Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Umelecké súťaže

Školský rok 2018/2019

Dňa 21.09.2018 sa v Krásne nad Kysucou uskutočnila súťaž v speve kysuckej ľudovej piesne, ktorú pripravilo Kysucké kultúrne stredisko. Našu školu v nej reprezentovala žiačka Chiara Mária Padychová z 3.C. Úroveň súťaže bola veľmi vysoká a naša žiačka skončila v krásnom striebornom pásme. Gratulujeme.

V septembri sa žiaci 1.C zapojili do výtvarnej súťaže pre triedne kolektívy, ktorú vyhlásil časopis VRABČEK.  Súťaž niesla názov POHĽADNICA. Úlohou žiakov bolo nalepiť na výkres pohľadnicu a výtvarne ju dotvoriť. Výtvarné dielka našich úspešných prvákov, Juraja Mauera a Adama Fojtíka, sú zverejnené v časopise Vrabček.

V októbri sa žiaci 1.C triedy zapojili do medzinárodnej literárnej a výtvarnej súťaže na tému "Svět mýma očima". Viliam Gabriel Wandelt sa za tvorivosť umiestnil na prestížnom 3. mieste a Agátka Prívarová na krásnom 12. mieste. Je to veľký úspech, pretože do súťaže sa zapojilo 689 súťažiacich.

V decembri sa žiaci našej školy zapojili do výtvarnej súťaže Deti a Vianoce, ktorú organizoval Dom kultúry v Čadci. Dňa 13.12.2018 si na vernisáži prebrali za svoje práce ocenenia žiaci: Sára Sojčáková 1.A, Sandra Králiková 1.C, Max Oravec 1.C, Veronika Kováčová 1.C, Simona Jendrisková 2.B, Matej Maták 2. B a Simona Švíková 8.B. Gratulujeme.

V mesiaci december sa žiaci 1.C triedy zapojili do výtvarnej súťaže „Nakresli si betlehem“,  ktorú vyhlásila Kysucká knižnica v Čadci. Vyhodnotenie  súťaže a vernisáž ocenených prác sa konala 14. decembra  2018.  Za svoju výtvarnú prácu získala ocenenie i naša prváčka Sandra Králiková. Gratulujeme.

Dňa 06.02. 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Tento školský rok sa na prvom miesto v 1. kategórii umiestnili:

poézia - Karin Bašková z 3. C, próza - Natália Repáková z 3. C. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za skvelý umelecký výkon a víťazom gratulujeme.

11.2.2019 sa uskutočnilo školské kolo v recitácii poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Víťazi z jednotlivých kategórií postupujú do obvodného kola, ktoré bude 19.2. 2019 v DK v Čadci.
Výsledky:
II. kat. - poézia: 1. Viktória Kontríková (5.B)
2. Stanislava Varšavíková (6.B)
3. Lukáš Beliančin (6.A)
Juraj Moskáľ (6.A)
III. kat. - poézia: 1. Gréta Oravcová (8.B)
2. Martin Martiniak (9.A)
3. Sofia Kasoniová (7.A)
II. kat. - próza: 1. Jakub Pastva (5.A)
2. Tamara Jedináková (5.A)
3. Tadeáš Gonek (5.C)
Daniel Kajánek (6.C)
III. kat. - próza: 1. Ema Hlaváčová (9.B)
2. Timea Lenčešová (9.B)
Jozef Kubjatko (7.A)
3. Alžbeta Jurčíková (8.C)
Emma Chorvatovičová (8.A)

19.02.2019 nám urobili veľkú radosť naši recitátori v obvodnom kole v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. V III. kategórii - próza zvíťazila Grétka Oravcová (8.B). V poézii sa darilo Vikinke Kontríkovej (5.B), ktorá sa v II. kategórii umiestnila na peknom 2. mieste. Druhá v I. kategórii skončila aj tretiačka Karin Bašková. Tretím miestom v próze korunovala naše úspechy Ema Hlaváčová z 9.B.

 

 
Vedomostné súťaže

Školský rok 2018/2019

Dňa 19. 11. 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Zúčastnilo sa jej 11 žiakov z druhého stupňa. Súťažilo sa v kategórii 1A - (žiaci 6. a 7. ročníka) a v kategórii 1B -(žiaci 8. a 9. ročníka). Prvé miesto v kategórii 1B získal žiak Martin Martiniak z 9.A a v kategórii 1A žiak Patrik Nemčok zo 7.A.  Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov na okresnom kole olympiády.

28.11.2018 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Žiak Martin Martiniak obsadil v kategórii C 16. miesto.

29.11.2018 sa v SOŠt v Čadci uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády. V kategórii A obsadila dvojica Matúš Adámek a matej Pakanec 13. miesto. V kategórii B žiak  Matej Materanka skončil na 7. mieste.

Dňa 16. 01. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku v  CVČ Čadca. Žiak Martin Martiniak z 9. A získal druhé miesto v kategórii 1B. Žiak Patrik Nemčok zo 7. A  získal tretie miesto v kategórii 1A. Blahoželáme.

30.01.2019 sa uskutočnilo Okresné kolo matematickej olympiády - 5. ročník. Školu reprezentovali Júlia Jurčíková, Lívia Rechtoríková a Matej Bulej.

07.02.2019 sa uskutočnilo Okresné kolo geografickej olympiády. Školu reprezentovali: 5. ročník - Marianna Palubjaková, Matej Bulej, Soňa Gerátová, Andrea Hadidová, Tamara Jedináková. 6.-7. ročník - Daniel Kajánek, Samuel Jurčák, Matej Klimek. 8. - 9. ročník - Nina Crhová, Laura Ihelková, Miroslava Hozáková a Samuel Raček. 
Športové súťaže

Školský rok 2018/2019

10.10.2018 sa na futbalovom štadióne v Čadci uskutočnil Štafetový beh - Memoriál M. Zavarskej pod záštitou primátora mesta Ing. Milana Guru, na ktorom nechýbali ani naši žiaci. Po výbornom výkone sa naši bežci umiestnili na peknom 4. mieste.

Školské majstrovstvá okresu Čadca základných škôl v zrýchlenom šachu sa odohrali dňa 24.10.2018 na Gymnáziu J.M.Hurbana v Čadci.V turnaji hralo 48 žiakov a žiačok. Žiak Matej Bulej sa umiestnil na 2. mieste.

26.10.2018 sa uskutočnilo v ZŠ Komenského okresné kolo v bedmintone. Našu školu reprezentovali deviataci Filip Samuhel, Patrik Pištek, Mia Mináriková a Natália Tomeková. Po dobrých výkonoch obsadili dievčatá aj chlapci zhodne 3. miesta.

15.11.2018 v okresnom kole vo vybíjanej najmladších žiakov sa darilo našim štvrtákom, ktorí obsadili 1. miesto, keď nenašli premožiteľa a zaslúžene postúpili do regionálneho kola.

22.11.2018 sa v Kysuckom Novom Meste  uskutočnilo regionálne kolo vo vybíjanej najmladších žiakov. Hoci sa štvrtáci veľmi snažili do ďalšieho kola nepostupujú. Našu školu reprezentovali: Čuboňová Timea, Delinčák Alan, Hamacek Šimon, Hažik Boris, Koričárová Barbora, Kubjatková Alica, Kubjatková Nella, Kuljovská Erika, Majeríková Nina, Pawlus Matej, Piala Šimon, Šutek Samuel. 

28.11.2018 nás potešili stolné tenistky a stolní tenisti, ktorí v okresnom kole ZŠ nenašli konkurenta a postúpili do krajského kola. Našu školu reprezentovali dievčatá v zložení Alica Kubjatková a Soňa Gerátová. Za chlapcov si prvenstvo vybojovali Rado Šramo, Samo Kubjatko a Matej Pakanec.

Naši plavci sa 11.12. 2018 zúčastnili plaveckej súťaže žiakov ZŠ Vianočné plávanie.️Výborný výkon podal Marek Kováčik, ktorý bezkonkurečne zvíťazil v kategórii prsia na 50 m a pomohol aj k víťazstvu zmiešanej štafety voľným spôsobom na 25 m. Z víťazstva sa tešila aj piatačka Vanesa Jarabicová.

Výsledky našich žiakov:
50m PRSIA 8.-9.ročník, chlapci: 1.miesto Marek Kováčik a 3.miesto Mathias Tekel
50m PRSIA 8.-9.ročník, dievčatá: 3.miesto Dominika Lašová
50m KRAUL 8.-9.ročník, chlapci: 2.miesto Dominik Baška
50m KRAUL 6.-7.ročník, dievčatá: 3.miesto Lara Unaldy
25m VOĽNÝ SPôSOB 4.-5.ročník, dievčatá: 1.miesto Vanesa Jarabicová.
Zmiešaná štafeta v zložení Dominika Lašová, Emma Chorvatovičová, Dominik Baška a Marek Kováčik obsadila 1.miesto. 

V telocvični ZŠ Komenského sa 13.12. 2018 uskutočnili súťaže v preskoku cez švihadlo Rope skipping a v žonglovaní s loptou ABC futbalistu. Naši sa nestratili a dosiahli pekné výsledky. V Rope skiping zvíťazil Filip Samuhel a na 3. mieste skončil Samuel Raček. V ABC futbalistu obsadil tretiu priečku Leo Pijak.

19.12.2018 sa v našej škole odohral Vianočný turnaj v prehadzovanej žiakov 5. - 7. ročníka a Vianočný turnaj vo volejbale žiakov 8. a 9. roč.

4. ročník ZŠH o pohár primátora mesta Čadca. Výsledky klikni TU .