Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Umelecké súťaže

Školský rok 2021/2022

14. 12. 2021 - Žiaci našej školy ocenení vo výtvarnej súťaži Vianoce očami detí z KIC Čadca: Barbora Durajová 1.B, Miško Jedinák 1.B, Alica Sačková 1.B, Paulína Poláčková 1.B,  Natália Beňová 3.B, Lucia Chrastinová 2.C, Diana Slovjaková 4.A a Jozef Hajduk 3.B.

Vo výtvarnej súťaži Nakresli si betlehem, ktorú organizuje Kysucká knižnica v Čadci, boli ocenení žiaci: Kristínka Krelová, Alica Sáčková, katarína Klimeková, Barbora Durajová a Lívia Chrastinová.

Žiaci našej školy ocenení vo výtvarnej súťaži Vianoce očami detí z KIC Čadca: Barbora Durajová 1.B, Miško Jedinák 1.B, Alica Sačková 1.B, Paulína Poláčková 1.B,  Natália Beňová 3.B, Lucia Chrastinová 2.C, Diana Slovjaková 4.A a Jozef Hajduk 3.B. Gratulujeme

 

 

 


 

 
Vedomostné súťaže

Školský rok 2021/2022

Od 18.10 do 22.10. 2021 sa naša škola zapojila v rámci hodín Informatiky do Európskeho týždňa programovania. Žiaci si skúšali kódovanie na hodine kódu na stránke code.org. Európsky týždeň programovania je nezávislá iniciatíva, ktorej cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou.

V týždni od 8.11. do 12.11. 2021 sa 70 žiakov 3. až 9. ročníka zapojilo do celoslovenskej online informatickej súťaže iBobor. Úspešných bolo 16 žiakov. Na 1. mieste sa umiestnili Juraj Greguš z 5.A a Dominika Slovjaková z 5.B v kategórii Bobrík. V kategórii Benjamín bola najúspešnejšia Patrícia Saboóvá zo 6.A a v kategórii Kadet bol najúspešnejší Ján Jarošík z 9.C. Úspešným riešiteľom gratulujeme.

Dňa 18. 11. 2021 sa uskutočnilo  školské kolo olympiády v anglickom jazyku.  Na okresnom kole bude našu školu  reprezentovať  Tamarka Krabicová za kategóriu 1A  a Agátka Poláková za kategóriu 1B.  Blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

Dňa 24.11. 2021 sa 23 žiakov 5. až 9. ročníka zapojilo do školského kola Geografickej olympiády. Úspešných bolo 21 žiakov. Na okresnom kole budú našu školu  reprezentovať za kategóriu G: Juraj Greguš, Dávid Chudjak, Nikola Bulejová; za kategóriu F: Filip Pajonk, Patrícia Sabóová; za kategóriu E: Daniel Kajánek, Matej Bulej, Vanda, Šeligová. Blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

Dňa 25. 11. 2021 sa žiaci IX. B Oliver Pawlus a Samuel Jurčák zúčastnili okresného kola Technickej olympiády. Súťaže sa v kategórii A zúčastnilo 9 dvojíc žiakov z okresu Čadca. Naši žiaci sa umiestnili na 2. mieste a sú úspešnými riešiteľmi

08.-09.12.2021. Výsledky školského kola Pytagoriády 2021. Úspešní žiaci: 5. roč.: 1.Diana Tatarková, 2. Viktória Školová, 3. Nikola Bulejová, 4. Simona Jendrisková, 5. Katarína Sloviaková, 6. Zuzana Kupková, 7. Tamara Krabicová, 6. roč.: 1. Lukáš Vojčiniak, 2. Natália Zajíčková, 3. Bianka Sklenčíková. 7. roč.: 1. Boris Hažík, 2. Samuel Šutek, 3. Samuel Bulej. 8. roč.: 1. Matej Bulej. Do okresného kola postúpia žiaci, ktorých určí okresná komisia.


 

 

 
Športové súťaže

Školský rok 2021/2022

V pondelok 13.09.2021 a v piatok 17.09.2021 sa žiaci 3.ročníka a 1.ročníka zúčastnili celoslovenského testovania pohybových zručností. Žiaci absolvovali 9 disciplín, s ktorými sa popasovali veľmi dobre. Cieľom testovania je odporučiť žiakom a ich rodičom druhy športov, na ktoré majú predpoklady, môžu byť v nich úspešní, resp. ich budú baviť vzhľadom na ich danosti. Po uzatvorení testovania dostanú v januári 2022 certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič aj informáciu, aké sú pohybové predpoklady žiaka a na akej úrovni sa žiak nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k ostatnej populácii vo svojej vekovej kategórii.

Naša škola dosiahla pekný úspech - bola ocenená ako olympijská škola roka 2019 a naša pani kolegyňa Zuzka Longauerová získala čestné uznanie za šírenie olympionizmu.