Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Školské akcie

Školský rok 2019/ 2020

5.9.2019 sa uskutočnili na 1.stupni jesenné cvičenia v prírode a na 2.stupni účelové cvičenia.

9.9. 2019  pri príležitosti Pamätného dňa holokaustu si žiaci a vyučujúci druhého stupňa uctili pamiatku všetkých obetí násilia. Prostredníctvom príbehov preživších sa oboznámili s tragickou históriou rasovo prenasledovaných ľudí počas druhej svetovej vojny. Tieto udalosti by mali byť mementom aj pre dnešné dni. Nedovoľme, aby sa história opakovala.

26. 09. 2019 sa na našej škole uskutočnil Európsky deň jazykov. Zapojili sa doňho žiaci prvého aj druhého stupňa. Žiaci mali zaujímavý vyučovací deň plný aktivít a projektovej práce.  Žiakom aj vyučujúcim veľká vďaka.

27.9.2019 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili podujatia Noc výskumníkov, ktoré sa konalo v OC Mirage Žilina pod záštitou Žilinskej univerzity.

V mesiaci september sa žiaci 4. ročníka zúčastnili plaveckého výcviku. Plavci si zdokonalili svoje plavecké zručnosti a neplavci sa už vody neboja a preplávajú zopár metrov.

02.10.2019 sa žiaci 1.stupňa zúčastnili muzikálového predstavenia Pinocchio v podaní divadelníkov zo Šale.

03.10. 2019 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili muzikálu na motívy známeho českého filmu Ať žijí duchové.

Dňa 08.10. 2019 sa na našej škole uskutočnila séria odborných prednášok: Čas premien, ŽENA ako symbol života, Na štarte k mužnosti, Cesta k MUŽnosti. Prednášky viedla kvalifikovaná lektorka z oblasti psychológie, gynekológie, urológie a zdravej výživy. Prednášky boli určené dievčatám 7. a 9. ročníka a chlapcom 7.,8. a 9. ročníka.

11.10.2019 sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili výtvarno - dejepisnej exkurzie. Najskôr navštívili obec Prietrž na Záhorí, v ktorej sa nachádza papiernička Petrus, kde ako v jedinej na Slovensku sa papier vyrába ručne. Potom sa presunuli do Brezovej pod Bradlom na Mohylu M.R. Štefánika. Počasie vyšlo,a preto mali deti z Mohyly prekrásny výhľad na takmer celé Záhorie a Malé Karpaty. Exkurziu zakončili obhliadkou Trenčianskeho hradu a historického centra Trenčína.

14.10.2019 sa v Čadci už po tretíkrát zastavil protidrogový vlak Revolution train, ktorý sa teší veľkej popularite v okolitých krajinách.V šiestich vagónoch boli pripravené nebezpečné miesta, napríklad autohavária, bar, stará továreň či ordinácia. Deti sedeli v kinosále a sledovali filmový príbeh mladých ľudí, ktorých život ovplyvnili drogy. Po skončení každej časti sa plátno zdvihlo a žiaci vstúpili do vagóna, kde bola reálne zobrazená scéna z filmu. žiaci odchádzali s jedinečnými pocitmi, ktoré v nich zanechala táto interaktívna prednáška.

14.10.2019  v jesennom počasí sa naši štvrtáci túlali po Kysuciach. V rámci regionálnej výchovy, prírodovedy a vlastivedy navštívili zaujímavé miesta nášho regiónu. Prezreli si rodný dom Jozefa Krónera na Staškove, osviežili sa vodou pri kaplnke sv. Anny v Olešnej, prešli si náučným chodníkom ku Klokočovskému skáliu a zastavili sa i v obci Korňa pri ropnom prameni.

14.10. - 18.10.2019 - Tento týždeň bol na I.stupni intenzívne venovaný zdravej výžive:
PONDELOK - zeleninový deň
UTOROK - ovocný deň
STREDA - mliečny deň
ŠTVRTOK - deň bez sladkostí
PIATOK - deň bez stresu
Deti sa pri tvorivých činnostiach učili o význame ovocia a zeleniny, vyrábali spoločné projekty, tvorili básne, rozlišovali odtiene chutí, venovali sa hádankám a tiež aj pestovali pevnú vôľu. Týždeň zakončili rozprávaním veselých príhod a vtipov.

15.10.2019 Exkurzia Vodné diela. Tretiaci sa zúčastnili prírodovedno-vlastivednej exkurzie zameranej na poznávanie vodných diel. Navštívili Vodnú nádrž v Novej Bystrici a Vodné dielo v Žiline, o ktorých získali nové zaujímavé informácie. Cestou v autobuse pozorovali toky riek Bystrica a Kysuca.

22.10.2019 sa žiaci zo 7.A  zúčastnili podujatia Deň remesiel v SOŠ drevárskej v Krásne nad Kysucou. Potom sa presunuli do MM arény, kde sa vyšantili na korčuliach. Kto nemal korčule, ten naberal svaly v posilňovni.

24.10.2019 sa popoludnie  nieslo v znamení tvorivosti našich žiakov. V našej škole sa totiž uskutočnil už 2. ročník zábavno - tvorivého podujatia - Tvorivé popoludnie. V rámci netradičného vyučovania predmetov svojimi vedomosťami, zručnosťami, tvorivosťou a nápaditosťou žiaci získavali body, ktoré si na záver tejto vydarenej aktivity vymenili za kartičku - žolíka, ktorého môžu použiť, ak zlyhajú pri písomnom alebo ústnom skúšaní. Aj tento rok prebehla aktivita s pozitívnym ohlasom, čo nás veľmi teší.

25.10.2019 naši prváci testovali svoje pohybové schopnosti v rámci celoslovenského projektu. Počas 4 vyučovacích hodín museli absolvovať 9 športových disciplín, čo nebolo jednoduché. Naši šikovníci to však zvládli na výbornú.

Aj v tomto roku sme sa zapojili do podujatia organizovaného Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave - Záložka do knihy spája školy. Bola nám pridelená partnerská škola v Poproči, do ktorej sme na konci októbra odoslali naše záložky.

29. 10. 2019 - Jesenné slávnosti sa niesli v znamení jesenných farieb, veselého šantenia, súťaženia a dobrej nálady...

29. 10. 2019  si naši žiaci uctili svojich starých rodičov. Predviedli milé divadielka, zaspievali piesne, ukázali, ako sa učia. Deti nefalšovanou srdečnosťou ukázali svoju lásku starým rodičom. A tým, ktorí dnes nemohli prísť, odkazujú: "ĽÚBIME VÁS!"

05.11. 2019 sa žiaci 6.C triedy zúčastnili vzdelávajúceho projektu Svet okolo nás, programu Irán – zahalená krása.

08.11.2019 sa žiaci 9.C triedy zúčastnili  Rovesníckého vzdelávania v SOŠ Krásno nad Kysucou na témy práca v chemickom laboratóriu, invázivné rastliny a drogy.

Dňa 18.11.2019 a 25.11.2019 sa žiaci 7.C zúčastnili exkurzie na SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou, kde si v priestoroch praktického vyučovania vyskúšali pracovné operácie pri spracovaní dreva a každý z nich si vyrobil lopárik z lipového dreva.

V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám si 19. novembra žiaci 9. ročníka pozreli autobiografickú divadelnú hru The Light Trip. Jej cieľom je motivovať deti a mládež k hľadaniu pozitívneho zmyslu života.
Pred začiatkom divadelného predstavenia boli ocenené výtvarné práce na tému Môj život bez drog. Krásne druhé miesto získala Simonka Švíková z 9.B. Ďalšou ocenenou bola Simonka Kukurdíková zo 7.C.

Naša škola sa 19. Novembra zapojila do bubnovačky „Aby bolo deti lepšie počuť“, ktorá sa konala pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí. Rukami aj nohami sme ukázali, že deti a ich hlas sú pre nás dôležité.

Dňa 21.11. 2019 žiaci 4.A navštívili Kysucké múzeum v Čadci. Pozreli si výstavu DROTÁRI A DROTÁRSTVO.
Na tvorivých dielňach si každý žiak vyrobil drôtené srdiečko. Z múzea odchádzali plní dojmov.


V adventnom období sú si ľudia bližší, vzájomne si pomáhajú. Ani my sme nelenili a zorganizovali sme zbierku pre našich dôchodcov z DSS Čadca - Žarec, ktorým sme sa snažili spríjemniť predvianočné obdobie aspoň malým darčekom.
Pri príležitosti sv. Mikuláša navštívili naši žiaci seniorov v DSS na Žarci a obdarovali ich darčekom i spevom. Dúfame, že ich to potešilo a pevne veríme, že o rok túto akciu opäť zorganizujeme.
ĎAKUJEME všetkým rodičom, deťom a zamestnancom školy, ktorí sa do tohto dobročinného podujatia zapojili.

Dňa 5. decembra 2019 sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia žiakov prvého ročníka. Žiaci preukázali vedomosti zo všetkých predmetov. Na imatrikuláciu zavítal aj Mikuláš, ktorý našim prvákom poprial veľa úspechov v školských laviciach.

21.12.2020 sa v hale školy uskutočnili vianočné trhy.

13.02.2020 sme prežili v škole perfektné popoludnie. Na Valentínskej zábave sme do úmoru tancovali, súťažili a hlasovali za Valentína a Valentínku. Kto nebol, môže banovať. O rok sa určite stretneme znova.
A kto bol zvolený za Valentína a Valentínku? No predsa Dominik Baška a Sárka Kultánová.

17.2.2020 sas štvrtáci a tretiaci sa zúčastnili vzdelávacej a zážitkovej aktivity TVOJA SPRÁVNA VOĽBA. Aktivitu zrealizovali pracovníčky polície️v rámci prevencie závislostí.

21.02.2020 sa žiaci zúčastnili v Dome kultúry multimediálneho výchovného koncertu zameraného na kyberšikanu. I.stupeň ZŠ - HRAVO - ZDRAVO, II. stupeň ZŠ - TRENDSFTTER.