Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Umelecké súťaže

Školský rok 2018/2019

Dňa 21.09.2018 sa v Krásne nad Kysucou uskutočnila súťaž v speve kysuckej ľudovej piesne, ktorú pripravilo Kysucké kultúrne stredisko. Našu školu v nej reprezentovala žiačka Chiara Mária Padychová z 3.C. Úroveň súťaže bola veľmi vysoká a naša žiačka skončila v krásnom striebornom pásme. Gratulujeme. 

 
Vedomostné súťaže

Školský rok 2018/2019

 
Športové súťaže

Školský rok 2018/2019

10.10.2018 sa na futbalovom štadióne v Čadci uskutočnil Štafetový beh - Memoriál M. Zavarskej pod záštitou primátora mesta Ing. Milana Guru, na ktorom nechýbali ani naši žiaci. Po výbornom výkone sa naši bežci umiestnili na peknom 4. mieste