Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Umelecké súťaže

Školský rok 2021/2022

 


 

 
Vedomostné súťaže

Školský rok 2021/2022


 

 

 
Športové súťaže

Školský rok 2021/2022

V pondelok 13.09.2021 a v piatok 17.09.2021 sa žiaci 3.ročníka a 1.ročníka zúčastnili celoslovenského testovania pohybových zručností. Žiaci absolvovali 9 disciplín, s ktorými sa popasovali veľmi dobre. Cieľom testovania je odporučiť žiakom a ich rodičom druhy športov, na ktoré majú predpoklady, môžu byť v nich úspešní, resp. ich budú baviť vzhľadom na ich danosti. Po uzatvorení testovania dostanú v januári 2022 certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič aj informáciu, aké sú pohybové predpoklady žiaka a na akej úrovni sa žiak nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k ostatnej populácii vo svojej vekovej kategórii.

Naša škola dosiahla pekný úspech - bola ocenená ako olympijská škola roka 2019 a naša pani kolegyňa Zuzka Longauerová získala čestné uznanie za šírenie olympionizmu.