Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Školské akcie

Školský rok 2020/ 2021

Čerstvé hlavičky. Naša škola sa zapojila do hlasovania v projekte Čerstvé hlavičky na konci minulého školského roka. Keďže sme získali najviac hlasov, zabezpečili sme si pravidelný prísun kvalitného ovocia a zeleniny pre každého žiaka jedenkrát týždenne. Všetkým hlasujúcim ďakujeme.

Súťaž Maksík. Žiaci 1.stupňa sa zapájajú do celoročnej matematickej súťaže Maksík. Počas celého školského roka v pravidelných termínoch plnia zaujímavé matematické úlohy a riešia hlavolamy.

14.09. 2020 sa uskutočnili na I. stupni Jesenné cvičenia v prírode a na II. stupni Účelové cvičenia.

Škola v prírode Piatrová (Vrútky). Štvrtácke triedy 4.A aj 4.B sa v termíne od 28.9. do 2.10.2020 zúčastnili školy v prírode v malebnom prostredí Malej Fatry. Aj napriek nepriazni počasia - dennému mrholeniu sa žiakom naskytovali dychberúce výhľady na oblasť Turca. Žiaci absolvovali tematické vychádzky a túry. 

Dňa 25. 09. 2020 a 09. 10. 2020  sa v našej škole uskutočnil Európsky deň jazykov. Zapojili sa doň deti prvého aj druhého stupňa. Žiaci mali zaujímavý vyučovací deň plný aktivít a projektovej práce.  Žiakom aj vyučujúcim veľká vďaka.

Október - Mesiac úcty k starším. Žiaci 3.a 4.ročníka tvorili reálne pozdravy starým rodičom, písali im pohľadnice a v tematických debatách spomínali na milé zážitky so svojimi prarodičmi.

06.10. 2020 Žiaci 3. ročníka boli odmenení za celoročnú čitateľskú súťaž „Čítam, čítaš, čítame“, ktorú uskutočnila Kysucká knižnica v Čadci. V školskom roku 2019/2020 súťažili druháci základných škôl, ktorá trieda prečíta najviac kníh. Žiaci získali pekné darčeky, ktoré ich potešili. Oceneným žiakom gratulujeme  a prajeme ešte veľa čitateľských zážitkov a dobrodružstiev s rozprávkovými postavičkami.  Ďakujem aj tetám knihovníčkam za uskutočnenie zaujímavej čitateľskej súťaže pre žiakov.

28.10. 2020 Aj tento rok sme sa zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy, ktorý organizuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Žiaci v ostatných dňoch pracovali na záložkách, ktoré sme odoslali do partnerskej školy v Sekuliach. Dúfame, že naše záložky sa budú deťom zo Záhoria páčiť.

November - Detský čin roka 2020.  V priebehu mesiaca november sa žiaci 1.stupňa venovali súťaži Detský čin roka, oboznamovali sa s nominovanými príbehmi a hlasovali za jednotlivé triedy.

November – Čitateľský oriešok. Žiaci 3.a 4.ročníka sa zapojili do čitateľskej súťaže zameranej na porozumenie textu a precvičovanie čitateľských zručností.

19.11. 2020  sme sa opäť aj my zapojili do 7. ročníka Bubnovačky ,,Aby bolo deti lepšie počuť"pri príležitosti 19. novembra - Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí. Myšlienkou Bubnovačky je, aby bolo deti dobre počuť. Práve preto deti bubnovali na všetkom, čo dáva priestor na vybubnovanie čo najväčšieho hluku.
Spoločne sme bubnovali, čo nám „ruky a nohy stačili“ a ukázali sme všetkým, že deti a ich hlas sú pre nás dôležité!

13.11.2020 Prebehla online súťaž iBobor – zo 4.A sa zapojilo 11 žiakov, zo 4.B 6 žiakov.

23.11. - 27.11. 2020 Na I. stupni sa uskutočnili Dni zdravej výživy a Farebný týždeň. KLIKNI TU

1.12. 2020 Sa uskutočnila súťaž Všetkovedko, do ktorej sa zapojilo 22 detí z 2.-4.ročníka.

04.12. 2020 sme pod ,,dozorom" Mikuláša odovzdali darčeky pre seniorov v CSS Žarec. Srdečne všetkým ďakujeme za množstvo potrebných vecí, ktoré veríme, že spríjemnia starčekom a starenkám nielen Deň sv. Mikuláša.
Naše deti pre nich vytvorili aj pohľadnice, na ktoré vlastnoručne napísali úprimné slová povzbudenia a srdečných želaní.
Veríme, že aj takýto darček poteší. S pozdravom a vďakou kolektív ZŠ.

04.12. 2020 navštívili našu školu Mikuláš, čert a anjel, ktorí potešili našich žiakov a podarovali im malú sladkú odmenu za to, že celý rok poslúchali.

Dňa 14. decembra 2020 sa uskutočnila imatrikulácia žiakov prvého ročníka. Táto prebehla za prísneho dodržiavania hygienických nariadení, bez prítomnosti rodičov, no napriek tomu s iskrou a radosťou v očkách detí. Žiaci preukázali vedomosti zo všetkých predmetov a stali sa tak oficiálne prvákmi našej školy.

Prvý stupeň sa zapojil do výtvarnej súťaže Vianoce očami detí.

Prvý stupeň sa zapojil aj do výtvarnej súťaže Nakresli si Betlehem.

Žiaci 3. a 4.ročníka sa zapojili do čitateľskej súťaže Čitateľský oriešok. Prelúskali dva súťažné texty, ku ktorým vypracovali súťažné otázky a nakreslili tvorivé ilustrácie.

21. marca si svet pripomínal Deň Downového syndrómu.Aj my sme podporili týchto ľudí. Obliekli sme si rôzne ponožky a zapojili aj ďalších členov domácnosti. 

Žiaci 1.,2. a 3. ročníka sa zapojili do výtvarnej súťaže Kysuckej knižnice Ilustruj si svoju obľúbenú knižku.