Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Umelecké súťaže

Školský rok 2022/2023

November 2022 - Naše šikovné prváčky, Grétka Jurgová a Miriamka Krelová, vyhrali so svojimi prácami v celoslovenskej výtvarnej súťaži časopisu Vrabček.

Dňa 30. 01. 2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Žiaci 2. - 4. ročníka ukázali svoj talent a jazykové zručnosti.
V kategórii poézia sa na 1. mieste umiestnila Simonka Gregušová zo 4. B, 2. miesto obsadila Eliška Kaduchová z 3. C a na 3. mieste skončila Laura Pajonková z 3. A a zároveň Sofia Holáňová z 2. A.
V kategórii próza je umiestnenie nasledovné: 1. miesto Šimon Štefák z 3. B, 2. miesto Patrik Skurka zo 4. B a 3. miesto Michaela Chrastinová z 3. A a Michal Mravec z 2.B.
Víťazi Simonka Gregušová a Šimon Štefák zároveň postupujú do obvodného kola. Všetkým zúčastneným patrí veľká pochvala.

20. 03. 2023 - V Kysuckej knižnici boli ocenené  výtvarné práce našich šikovných žiakov v súťaži Ilustruj svoju obľúbenú rozprávkovú knižku.Ocenené žiačky :Sofia Holáňová,Kristínka Krelová, Stellka Králiková.

27. 03. 2023 - Simonka Gregušová zo 4.B sa umiestnila na krásnom 2.mieste v okresnom kole recitačnej súťaže - Hviezdoslavov Kubín. 

Školský rok 2021/2022

14. 12. 2021 - Žiaci našej školy ocenení vo výtvarnej súťaži Vianoce očami detí z KIC Čadca: Barbora Durajová 1.B, Miško Jedinák 1.B, Alica Sačková 1.B, Paulína Poláčková 1.B,  Natália Beňová 3.B, Lucia Chrastinová 2.C, Diana Slovjaková 4.A a Jozef Hajduk 3.B.

Vo výtvarnej súťaži Nakresli si betlehem, ktorú organizuje Kysucká knižnica v Čadci, boli ocenení žiaci: Kristínka Krelová, Alica Sáčková, katarína Klimeková, Barbora Durajová a Lívia Chrastinová.

Žiaci našej školy ocenení vo výtvarnej súťaži Vianoce očami detí z KIC Čadca: Barbora Durajová 1.B, Miško Jedinák 1.B, Alica Sačková 1.B, Paulína Poláčková 1.B,  Natália Beňová 3.B, Lucia Chrastinová 2.C, Diana Slovjaková 4.A a Jozef Hajduk 3.B. Gratulujeme.

27. 04. 2022 prebehlo školské kolo v speváckej súťaži Slávik Slovenska. Súťažilo sa v troch kategóriách a celkovo sa súťaže zúčastnilo 34 detí. Rozhodnúť o tom, kto postúpi do okresného kola,  bolo skutočne ťažké, pretože konkurencia medzi spevákmi bola vysoká. Do okresného kola postupuje víťaz každej kategórie: Michaela Chrastinová, 2.A, Katarína Klimeková, 4.B a Karolína Tekelová, 7.A. Srdečne blahoželáme a držíme palce.

11. 05 .2022 sa tri dievčatá z našej školy zúčastnili okresného kola speváckej súťaže Slávik Slovenska. V 1. kategórii súťažila Miška Chrastinová, v 2. kategórii Katka Klimeková a v 3. kategórii Linda Šeligová. Všetky tri dievčatá predviedli veľmi pekné výkony a Katka Klimeková sa umiestnila na 3. mieste. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu našej školy a výherkyni blahoželáme.

 

 

 


 

 
Vedomostné súťaže

Školský rok 2022/2023

Dňa 14. 11. 2022 sa uskutočnilo v našej škole školské kolo Olympiády v anglickom jazyku prezenčnou formou. V kategórii 1B na prvom mieste sa umiestnila  žiačka Marianna Palubjáková z 9.B. Mariannka postupuje do okresného kola olympiády v anglickom jazyku. Na druhom mieste sa umiestnila Charlottka Dejčíková  z 9.B. Na treťom mieste sa umiestnila  Karolínka Majáková z 9.A. Blahoželáme. V kategórii 1A sa umiestnila  na prvom mieste žiačka Lea Goneková zo 7.B. Lejka postupuje do okresného kola olympiády v anglickom jazyku. Na druhom mieste sa umiestnil Oliver Peteraj  zo 7.A. Na treťom mieste sa umiestnila Tamara Krabicová  zo 6.A. Blahoželáme.

Dňa 23.11. 2022 sa 38 žiakov 5. až 9. ročníka zapojilo do školského kola Geografickej olympiády. Úspešných bolo 37  žiakov. Na okresnom kole budú našu školu  reprezentovať za kategóriu G: Privarová Tamara, Gréta Štefáková, Diana Slovjaková; za kategóriu F: Juraj Greguš, Dávid Chudjak, Patrícia Sabóová;  za kategóriu E: Filip Čenták, Matej Bulej, Marianna Palubjaková.
Blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

Dňa 24. 11. 2022 sa na SOŠ technickej v Čadci uskutočnilo okresné kolo technickej olympiády. Našu školu v kategórii A reprezentovali žiaci VIII. A Matej Pawlus a Samuel Šutek – umiestnili sa na 5. mieste a v kategórii B žiak VII. A Matej Grochal –
umiestnil sa na 7. mieste. Všetci menovaní žiaci sú úspešnými riešiteľmi.

30.11. Všetkovedko – súťaž pre všestranných žiakov prvého stupňa.

7.12. Pytagoriáda – uskutočnilo sa školské kolo P3 a P4 tejto matematickej súťaže.

Dňa 19.01. 2023 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku.  Našu školu reprezentovali úspešné riešiteľky : Lea Goneková zo 7.B  a Marianna Palubjáková z 9.B.  Lea Goneková  získala krásne tretie miesto v kategórii 1A,  Marianna Palubjáková získala 8. miesto v kategórii 1B. Obidvom dievčatám blahoželáme.

Dňa 17.02. 2023 sa 7 žiakov 7. až 9. ročníka zapojilo do školského kola Biologickej olympiády. Úspešní boli všetci žiaci. Na okresnom kole budú našu školu  reprezentovať v oblasti botanika: Kubjatková Nella z 8. A, v oblasti zoológia: Šipková Tatiana z 8.B a Završanová Kateřina zo 7. A.
Blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

30. 03. 2023 Kysuce Kysuce - Deti správne umiestňovali objekty na slepej mape, vyznali sa v histórii, identifikovali prírodné zaujímavosti. Šťastie pri nich stálo aj v hre Človeče a pri skladaní puzzle-mapy na čas. Umiestnili sa na 2.mieste. Gratulujeme!
Tím „Vretenice zo Žarca“ tvorili: Natálka Beňová, 4.B, Laura Pajonková, 3.A, Šimonko Štefák, 3.B a Tomáš Majerík, 4.A.
Bojovali za nás aj náhradníci: Simonka Gregušová, 4.B, Miška Chrastinová, 3.A, Matúško Štefák, 3.B a Sebko Jaroš, 4.A. 

 

Školský rok 2021/2022

Od 18.10 do 22.10. 2021 sa naša škola zapojila v rámci hodín Informatiky do Európskeho týždňa programovania. Žiaci si skúšali kódovanie na hodine kódu na stránke code.org. Európsky týždeň programovania je nezávislá iniciatíva, ktorej cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou.

V týždni od 8.11. do 12.11. 2021 sa 70 žiakov 3. až 9. ročníka zapojilo do celoslovenskej online informatickej súťaže iBobor. Úspešných bolo 16 žiakov. Na 1. mieste sa umiestnili Juraj Greguš z 5.A a Dominika Slovjaková z 5.B v kategórii Bobrík. V kategórii Benjamín bola najúspešnejšia Patrícia Saboóvá zo 6.A a v kategórii Kadet bol najúspešnejší Ján Jarošík z 9.C. Úspešným riešiteľom gratulujeme.

Dňa 18. 11. 2021 sa uskutočnilo  školské kolo olympiády v anglickom jazyku.  Na okresnom kole bude našu školu  reprezentovať  Tamarka Krabicová za kategóriu 1A  a Agátka Poláková za kategóriu 1B.  Blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

Dňa 24.11. 2021 sa 23 žiakov 5. až 9. ročníka zapojilo do školského kola Geografickej olympiády. Úspešných bolo 21 žiakov. Na okresnom kole budú našu školu  reprezentovať za kategóriu G: Juraj Greguš, Dávid Chudjak, Nikola Bulejová; za kategóriu F: Filip Pajonk, Patrícia Sabóová; za kategóriu E: Daniel Kajánek, Matej Bulej, Vanda, Šeligová. Blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

Dňa 25. 11. 2021 sa žiaci IX. B Oliver Pawlus a Samuel Jurčák zúčastnili okresného kola Technickej olympiády. Súťaže sa v kategórii A zúčastnilo 9 dvojíc žiakov z okresu Čadca. Naši žiaci sa umiestnili na 2. mieste a sú úspešnými riešiteľmi.

Dňa 30.11.2021 sa 14 žiakov 2.-4. ročníka zapojilo do súťaže Všetkovedko. Najlepšie umiestnenie dosiahli Dominik Bobčík (2.A), Michaela Michalinová (2.C), Michaela Chrastinová (2.A), Adrián Sáček (3.B), Sebastián Jaroš (3.A), Max Oravec (4.C) a Gréta Štefáková (4.B),  ktorí získali titul ,,Všetkovedko“. Za svoju snahu a šikovnosť boli odmenení darčekmi a všetci zúčastnení získali diplomy.

08.-09.12.2021. Výsledky školského kola Pytagoriády 2021. Úspešní žiaci: 5. roč.: 1.Diana Tatarková, 2. Viktória Školová, 3. Nikola Bulejová, 4. Simona Jendrisková, 5. Katarína Sloviaková, 6. Zuzana Kupková, 7. Tamara Krabicová, 6. roč.: 1. Lukáš Vojčiniak, 2. Natália Zajíčková, 3. Bianka Sklenčíková. 7. roč.: 1. Boris Hažík, 2. Samuel Šutek, 3. Samuel Bulej. 8. roč.: 1. Matej Bulej. Do okresného kola postúpia žiaci, ktorých určí okresná komisia.

Žiaci našej školy sa zapojili do súťaže Jazyková reťaz a Tričko Európskej Únie. Pochvala patrí žiakom z tried:  8.A, 8.B, 8.C,6.B, 9. C.  Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

Dňa 17.02. 2022 sa žiaci 5. až 9. ročníka zapojili do okresného kola Geografickej olympiády. Úspešných bolo 7 žiakov. Za kategóriu G: Juraj Greguš, Dávid Chudjak; za kategóriu F: Filip Pajonk, Patrícia Sabóová; za kategóriu E: Daniel Kajánek, Matej Bulej, Vanda, Šeligová. Blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

Dňa 18.02. 2022 sa 9 žiakov 6. až 9. ročníka zapojilo do školského kola Biologickej olympiády. Úspešní boli všetci žiaci. Na okresnom kole budú našu školu  reprezentovať za kategóriu E: odbornosť geológia: Kristína Durajová; odbornosť zoológia: Agáta Poláková, Scarlett Kondeková; odbornosť botanika: Nella Kubjatková. Blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

30.03. 2022 sa uuskutočnilo okresné kolo Pytagoriády. Úspešnými riešiteľmi sa stali Matej Bulej z 8. C, Samuel Šutek zo 7. A a natália Zajíčková zo 6. A triedy.

Dňa 31.03. 2022 sa žiačky 6. až 9. ročníka zapojilo do okresného kola Biologickej olympiády. Úspešné boli všetky žiačky: za kategóriu E: odbornosť geológia: Kristína Durajová; odbornosť zoológia: Agáta Poláková, Scarlett Kondeková; odbornosť botanika: Nella Kubjatková.  Na krajskom kole bude našu školu reprezentovať za kategóriu E: odbornosť botanika: Nella Kubjatková, odbornosť geológia: Kristína Durajová. Blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

29. 03. 2022 Okresné kolo Pytagoriády. Z 3.ročníka sa zúčastnilo 10 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sú: Š.Vrablik, M.Halfar, A.Sáček z 3.B. Zo 4.ročníka sa zúčastnilo 13 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sú: D.Slovjaková,  S.Goneková – 4.A,  A.Fojtík, T.Privarová,  J.Mauer  - 4.C

Dňa 11.4.2022 sa uskutočnila celoslovenská matematická súťaž Matematický klokan do ktorej sa zapojilo 47 žiakov 1. až 4. ročníka. Úspešnými riešiteľmi tejto súťaže boli: Martin Harcek ( 1.B), Michal Jedinák (1.B), Michaela Chrastinová (2.A), Michaela Michalinová (2.C), Patrik Poláček (2.A), Adrián Sáček (3.B), Agáta Privarová (4.C) a Adam Fojtík (4.C). Všetci žiaci boli za svoju snahu odmenení diplomom a darčekom.


Dňa 05.05. 2022 sa uskutočnila v našej škole medzinárodná súťaž Anglická hviezda.  Do súťaže sa zapojili žiaci druhého stupňa.  Súťažiacim držíme palce.

Dňa 17.05. 2022 sa žiačky 6. až 9. ročníka zapojili do krajského kola Biologickej olympiády. Na 4. mieste za kategóriu E odbornosť geológia skončila žiačka z 9. A: Kristína Durajová. Blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

13. 06. 2022 tretiakov zaujali pútavé aktivity na tému starostlivosť o zuby. Pani dentálna hygienička Dominika s Martinou z Petramedu začali svoju inštruktáž informáciami o zuboch. Na modeloch chrupu im predviedli správnu techniku čistenia zúbkov. Veľmi ľahko skontrolovali, ako sa deťom darilo zvládať vyčistenie povlaku po chutných čučoriedkových pastilkách. Tréning pokračoval aj na zubatom plyšovom dráčikovi, ktorý deti pobavil. Na konci interaktívnej prednášky si tretiaci odniesli hodnotné praktické darčeky – kefku, pastu a omaľovanky so samolepkami. Tvrdia, že zubárov sa neboja. Pani Dominika a Martina dostali od detí obrázky ako poďakovanie.

Počas celého školského roka riešili niektorí žiaci 2.- 4. ročníka 5 kôl matematickej súťaže Maksík. Najšikovnejší boli: Michaela Michalinová (2.A), Mathias Riboň (2.A), Jakub Kubík (2.B), Sebastián Jaroš (3.A), Diana Slovjaková (4.A) a Laura Sloviaková (4.C),  ktorí za svoju snahu získali pekné odmeny. Všetci riešitelia dostali diplomy.

24.06.2022 sa v našej škole sa uskutočnila medzinárodná súťaž z anglického jazyka Anglická hviezda. Do súťaže sa zapojili žiaci druhého stupňa.  Najvyšší počet bodov za jednotlivé ročníky získali títo žiaci:  Zuzana Kupková z 5.B, Lea Goneková zo 6.B, Samuel Kucharčík zo 7.B, Marianna Palubjáková z 8.B, Adrián Palčo z 9.B. Všetkým súťažiacim patrí veľká pochvala.

 


 

 

 
Športové súťaže

Školský rok 2022/2023

11. 10. 2022 - Naše dievčatá sa zúčastnili turnaja vo vybíjanej v ZŠ Podzávoz v rámci Európskeho týždňa športu. Aj keď nepostúpili do ďalšieho kola, treba oceniť ich snahu a bojovnosť.  Foto Tu

12. 10. 2022 - EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU-CVČ,OK KYSUCE a KYSUCKÝ ŠPORT pripravili pre žiakov ZŠ basketbalový turnaj v našej telocvični.Všetky  zápasy boli na veľmi  vysokej úrovni, na palubovke bol cítiť silný herný náboj, dodržiavali sa pravidlá fair play a povestnou čerešničkou na torte bolo víťazstvo našich chlapcov.  Foto TU

12. 11. 2022 - Deviataci reprezentovali našu školu v okresnom kole v bedmintone. V zložení Mojmír Minárik, Anton Kvašnovský a Marianna Palubjáková, Soňa Gerátová dosiahli pekné výsledky. Dievčatá obsadili 2. a chlapci vybojovali 3. miesto.

16. 11. 2022 - V našej telocvični sa odohral turnaj vo vybíjanej. Naši žiaci sa nestratili a po bojovných výkonoch obsadili pekné 2. miesto.

28. 11. 2022 - V kvalifikačnom kole vo florbale sa našim chlapcom darilo. Najskôr porazili  ZŠ Podzávoz 2:0 a ZŠ Oščadnica v pomere 3:0. V dramatickom zápase o prvenstvo v skupine si naši chlapci poradili aj so ZŠ Podvysoká 3:1 a postúpili do okresného kola.

1. 12. 2022 - V okresnom kole vo florbale obsadili naši chalani po bojovných výkonoch pekné 3.miesto.

9. 12. 2022 - Po dvojročnej prestávke sa v Mestskej plavárni v Čadci uskutočnila 24-hodinová plavecká štafeta. Zapojilo sa aj veľa žiakov z našej školy. Jakub Pastva a Filip Čenták zaplávali úctyhodných 13 kilometrov. Celkovo naši plavci zaplávali takmer 104 km.

7. 2. 2023 - Dnes si naše dievčatá zmerali sily v kvalifikačnom kole vo vybíjanej so žiačkami zo  ZŠ Skalité - Kudlov, ZŠ Čierne, ZŠ Zborov nad Bystricou a ZŠ, sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité. Aj napriek tomu, že sa nekvalifikovali do okresného kola, podali skvelý tímový výkon.

08. 03. 2023 - Sme víťazi 7.ročníka Zimných hier o pohár primátora mesta Čadca. Naši žiaci opäť dosiahli vynikajúci úspech a získali putovný pohár primátora Čadce v lyžovaní.
Výsledky našich: Kategória dievčatá 5.-6. ročník: 1.miesto Agátka Privarová, 2.miesto Tamarka Privarová. Kategória chlapci 5.-6. ročník: 1.miesto Sebastián Jaroš, 2.miesto Matúš Kvašňovský. Kategória chlapci 7.-8. ročník: 2.miesto Oliver Sojčák. Kategória chlapci 9.ročník: 2.miesto Anton Kvašňovský. Štafeta v bobovaní: chlapci 2.miesto a dievčatá 1.miesto.

30. 03. 2023 - V okresnom kole 3x3 basketbale naši chlapci po výborných výkonoch suverénne získali 1.miesto a postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční v apríli v Liptovskom Mikuláši. O úspech sa zaslúžili chalani v zložení Tomáš Jozek, Leon Žilka, Dominik Buchta a Filip Murčo.