Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Školské akcie

Školský rok 2022/ 2023

9. 9. 2022. Dnes sme si so žiakmi pripomenuli Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Pútavú prednášku  pre deti 4. - 9. roč. si pripravila p.uč. Kulichová.

Európsky deň jazykov. Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 2022 sa v našej škole od 26.09. 2022 do 30.09. 2022 uskutočnili aktivity, ktorými sme si pripomenuli tento deň. Počas tohto týždňa vyučujúce zapájali deti do rôznych aktivít. Vyučujúcim,  žiakom a dobrovoľníčke z Kericu patrí veľká vďaka za aktivitu a spoluprácu.

V dňoch 20.9. – 21.9. 2022 sa na našej škole uskutočnila zbierka BIELA PASTELKA,ktorú každoročne vyhlasuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Naša škola prispela čiastkou 190,60 €.

30.9. Tematický deň - Dáždnikový deň – tvorivé aktivity s dáždnikmi na spríjemnenie sychravého počasia.

26.9.-30.9.   Európsky týždeň športu – švihadlá.

30. 9. 2022 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili festivalu vedy  Európska noc výskumníkov konanej pod záštitou piatich slovenských univerzít.

Dňa 7.októbra 2022 sa na škole uskutočnili Jesenné cvičenia v prírode pre žiakov 1. - 4. ročníka a Účelové cvičenia pre žiakov 5. - 9. ročníka.

7.10. 2022 - Dopravné ihrisko – 1.-2.ročník sa zúčastnil v spolupráci s Mestskou políciou výchovného pobytu na dopravnom ihrisku.

V pondelok 10.10.2022 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili celoslovenského testovania pohybových zručností. Žiaci absolvovali 9 disciplín, s ktorými sa popasovali veľmi dobre. Cieľom testovania je odporučiť žiakom a ich rodičom druhy športov, na ktoré majú predpoklady, môžu byť v nich úspešní, resp. ich budú baviť vzhľadom na ich danosti. Po uzatvorení testovania dostanú certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, aké sú pohybové predpoklady žiaka a na akej úrovni sa žiak nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k ostatnej populácii vo svojej vekovej kategórii.    Foto TU

10.10.-14.10. Zber papiera

12. 10. 2022 sa siedmaci sa zúčastnili exkurzie do papierne Petrus v obci Prietrž, ktorá je zaujímavá tým, že sa v nej papier vyrába ručne, čo si vyskúšali aj naši žiaci. Potom sa presunuli do Brezovej pod Bradlom, kde si pozreli Mohylu M.R. Štefánika a vypočuli zaujímavú prednášku o  významnej osobnosti našej histórie.  Foto TU

Dňa 14.10.2022 tretiaci vrámci prírodovednej a vlastivednej exkurzie navštívili Budatínsky hrad a Vodné dielo Žilina a tak spoznali o kúsok viac zo Žilinského kraja.       Foto TU

Zberr papiera uskutočnil v dňoch 10.10. 2022 až 14.10.2022.

14. 10. 2022 -  Dominik Klimek, náš bývalý žiak a úspešný reprezentant vo workoute, navštívil ôsmakov na hodine TSV. Najskôr im porozprával o 5 krokoch k úspechu a potom ukázal zopár workoutových zostáv, ktoré si vyskúšali aj naši chlapci. Bola to veľmi zaujímavá hodina a budeme potešení, ak nás Dominik opäť navštívi.Foto Tu

17. 10. 2022 naši žiaci už po piatykrát navštívili protidrogový vlak Revolution train, ktorý sa teší veľkej popularite v okolitých krajinách. V šiestich vagónoch boli pripravené nebezpečné miesta, napríklad autohavária, bar, stará továreň či vyšetrovňa.  Deti sedeli v kinosále a sledovali filmový príbeh mladých ľudí, ktorých život ovplyvnili drogy. Po skončení každej časti sa plátno zdvihlo a deti vstúpili do vagóna, kde bola reálne zobrazená scéna z filmu.
Žiaci odchádzali s jedinečnými pocitmi, ktoré v nich zanechala táto interaktívna prednáška.   Foto TU

Škola v prírode - Terchová 10.10.-14.10.2022. Štvrtáci absolvovali jesennú školu v prírode v prostredí Malej Fatry.  V pondelok navštívili Mini Zoo pri hoteli Zbojník a zoznámili sa s animátormi. V utorok sa vydali hľadať rodný dom Juraja Jánošíka do neďalekej osady, na pamiatku si odniesli vlastnoručne vyrazenú mincu s podobizňou legendárneho zbojníka. V stredu ich cez Tiesňavy povozil Terchovský vláčik. Odvahu si vyskúšali na rozhľadni Terchovské srdce. Vo štvrtok sa vydali na sever hľadať Zvonicu u Marunov. V piatok spoznali históriu a krásy Oravského hradu. Zo školy v prírode sa vrátili plní skvelých zážitkov.  Foto TU

17.10.-21.10. 2022 -  Zdravý farebný týždeň – žiaci sa učili podľa tohto plánu. Pondelok: zelený deň - Deň ovocia a zeleniny, Utorok: červený deň - Pohybom k zdraviu, Streda: modrý deň - Deň bez sladkostí, Štvrtok: biely deň - Deň mlieka, Piatok: žlto-oranžový deň - Deň bez stresu.

Dňa 18. októbra 2022 sa uskutočnila literárna exkurzia pre žiakov 8. ročníka do Mošoviec, Tajova a historického jadra Banskej Bystrice. Cieľom cesty bolo sprístupniť nové informácie a expozície v mimoškolskom prostredí. Žiaci najskôr navštívili zrekonštruovaný rodný dom Jána Kollára v Mošovciach, kde sa dozvedeli rôzne zaujímavosti zo života tohto predstaviteľa klasicizmu. Druhou zastávkou bol Tajov. V Tajove sa zúčastnili zážitkového učenia a bádania na tému Jozef Gregor-Tajovský, Hana Gregorová a Jozef Murgaš. Aj tu im rektorka povedala „pikošky“ zo života týchto osobností. Nakoniec si prezreli historické centrum Banskej Bystrice, videli ŠVK, pamätné tabule vzdelancov a literátov – Mateja Bella, Jána Bottu, Izidora Žiaka Somolického. Všetci naši ôsmaci sa aktívne podieľali na získavaní nových informácií, odniesli si cenné vedomosti, ktoré nie sú publikované ani na internete a boli s exkurziou veľmi spokojní. Foto TU

21. 10. Jesenné slávnosti 1.stupeň – deti strávili jesenné popoludnie aktívnymi činnosťami súvisiacimi s jeseňou. Prebehla promenáda originálnych jesenných masiek, veselý jesenný tanec, tvorivé dielne z jesenných materiálov a večerný pochod masiek s lampiónmi. 2022.  Foto TU

Október 2022  - Aj tento rok sme sa zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy, ktorý organizuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Žiaci z I. aj II. stupňa na hodinách VYV a CPT pracovali na záložkách, ktoré sme odoslali do partnerskej školy v Lukavci. Dúfame, že naše záložky sa budú deťom zo stredných Čiech páčiť.  FotoTU

 

26. 10. 2022 - Po dvojročnej pandemickej prestávke sa opäť uskutočnili obľúbené Jesenné slávnosti pre žiakov z II. stupňa. Po tvorivých dielňach, na ktorých žiaci vyrábali jesenné výrobky, sa v hale začala pravá jesenná tancovačka. Bolo vidieť, že deti si ju po dvojročnej prestávke naozaj užili. Slávnosti sme ukončili na školskom ihrisku zapálením sviečok v lampiónoch a vyrobených svietnikoch.
Ďakujeme všetkým organizátorom vydareného podujatia, deviatakom za nádherné svietniky a skvelú hudbu, no a deviatačkam za jesennú vílu, ktorá bude ozdobou našej haly.  Foto TU

Dňa 27. októbra 2022 sa šiestaci z našej školy zúčastnili výtvarnej, literárnej a dejepisnej exkurzie do Ružomberka, Liptovského Mikuláša a Martina, aby získali nové poznatky a informácie z oblasti výtvarnej a literárnej výchovy aj dejepisu. V Ružomberku  navštívili  Galériu Ľudovíta Fullu, v ktorej žiakom zaujímavým a estetickým spôsobom prezentovali život a tvorbu tohto umelca, ktorý nielenže  maľoval optimistické obrazy, ale aj ilustroval mnohé známe detské knihy, navrhoval detské skladačky a hračky. Pozreli si aj aktuálnu výstavu Pred zrkadlom. Tá predstavovala päť výtvarných umelkýň a dizajnérok, autoriek z rôznych oblastí aplikovaného umenia a dizajnu, ktoré svojimi prácami participujú na spoločnej inštalácii. Súčasťou expozície bola aj výstava Fulla a Benátky. Benátky – mesto sen, mesto  mýtus, mesto legenda – vždy priťahovali najmä umelcov, ktorí tam prichádzali študovať, žiť, tvoriť, inšpirovať sa, maľovať... Žiaci si tvorivou aktivitou vyskúšali svoju kreativitu a vytvorili vlastné vydarené diela. So záujmom si prešli aj výstavu prác ponúkaných na predaj s názvom Final Sale. Liptovskom Mikuláši sa cestou na námestie zastavili pri rodnom dome s pamätnou tabuľou venovanou slovenskému hudobnému skladateľovi Jánovi Levoslavovi Bellovi a na Kostole sv. Mikuláša si pozreli slnečné hodiny, ktoré zdobí keramický reliéf zachycujúci boj sv. Juraja s drakom. Svoje vedomosti obohatili aj v prostredí Múzea Janka Kráľa, v Mikulášskej mučiarni a v Súdnej sieni. Páčila sa im aj aktuálna výstava ako spestrenie náročného programu – 90. výročie organizovaného hokeja v Liptovskom Mikuláši.
Návštevou Rodného domu súrodencov Rázusovcov – spisovateľov - ukončili pútavú expozíciu. Priestory „Rázusovie domu“ sú venované Martinovi Rázusovi, jeho sestre, poetke Márii Rázusovej-Martákovej i ďalším súrodencom, ako aj slávnym osobnostiam – rodákom z Vrbice. Jedným z nich bol Pavol Socháň - fotograf, maliar, etnograf, dramatik a publicista, ktorý  sa právom zaraďuje medzi výrazné osobnosti  európskej fotografie.
Unavení, plní dojmov a vedomostí, šiestaci zvládli aj poslednú zastávku – Národný cintorín v Martine a pozreli si aj budovu Slovenského národného múzea.

V mesiaci október sme sa so žiakmi 5.-8. ročníka zapojili na hodinách Informatiky do Európskeho týždňa programovania. Žiaci si skúšali blokové programovanie pomocou stránky code.org, tvorili jednoduchú hru v prostredí programu Scratch a vyskúšali si kódovanie s micro bitom na stránke makecode.microbit.org, kde  simulovali počítadlo ľudí a  krokomer.

V týždni od 7.11. do 11.11. 2022 sa žiaci 3. - 8. ročníka zúčastnili celoslovenskej súťaže iBobor.

16.11. 2022 - Naši žiaci sa zapojili do celoslovenskej aktivity s názvom Bubnovačka – Aby bolo deti lepšie počuť! Žiaci si priniesli rapkáče, hrkálky, bubny a počas veľkej prestávky na školskom dvore vyslali signál, že nie sú ľahostajní voči násiliu. S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Sprievodnými akciami bubnovačky boli diskusie na túto citlivú tému.

16.11. 2022 - Vybíjaná 4.roč.

21.11.-2.12.2022 Zbierka pre seniorov – darčeky pre DSS. 

22.11. 2022 - Tematický deň - Pyžamový deň – veselé učenie v pyžamkách a s obľúbenými plyšiakmi.Viete, ako sa dá prežiť školský deň v pyžame, v župane, s plyšiačikom a v hebkých papučkách?
Takto:na slohu sme snívali najlepší sen, aký sa nám môže snívať, jednotky dĺžky sa nám zišli pri meraní plyšákov, kreslili sme si diktát o chlapcovi s vankúšom, v skupine sme za 2 minúty tvorili slová súvisiace so slovom PYŽAMO či PAPUČE, písali sme vety podľa skutočnosti: „Väčšina má mäkkučké pyžamo.“ Cvičili sme s vankúšmi ako s netradičným náradím, drepovali s plyšákmi, pomenovali sme časti tela plyšákov v angličtine, tancovali sme s plyšákmi a spievali plyšákom uspávanky, mali sme pyžamovú party, skladali sme pyžamo z papiera, relaxovali sme strapatí.

30.11. 2022 - Detský čin roka 2022 – zoznámili sme sa s nominovanými príbehmi a zapojili sme sa do hlasovania o detský čin roka.

5.12. Mikulášsky deň – tematický deň s veselými čiapkami a návštevou Mikuláša, čerta a anjela.

6.12. Kysucká knižnica – 1.stupeň pravidelne navštevuje Kysuckú knižnicu.

Dňa 9.12. a 16.12. 2022 sa žiaci 2. stupňa sa zúčastnili Adventného programovania v Scratchi. Vytvárali animáciu ozdobovania vianočného stromčeka a jednoduchú vianočnú hru. Záujemci o programovanie sa môžu tešiť na Zimné programovanie v januári.

14.12. Vianoce v meste – 4.A – štvrtáci boli pozvaní na zdobenie vianočných stromčekov a primátorskú kapustnicu v centre mesta.

15. 12. 2022 - Remeslá a krásne vianočné tradície ožili v našej škole. Vôňa ihličia, domáceho chleba, vianočky, vianočných oblátok, perníkov a včelieho vosku vyvolala tú správnu sviatočnú atmosféru. Potešili sme sa pohľadom na krásne ručné výrobky z drôtu, vianočné ikebany, háčkované i papierové ozdoby na vianočný stromček. Žiaci si vyskúšali techniky ako dekupáž, bodkovaná mandala a origami. Všetci prežili krásny a pokojný predvianočný podvečer. Foto TU

16.12. Vianoce s Kelčovanom – predstavenie v DK.

27.1.2023 Deň zábavných okuliarov – tematický deň s tvorivými aktivitami.

V dňoch 13.02.2023 – 17.02.2023 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku SKI Makov. Počasie sme mali premenlivé aj nám pršalo, aj svietilo slniečko. Snehu na svahu však bolo dosť. Všetci sme sa veľmi tešili. Lyžiari, že si zalyžujú, nelyžiari, čo ich čaká. Pobyt nám spríjemňovala chutná domáca kuchyňa, za čo patrí poďakovanie pani kuchárkam aj lyžiarskemu stredisku. Žiaci boli zodpovední, nelyžiari zvládli základy lyžovania a lyžiari si zdokonalili svoju lyžiarsku techniku. Tento týždeň ubehol veľmi rýchlo a bude pre nás všetkých nezabudnuteľný.

Noc zo 17. 03. 2023 na 18.3.2023 prežili a prespali naši žiaci prvého stupňa v škole spolu s H. Ch. Andersenom a jeho knihami. Zažili noc plnú čítania a spoznávania nových príbehov, vytvárania leporiel, komixov, kopec zábavy, tanca, súťaží, ale aj hľadanie pokladu. Veríme, že tak ako pani učiteľky aj žiaci si odniesli z tejto noci len a len príjemné pocity, zážitky a spomienky.

23. 03. 2023 - Dnešné popoludnie sa nieslo v znamení tvorivosti našich žiakov. V našej škole sa totiž uskutočnil už 3. ročník Tvorivého popoludnia.
V rámci netradičného vyučovania predmetov  svojimi vedomosťami, zručnosťami, tvorivosťou a nápaditosťou žiaci dokazovali, že takéto vyučovanie im sedí a veľmi ich baví.
Aj tento rok prebehla aktivita s pozitívnym ohlasom, čo nás veľmi teší a tešíme sa na ďalší ročník.

30. 03. 2023 sa už po druhýkrát uskutočnili Workshopy - kreatívne kurzy, tentoraz s veľkonočnou a jarnou tematikou. Detičky sa snažili a pod vedením šikovných pani učiteliek vytvorili nádherné výrobky.

 

 

Školský rok 2021/ 2022

V rámci Palárikovej Rakovej sa 7. septembra 2021 žiaci II. stupňa zúčastnili divadelného predstavenia Teatro Colorato z Bratislavy ,,Na vlastných krídlach": Louis Braille o živote francúzskeho vynálezcu slepeckého písma.

V rámci Palárikovej Rakovej sa žiaci 1.stupňa zúčastnili 8.9.2021 divadelného predstavenia na motívy rozprávky Dobšinského "Janko a Marienka". Predstavenie sprostredkovali herci žilinského divadla Divadlo zo šuflíka.

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 2021 sa v našej škole uskutočnili aktivity, ktorými sme si pripomenuli tento deň. Vyučujúce anglického, nemeckého a ruského jazyka v týždni od 27.09. – 01.10. 2021 zapojili deti do súťaže Jazyková reťaz a návrh na tričko Európskeho dňa jazykov 2022. Počas tohto týždňa vyučujúce zapájali deti do týchto aktivít: poznávanie európskych krajín cez posunkovú reč, sledovanie online prezentácií prostredníctvom Štátneho pedagogického ústavu z Bratislavy, zaujímavé jazykové hry, kvízy a sledovanie videí v rôznych jazykoch.  Vyučujúcim a žiakom patrí veľká vďaka za aktivitu  a spoluprácu.

Od 27. septembra prebiehal v našej škole Európsky týždeň športu - Skáčem, skáčeš, skáčeme. Žiaci od 1. až po 9. ročník počas hodín TSV skákali cez švihadlo. Deti sa veľmi snažili a celkovo urobili 85 710 preskokov, za čo by sme ich chceli veľmi pochváliť.

Aj tento rok sme sa zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy, ktorý organizuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Žiaci v ostatných dňoch na hodinách VYV a CPT pracovali na záložkách, ktoré sme odoslali do partnerskej školy v Chminianskych Jakubovanoch. Dúfame, že naše záložky sa budú deťom z východného Slovenska páčiť.

Dnes 19. 11. 2021 sme sa aj my zapojili do 8. ročníka Bubnovačky ,,Aby bolo deti lepšie počuť"pri príležitosti 19. novembra - Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí, ktorý sa uskutočnil pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej.
Myšlienkou Bubnovačky je, aby bolo deti dobre počuť. Práve preto deti bubnovali na všetkom, čo dáva priestor na vybubnovanie čo najväčšieho hluku.
Spoločne sme bubnovali, čo nám „ruky a nohy stačili“ a ukázali sme všetkým, že deti a ich hlas sú pre nás dôležité!

 

22. 11. 2021 v Čadci sa už po štvrtýkrát zastavil protidrogový vlak Revolution train, ktorý sa teší veľkej popularite v okolitých krajinách.
V šiestich vagónoch boli pripravené nebezpečné miesta, napríklad autohavária, bar, stará továreň či vyšetrovňa.  Deti sedeli v kinosále a sledovali filmový príbeh mladých ľudí, ktorých život ovplyvnili drogy. Po skončení každej časti sa plátno zdvihlo a deti vstúpili do vagóna, kde bola reálne zobrazená scéna z filmu.
Žiaci odchádzali s jedinečnými pocitmi, ktoré v nich zanechala táto interaktívna prednáška.

Dnes 10. 12. 2021 sme  odovzdali darčeky pre seniorov v CSS Žarec a DSS Horelica. Srdečne všetkým ďakujeme za množstvo potrebných vecí, ktoré spríjemnia starčekom a starenkám nielen vianočné sviatky, ale si aj uvedomia, že stále existuje mnoho ľudí, ktorí vedia pomôcť iným v ťažkých životných chvíľach.
Naše deti pre nich vytvorili aj darčeky, na ktoré vlastnoručne napísali úprimné slová povzbudenia a srdečných želaní.
Veríme, že našich starčekov a starenky to v tejto predvianočnej atmosfére poteší.

Pri príležitosti Dňa bezpečnosti na internete 9.2., sme so žiakmi na hodinách informatiky uskutočnili aktivity zamerané na bezpečnosť na internete – kyberšikanu, netiketu, nástrahy sociálnych sietí a iné hrozby. Rodičov sme o problematike informovali prostredníctvom Edupage, kde dostali odkazy na vzdelávacie materiály.  

Dňa 14. 12. 2021 sa žiaci 9.B zúčastnili online akcie Medzinárodné Vianoce v spolupráci s Kericom. Dobrovoľníci z Kericu mali pripravené krásne prezentácie o vianočných zvykoch rôznych  krajín.

Vo štvrtok 16.12.2021 prežili naši prváci výnimočný deň - slávnostné imatrikulácie. Obe triedy predviedli krásny program - zarecitovali básničky, zaspievali piesne. Dokázali, že sú hodní titulu žiak ZŠ, a preto ich kráľovná pasovala za riadnych žiakov našej školy. K tomuto titulu im blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

01. 03. 2022 - Fašiangy v škole. Fašiangový a rozprávkový deň prebiehal vo veselej nálade. Deti strávili deň v maskách rozprávkových bytostí, venovali sa fašiangovým zvykom a učili sa o našich tradíciách.    Klikni tu

21.3.-24.3. Farebný týždeň – do veselej aktivity sa zapojili žiaci 1.stupňa. Každý deň sa venovali inej téme podporenej dominantnou farbou.

21. - 24.3. Čítame druhým. Počas tohto týždňa si žiaci 1.stupňa vyskúšali schopnosť čítať nahlas pred spolužiakmi z inej triedy. Predstavili im knihy, ktoré ich zaujímajú, ktoré čítavajú vo voľných chvíľach.

31. 03  - 01. 04. 2022 - Návšteva predškolákov na našej škole. V dňoch 31.03. a 01.04.2022 našu školu navštívili predškoláci z MŠ J. Kráľa v Čadci. Vyskúšali si sadnúť do lavíc v prváckej triede a svojimi vedomosťami o geometrických tvaroch, číslach a písmenách nás presvedčili, že sa z nich môžu stať prváci. V hale školy nás potešili pekným programom v podobe piesní a básní. Ani prváci sa nedali zahanbiť a predškolákom zaspievali, zarecitovali či prečítali rozprávku zo šlabikára. Spokojnosť bola na obidvoch stranách. Tešíme sa na vás predškoláci-prváci!

V mesiaci marec sa žiaci 6.A zapojili do o súťaže Jar na škole, v ktorej sa im podarilo získať 1. miesto. Žiaci mali za úlohu vyzdobiť svoju triedu jarnými motívmi, ktoré odfotili a poslali do súťaže. Z ponúkaných cien si vybrali pingpongový stôl.

V termíne 12.-13.04 2022 a 20.-22.04. 2022 sa uskutočnil základný plavecký výcvik žiakov 4. ročníka. Výcviku sa zúčastnilo 42 žiakov. Žiaci sa hravou formou spriatelili s vodou. Plavci si zdokonaľovali svoje plavecké zručnosti a začínajúci plavci zistili, že sa vody nemusia báť. Všetci zúčastnení zvládli určené činnosti pod vedením skúsených trénerov. Tešíme sa z peknej a úspešnej akcie.

22. 04. 2022 - Deň Zeme je vo svete venovaný našej krásnej modrej planéte. Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia ľudstvom. Tento významný deň sme si pripomenuli v piatok 22. apríla. Naším cieľom bolo ukázať, aká je pre nás Zem dôležitá a čo môžeme urobiť, aby sme aj my svojou troškou pomohli jej ochrane. Svojou aktivitou, tvorbou rôznych zaujímavých, ale aj vtipných výrobkov z odpadového materiálu, konkrétnou činnosťou pri upratovaní a skrášľovaní areálu školy a jej okolia sme vyjadrili svoj záujem a ochotu prispieť k ochrane Zeme a zlepšeniu životného prostredia. Všetkým žiakom a učiteľom patrí veľká vďaka za aktívnu účasť na programe Dňa Zeme, ale aj za výbornú náladu, ochotu , disciplinovanosť a zodpovedný prístup počas celého dňa.

25. 04. 2022 - Naši šikovní prváci navštívili Kysuckú knižnicu v Čadci. Oboznámili sa s priestormi i spôsobom vypožičiavania kníh. Keďže vedia už čítať, požičali si rozprávkové knižky, aby sa z nich dozvedeli čo najviac zaujímavých vecí. Deťom sa v knižnici veľmi páčilo a sľúbili pani knihovníčkam, že budú vzornými čitateľmi našej krásnej Kysuckej knižnice.

26.4.2022 Divadelné predstavenie Išlo vajce na vandrovku navštívili žiaci 1.stupňa v  rámci Palárikovej Rakovej. Predstavili sa divadelníci z Martina a deti si vychutnali kultúrne predstavenie v DK Čadca.

29. 04. 2022 - V rámci VYV sa deviataci zúčastnili zaujímavej výstavy Zem Slovensko XVI. v Kysuckej galérii v Čadci. Výstava je zameraná na voľnú tému umelcov zo stredného Slovenska a potrvá do 3. júna. Autori prostredníctvom svojich umeleckých výpovedí o rôznych situáciách ponúkajú pohľad na svet a na život človeka v ňom.

Dňa 11.5.2022 navštívili našu školu zaujímaví hostia - Július Belan a Katarína Vronková. Július Belan je mladý slovenský spisovateľ knižiek pre deti. Katarína Vronková je ilustrátorka niektorých jeho kníh. Beseda šiestakov veľmi zaujala. Nechýbalo čítanie úryvkov, súťaženie, mnoho zvedavých otázok a  autogramiáda.

24.5.2022 Exkurzia 3.ročníka v Drotárskom múzeu v Dlhom Poli. Tretiaci absolvovali tvorivé dielne u drotára Juraja Šeríka, kde im vysvetľoval  históriu drotárstva pútavým spôsobom. Deti si vyskúšali prácu s medeným drôtom a drotárskym náradím. Tvorivé ruky detí vytvorili nielen srdiečka, prstienky ale aj rybku a husľový kľúč. Zvedaví tretiaci spoznali kus našej minulosti, obdivovali drotárske umenie aj na výstave v škole, pomaškrtili si na čučoriedkovom koláči od pani Majky. Za šikovnosť dostali certifikáty o tom, že sa stali drotárskymi učňami - džarkami priamo od pána Šeríka.

24. 05. 2022 sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili literárnej exkurzie na Orave. Siedmaci navštívili Múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, artikulárny kostol v Leštinách a Pamätný dom Martina Kukučína v Jasenovej.

V týždni od 23. mája do 27. mája 2022 absolvovali žiaci 4. ročníka „Školu v prírode“ v Hrabovskej doline pri Ružomberku. Zúčastnilo sa jej 44 žiakov spolu s triednymi učiteľkami a vychovávateľkou. V rámci vyučovacích hodín žiaci plnili určené zadania a tiež spoznávali okolitú prírodu, pamiatky a zaujímavosti. Počasie bolo priaznivé, preto trávili žiaci takmer celý čas vonku, na čerstvom vzduchu. Vypracovali si „Zápisník zo školy v prírode“, kde si zaznamenávali denné aktivity a postrehy - plávanie v bazéne, návštevu Čutkovskej doliny a zábavného parku Obrovo, cestu lanovkou, prehliadku dedinky Vlkolínec zapísanej v zozname UNESCO, Oravský hrad. Z hľadiska vyučujúcich je pobyt v škole v prírode cennou skúsenosťou pre deti. Kolektívy sa utužia, žiaci sa spoznajú navzájom z viacerých stránok, učia sa komunikovať, dohodnúť, spolupracovať, navzájom si pomáhať.

7.6.-8.6.2022 Koncert ZUŠ pre 1.stupeň. Pedagógovia zo ZUŠ pripravili hodnotný koncert. Aj naši starší spolužiaci sa predviedli, ako pokročili v hre na hudobných nástrojoch. 

13. 06. 2022 tretiakov zaujali pútavé aktivity na tému starostlivosť o zuby. Pani dentálna hygienička Dominika s Martinou z Petramedu začali svoju inštruktáž informáciami o zuboch. Na modeloch chrupu im predviedli správnu techniku čistenia zúbkov. Veľmi ľahko skontrolovali, ako sa deťom darilo zvládať vyčistenie povlaku po chutných čučoriedkových pastilkách. Tréning pokračoval aj na zubatom plyšovom dráčikovi, ktorý deti pobavil. Na konci interaktívnej prednášky si tretiaci odniesli hodnotné praktické darčeky – kefku, pastu a omaľovanky so samolepkami. Tvrdia, že zubárov sa neboja. Pani Dominika a Martina dostali od detí obrázky ako poďakovanie.

Dňa 16. 6. 2022 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili exkurzie v Kysuckej hvezdárni. Overili si svoje vedomosti získané na hodinách prírodovedy a dozvedeli sa množstvo nových záujímavých informácií. Najväčší zážitok mali z prehliadky kupoly s ďalekohľadom.

17. 6. 2022 sa v našej škole uskutočnila akcia Euroweek. Z Kericu k nám prišli dobrovoľníčky z Nemecka, Španielska a Kene. Žiakom, vyučujúcim a Kericu patrí veľká vďaka.

OLYMPIJSKÝ DEŇ - 24. 06. 2022 -  prežili naši žiaci nádherný športový deň, ktorý otvorili vzácni hostia - Mgr. Jaroslav Klus (Olympijský klub Kysuce), Mgr. Lucia Machovčáková (predsedníčka OZ ZRPŠ), Mgr. Tomáš Urbaník (Kysucký šport) a päťnásobný slovenský olympionik a bývalý žiak našej školy Jozef Ninis, ktorý o svojej športovej kariére porozprával žiakom na zaujímavej besede.
Ešte pred samotnými súťažami predviedli svoje umenie vo workoute Dominik, Daniel a Matej Klimekovci.
Na školskom ihrisku si deti zmerali svoje sily v skoku z miesta, preskoku cez švihadlo, člnkovom behu a hode na cieľ. Po ukončení súťaží si žiaci z II. stupňa zahrali volejbal, basketbal a bedminton.
Deti sa skvele bavili, čoho dôkazom bola tancovačka deviatakov.
Sme radi, že do športových súťaží sa zapojili takmer všetci žiaci a dúfame, že takéto podujatie zopakujeme aj o rok.