolo chemickej olympiády. ÚspeŠnými riešiteľmi bsú žiaci 9. ročníka Marek Kováčik, Martin Martiniak a Samuel Raček.

Dňa 28.3.2019 sa naši tretiaci a štvrtáci zúčastnili vedomostno-zábavnej súťaže o Kysuciach -KYSUCE KYSUCE. Naši sa v konkurencii žiakov z ostatných čadčianskych škôl nestratili a umiestnili sa na peknom 2. mieste. Školu reprezentovali: Nina Okuliarová 3.A, Linda Rusnáková 4.A, Christian Jaroš 3.B, Matúš Beňo 4.B.

26. -27.3. 2019.Okresné kolo Pytagoriády. Školu reprezentovali: 3. ročník - Christia Jaroš 12. miesto, Natália Zajíčková 16. miesto 4. ročník - Samuel Šutek 10. miesto, Filip Ďurana 26. miesto, Alica Kubjatková, Karolína Širancová, Boris Hažík. 5. ročník - Tadeáš Gonek 6. miesto, Filip Hudec, Filip Čenták. 6. ročník - Oliver Pawlus 6. miesto, Samuel Jurčák, Daniek Kajánek, Veronika Vrábliková. 7. ročník - Adam Sklenčík. 8. ročník - Gustáv Schneider, Milota Pišteková, Gréta Oravcová.

09.04.2019 - Okresné kolo matematickej olympiády. 6. ročník: Samuel Jurčák - 4.miesto, 7. ročník - Samuel Kubjatko - 9. miesto.

Počas celého školského roka riešili niektorí žiaci 2.-4. ročníka 5 kôl matematickej súťaže Maksík. Najšikovnejší boli  Aneta Nečedová (4.A), Katarína Sloviaková (2.B), Simona Kubištová (2.B), Lea Goneková (3.A), Soňa Cyprichová (3.B), Stanislav Privara (3.B), Simona Mauerová (3.C), Kristína Brezániová (2.B),  ktorí za svoju snahu získali pekné odmeny. Všetci riešitelia dostali diplomy.

05.06.2019 Žiaci štvrtého a piateho ročníka sa zúčastnili vedomostno-praktickej súťaže Mladý zdravotník. Umiestnili sa na peknom štvrtom mieste.  
Športové súťaže

Školský rok 2018/2019

10.10.2018 sa na futbalovom štadióne v Čadci uskutočnil Štafetový beh - Memoriál M. Zavarskej pod záštitou primátora mesta Ing. Milana Guru, na ktorom nechýbali ani naši žiaci. Po výbornom výkone sa naši bežci umiestnili na peknom 4. mieste.

Školské majstrovstvá okresu Čadca základných škôl v zrýchlenom šachu sa odohrali dňa 24.10.2018 na Gymnáziu J.M.Hurbana v Čadci.V turnaji hralo 48 žiakov a žiačok. Žiak Matej Bulej sa umiestnil na 2. mieste.

26.10.2018 sa uskutočnilo v ZŠ Komenského okresné kolo v bedmintone. Našu školu reprezentovali deviataci Filip Samuhel, Patrik Pištek, Mia Mináriková a Natália Tomeková. Po dobrých výkonoch obsadili dievčatá aj chlapci zhodne 3. miesta.

15.11.2018 v okresnom kole vo vybíjanej najmladších žiakov sa darilo našim štvrtákom, ktorí obsadili 1. miesto, keď nenašli premožiteľa a zaslúžene postúpili do regionálneho kola.

22.11.2018 sa v Kysuckom Novom Meste  uskutočnilo regionálne kolo vo vybíjanej najmladších žiakov. Hoci sa štvrtáci veľmi snažili do ďalšieho kola nepostupujú. Našu školu reprezentovali: Čuboňová Timea, Delinčák Alan, Hamacek Šimon, Hažik Boris, Koričárová Barbora, Kubjatková Alica, Kubjatková Nella, Kuljovská Erika, Majeríková Nina, Pawlus Matej, Piala Šimon, Šutek Samuel. 

28.11.2018 nás potešili stolné tenistky a stolní tenisti, ktorí v okresnom kole ZŠ nenašli konkurenta a postúpili do krajského kola. Našu školu reprezentovali dievčatá v zložení Alica Kubjatková a Soňa Gerátová. Za chlapcov si prvenstvo vybojovali Rado Šramo, Samo Kubjatko a Matej Pakanec.

Naši plavci sa 11.12. 2018 zúčastnili plaveckej súťaže žiakov ZŠ Vianočné plávanie.️Výborný výkon podal Marek Kováčik, ktorý bezkonkurečne zvíťazil v kategórii prsia na 50 m a pomohol aj k víťazstvu zmiešanej štafety voľným spôsobom na 25 m. Z víťazstva sa tešila aj piatačka Vanesa Jarabicová.

Výsledky našich žiakov:
50m PRSIA 8.-9.ročník, chlapci: 1.miesto Marek Kováčik a 3.miesto Mathias Tekel
50m PRSIA 8.-9.ročník, dievčatá: 3.miesto Dominika Lašová
50m KRAUL 8.-9.ročník, chlapci: 2.miesto Dominik Baška
50m KRAUL 6.-7.ročník, dievčatá: 3.miesto Lara Unaldy
25m VOĽNÝ SPôSOB 4.-5.ročník, dievčatá: 1.miesto Vanesa Jarabicová.
Zmiešaná štafeta v zložení Dominika Lašová, Emma Chorvatovičová, Dominik Baška a Marek Kováčik obsadila 1.miesto. 

V telocvični ZŠ Komenského sa 13.12. 2018 uskutočnili súťaže v preskoku cez švihadlo Rope skipping a v žonglovaní s loptou ABC futbalistu. Naši sa nestratili a dosiahli pekné výsledky. V Rope skiping zvíťazil Filip Samuhel a na 3. mieste skončil Samuel Raček. V ABC futbalistu obsadil tretiu priečku Leo Pijak.

19.12.2018 sa v našej škole odohral Vianočný turnaj v prehadzovanej žiakov 5. - 7. ročníka a Vianočný turnaj vo volejbale žiakov 8. a 9. roč.

4. ročník ZŠH o pohár primátora mesta Čadca. Výsledky klikni TU .

28.02.2019 dosiahli naši žiaci v krajskom kole stolného tenisu žiakov ZŠ senzačný úspech, keď obsadili 1. miesto a postúpili do celoslovenského finále. Naši chlapci v zložení Rado Šramo, Samo Kubjatko a Matej Pakanec najskôr v skupine prehrali so Žilinou, potom porazili Martin a z 2. miesta postúpili do play-off. Vo štvrťfinále nedali šancu Tvrdošínu, ktorý zdolali 4:1. V semifinále si bez problémov poradili s Turčianskymi Teplicami. Vo finále sme sa znova stretli so Žilinčanmi, ktorým sme oplatili prehru a zvíťazili sme v pomere 4:2. Treba oceniť najmä heroický výkon Rada Šrama, ktorý v nádhernom zápase plného neskutočných zvratov porazil žilinskú jednotku Kállaya. Chlapci, ďakujeme.  Dievčatá bez svojej opory Alice Kubjatkovej skončili svoju púť po troch prehrách už v skupine.

21.03.2019 - žiačky školy obsadili v okresnom kole vo volejbale 2. miesto.

22.03.2019 - Po včerajšom postupe zo skupiny nám stolní tenisti urobili radosť aj dnes. Hladko sa cez semifinále dostali až do finále, kde sa stretli so ZŠ Topoľčany. Finálové zápasy boli plné zvratov a nádherných výmen. Naši chlapci dali do zápasov veľa energie, ale nakoniec prehrali tesne 3:4. Aj napriek prehre nás teší historické 2. miesto našich stolných tenistov v rámci celého Slovenska. Ďakujeme chlapci - Rado Šramo, Samo Kubjatko, Matúš Imrišík a Matej Pakanec.

26.03.2019 - Okresné kolo vo volejbale žiakov. Žiaci našej školy sa umiestnili na 1. mieste.

Olympijský klub Kysuce vyhodnotil športové aktivity základných škôl v celoročnej súťaži športových úspechov žiakov a žiačok - ,,Olympijská škola roka 2018". V kategórii ZŠ nad 300 žiakov sme získali krásne 2. miesto. Všetkým športovcom ĎAKUJEME!

17. 04.2019 sa naši mladší žiaci zúčastnili McDonald's cupu koedukovaných družstiev vo futbale o postup do okresného kola v ZŠ Staškov. Napriek bojovnosti našich hráčov to na postup nakoniec nestačilo.

30.04.2019 - Krásny úspech dosiahli naši volejbalisti, ktorí v krajskom kole obsadili výborné 2. miesto. Naši chlapci zvíťazili nad Ružomberkom, Novoťou a Martinom. Tesne prehrali len so Žilinou. Treba poďakovať chlapcom najmä za bojovnosť, vďaka ktorej získali titul vicemajstra Žilinského kraja. Gratulujeme!

Mesto Čadca každoročne usporadúva k Medzinárodnému dňu detí športové dopoludnie pre deti zo základných škôl v Čadci - Deň športu. Súťaží sa v disciplínach: atletika, futbal, hokejbal, volejbal, vybíjaná a basketbal. Minulý rok nám tesne uniklo 1. miesto, preto sme sa dnes snažili dosiahnuť celkové prvenstvo. Po výborných umiestneniach v jednotlivých disciplínach sa nám to aj podarilo . S veľkým náskokom sme skončili prví pred druhou ZŠ Rázusova. Ďakujeme všetkým športovcom za reprezentáciu našej školy.Celkové poradie: 1. M.R. Štefánika 2. Rázusova, 3. Komenského, 4. Podzávoz, 5. Horelica, 6. Milošová.

03.06.2019 - Hľadáme nových olympionikov. Výsledky: Chlapci 60m: 7. Vakula, 11. Bulej, 15. Buchta.Dievčatá 60 m: 12. Kuljovská, 13. Majeríková. 15. Kubjatková. Chlapci 1000m: 5. Klimek, 9. Kajánek, 13. Machovčák. Dievčatá 600m: Dievčatá 600m: 8. Jarabicová, 10. Švíková. Škola sa umiestnila na 6. mieste v okrese. 

18.06.2019 - Beh olympijského dňa. 100m. Dievčatá 1.- 2. roč. 2. Slovjaková Dominika, 3. Staškovanová Eliška, 4. Kameništiaková Soňa, 5. Školová Victória, 7. Brezániová Kristína, 6. Hrušková Ema, 8. Goneková Slávka, 9. Tatarková Diana, 11. Ligáčová Laura, 10. Vlčková Michaela, 12. Privarová Agáta, 13. Reisingerová Sára. Chlapci 1.-2. roč. 1. Chudjak Dávid, 2. Fojtík Adam, 3. Kubík Matúš, 4. Škorvánek Timotej, 5. Lomnický Šimon, 7. Kotrč Jakub, 8. Sojčák Samuel, 10. Pavelka Alex, 11. Jánošík Juraj, 12. Kultán Christián, 13. Mauer Juraj. 200m Dievčatá 3.- 4. roč. 1. Kubjatková Alica, 2. Rusnáková Linda, 4. Kuljovská Erika, 7. Blahovcová Timea, 9. Cyprichová Soňa, 11. Zajíčková Natália. Chlapci 3.- 4. roč. 2. Delinčák Alan, 3. Hojdík Milan, 6. Šutek Samuel, 8. Peteraj Oliver, 11. Jašurek Jakub, 12. Hamacek Šimon, 13. Hažik Boris, 15. Jaroš Christian.

22.06.2019 - XX. ročník minimaratónu. Chlapci ZŠ: 1. Filip Samuhel, 3. Matej Klimek,9. Samuel Raček, 11. Benjamín Vakula, 12. Oliver Pawlus, 13. Gustáv Schneider, 16. Denis Firek. Dievčatá ZŠ: 11. Dominika Lašová.