Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Školské akcie

Školský rok 2017/ 2018

Dňa 8. 9. 2017 si žiaci 9. A pripomenuli Pamätný deň holokaustu pri pamätníku v Skalitom. Pamätník pripomína útek dvoch Slovákov z koncentračného tábora  Auschwitz Rudolfa Vrbu a Alfréda Wetzlera v apríli 1944. Po strastiplnom úteku sa dostali až na Skalité. Miestny obyvateľ Ondrej Čarnecký im pomohol dostať sa do Čadce a odtiaľ Vrba s Wetzlerom cestovali na falošné doklady až do Žiliny. V židovskom starobinci v Žiline nadiktovali správu o hrôzach, ktoré sa dejú v tábore Auschwitz a snažili sa varovať pred ďalšími transportmi. Na mieste, kde Vrba s Wetzlerom  pravdepodobne prekročili hranicu sme si čítali úryvky z kníh, v ktorých títo hrdinovia opísali svoj útek.

Dňa 18.09.2017 - 29.09.2017 žiaci 4.ročníka absolvovali základný plavecký výcvik v Krytej plavárni Čadca. Ročník bol rozdelený do dvoch skupín. Triedy 4.A a 4.C úspešne absolvovali týždeň zaujímavých aktivít zameraných na zvládnutie techniky plávania v prvom týždni. Trieda 4.B v druhom týždni daného termínu. Žiaci si vychutnali pobyt v bazéne, oboznámili sa so zaujímavými plaveckými pomôckami a zlepšili fyzickú kondíciu.

Dňa 22. 09. 2017 sa uskutočnila prednáška pre žiačky 7. ročníka  na tému ,, Čas premien " a pre žiakov na tému ,,Na štarte k mužnosti " .

Dňa 25. až 29.  09. 2017 Európsky týždeň športu.    KLIKNI TU

Dňa 26. 09. 2017 sa uskutočnil na našej škole Európsky deň jazykov. Žiaci  prvého a druhého stupňa mali zaujímavé hodiny cudzích jazykov plné aktivít, projektovej práce a zábavy.

Dňa 29. 09. 2017 sa žiaci 6. až 9. ročníka zúčastnili koncertu miešaného speváckeho zboru Kysuca.

Dňa 03.10.2017 sa žiaci 8. roč. zúčastili literárnej exkurzie Mošovce - Banská Bystrica - Tajov. V Mošovciach im bola sprístupnená zrekonštruovaná expozícia i výklad o klasikovi Jánovi Kollárovi. Banská Bystrica žiakov zaujala nielen pekným historickým jadrom, ale aj Vedeckou knižnicou, Literárno - hudobným múzeom, pamätnými tabuľami J. Bottu a M. Bela. Odtiaľ putovali po stopách J.Murgaša, vynálezcu telegrafie. Rodný dom J.G.Tajovského ožil prostredníctvom zážitkových príbehov o ňom i jeho manželke, Hane Gregorovej, emancipovanej spisovateľke. Plní dojmov žiaci odchádzali domov.

V dňoch 02. 10. - 06. 10. 2017 sa uskutočnil zber papiera.    Vyhodnotenie zberu KLIKNI TU

Dňa 03. 10. 2017  v rámci účelových cvičení žiaci 5. a 6. ročníka navštívili Hasičskú stanicu v Čadci. Členovia hasičského zboru na čele s mjr. Mgr. Jakubíkom predviedli žiakom všetku techniku hasičského autoparku. Nechýbala ani ukážka dýchacích prístrojov a bezpečnostných odevov. Žiaci sa dozvedeli, aké dôsledky má nekontrolovateľný oheň, čo  všetko dokáže tento prírodný živel, že hasiči chodia nielen k požiarom a k dopravným nehodám, ale zasahujú aj pri topení sa ľudí vo vode a aj pri rôznych nepredvídateľných udalostiach. Najväčším lákadlom pre žiakov bola možnosť vstúpiť do interiéru jednotlivých vozidiel. Žiakov 7. až 9. ročníka s pravidlami cestnej premávky oboznámil Ing. Ján Klimek. Vysvetlil im, kto sa považuje za účastníka cestnej premávky, ako sa má  chodec správať pri prechádzaní cez priechod pre chodcov, po akej strane sa chodí po chodníku a ceste. Taktiež sa dozvedeli, ktoré ochranné prvky musí mať každý chodec, ale i cyklista a jeho bicykel. V závere žiakom vysvetlil, aké následky môže mať nedodržiavanie týchto pravidiel. Našu školu navštívili aj príslušníci HZS zo strediska Veľká Rača. Žiaci sa dozvedeli mnohé zaujímavosti – ich prípravu na  technický i zdravotný zásah, organizáciu a vykonanie činnosti pri záchrane osôb najmä v súčinnosti s leteckou záchrannou službou, spôsob vyhľadávania a vyslobodzovania osôb v tiesni ... Žiakov zaujali aj rôzne technické pomôcky, napr. aplikácia HZS pre návštevníkov horských oblastí i povinná výbava záchranára. Najzaujímavejšou časťou sa javili praktické ukážky, hlavne sonda a nafukovací vak na vyhľadávanie ľudí zavalených lavínou či zlaňovanie zranených v ležadlách. Zážitky žiakov z tohto dňa boli  nespochybniteľné. Záujem, entuziazmus i rozhovory počas prestávok hovorili za seba.

Dňa 13. 10. 2017 sa žiaci 9.roč. zúčastnili literárno - dejepisnej exkurzie na Oravu. Najskôr zamierili do D. Kubína, kde navštívili Múzeum P.O.Hviezdoslava a Bibliotéku Čaplovičiana,kde je uložených takmer 93 tisíc kníh. Potom sa presunuli do blízkej obce Jasenová, rodiska významného realistického spisovateľa Martina Kukučína. Pár kilometrov od Jasenovej sa nachádza dedina Leštiny,v ktorej postavili v 17. stor. artikulárny drevený kostol. Nakoniec navštívili Národný cintorín v Martine.
Deviataci boli super, exkurziu si užili, pochvaľovali si najmä výklad pani lektorky v Leštinách. Takisto počasie vyšlo na jednotku,a tak odchádzali domov spokojní a plní nových zážitkov.

Dňa 16.10.2017 sa žiaci 9.ročníka zúčasnili projektu organizovaného CPPPaP v Čadci pod názvom Deň voľby povolania 2017. CPPPaP v Čadci v rámci projektu ponúkla žiakom 9.ročníka cielené poradenstvo pri voľbe povolania, diagnostiku profesijných záujmov a predpokladov na štúdium na stredných školách.

Dňa 16.10.2017 sa žiaci 4.ročníka zúčastnili exkurzie s prírodovedným zameraním Megoňky, Korňa a Živčáková. 

Dńa 17.10. 2017 sa uskutočnila praktická časť Účelových cvičení /II. stupeň/ a Jesenných cvičení v prírode /I. stupeň/

Dňa 19.10.2017 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili exkurzie. Navšítili Vodné dielo Žilina. V Budatíne si pozreli sútok rieky Kysuce a Váhu. Presunuli sa k vodnej nádrži v Novej Bystrici a po ceste späť do Čadce obdivovali Slovenský orloj v Starej Bystrici.

V dňoch od 16. 10.2017 do 20.10.2017 žiaci prvého stupňa absolvovali Týždeň zdravej výživy (16. október – Svetový deň zdravej výživy). Tento týždeň sa skladal z mliečneho dňa, ovocného dňa, zeleninového dňa, obilninového dňa a dňa bez stresu. Celý týždeň sa venovali zdravej výžive spojenej s ochutnávkou. Vyrábali si potravinovú pyramídu a iné projekty. Oboznámili sa s „mliečnou cestou“ – ako sa mlieko dostane až k nám domov. Boli upozornení na prevenciu proti obezite. Dozvedeli sa, že okrem zdravej stravy je dôležitý aj pitný režim, pohyb a osobná hygiena.  Tento týždeň si naozaj užili a dozvedeli sa veľa zaujímavostí.

Dňa 19. októbra 2017 sa siedmaci zúčastnili exkurzie do papierničky PETRUS-PRIETRŽ, kde sa ručne vyrába papier. Žiaci sa zoznámili s históriou výroby papiera, ktorá bola obnovená na Slovensku viac ako po storočnej prestávke. Je ojedinelou manufaktúrou, ktorá ručne vyrába papier bez spracovanie drevnej celulózy. Hlavnou surovinou je bavlna. Žiaci sa najskôr vypočuli ako vznikol a vyvíjal sa papier, v druhej časti  si každý žiak ručne vyrobil svoj vlastný, kvetmi posiaty papier. Práca žiakov bavila a mali veľkú radosť. Ďalej sa  žiaci presunuli do Brezovej pod Bradlom, kde si pozreli Mohylu M. R. Štefánika a kochali sa krásou prírody. Potom sa presunuli do Trenčína, kde sa oboznámili a  obdivovali historické pamiatky mesta.

Dňa 19. októbra 2017 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili literárnej exkurzie.  KLIKNI TU

Dňa 20.10.2017 sa uskutočnil slávnostný program venovaný starým rodičom. Vnúčatá zo srdca zaspievali ľudové piesne so sprievodom harmoniky  a zarecitovali básne venované deduškom a babičkám od autorky Anny Gajdošovej Škulavikovej, ktorá sa zúčastnila tejto slávnosti. Pani spisovateľka predniesla aj báseň venovanú práve  našej škole. Ochotne odpovedala na otázky o jej literárnej tvorbe  a o jej láskavom vzťahu k rodným Kysuciam. Vďaka vysoko kultivovanému obecenstvu tvorenému najmä starými rodičmi sme všetci na chvíľku spomalili a vychutnali si príjemné chvíle. Vážime si Vás, starí rodičia!

Dňa 27.10.2017 sa uskutočnili Jesenné slávnosti.   KLIKNI TU

Dňa 30.11.2017 sa v Kysuckej knižnici v Čadci uskutočnila beseda s ilustrátorom Miroslavom Cipárom, na ktorej sa zúčastnili žiaci 4.A.

Slávnostná imatrikulácia prváčikov sa u nás v škole stala tradíciou. Tá tohtoročná sa uskutočnila vo štvrtok 14. decembra 2017 za prítomnosti rodičov a príbuzných. Slávnostné podujatie obohatil kultúrny program žiakov. Po skončení akcie na všetkých tvárach žiaril spokojný úsmev a hrdosť na to, že si zaslúžia patriť medzi ostatných školákov. Slávnostná imatrikulácia bola nevšedným zážitkom aj pre ich rodičov či najbližších príbuzných, ktorí si zo slávnostného podujatia spolu so svojimi ratolesťami očividne odnášali pocity plné nevšedných dojmov.

V týždni od 22. januára – 26. januára 2018 sa naša škola zapojila do kampane POVEDZME ÁNO ČISTEJ PITNEJ VODE. Cieľom kampane je, aby mladí ľudia uprednostnili pitie čistej pitnej vody pred ochutenými nápojmi. Chceli sme zároveň upozorniť na priaznivé účinky čistej vody na ľudský organizmus. V rámci kampane v školskej jedálni počas výdaja obeda sa dobrovoľníci (vybraní aktívni žiaci) "premenili na čašníkov" a servírovali poháre čistej vody svojim spolužiakom. Na chodbe a v niektorých triedach si počas prestávky pripravili stánky s pitnou vodou. Z akcie vytvorili vybraní žiaci alebo triedni učitelia fotografie, ktoré boli poslané tvorcom kampane.

V týždni od 28.1.2018 do 2.2.2018 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik. Klikni TU

Dňa 13.02.2018 sa uskutočnil karneval na 1. stupni ZŠ. Deti spolu s učiteľmi si užili príjemné popoludnie v maskách. Štvrtáci pripravili kultúrny program - rozprávku Tri prasiatka a fašiangové pásmo. Žiaci sa zúčastnili rôznych súťaží a zatancovali si na diskotéke.

V piatok /9. marca/ a v sobotu /10. marca/ sa uskutočnil ďalší ročník 24 - hodinovej plaveckej štafety v Mestskej plavárni v Čadci. Celkovo sa v ôsmich dráhach prestriedalo 453 plavcov. Medzi nimi nechýbali ani naši 19 žiaci, ktorí sa tejto vydarenej akcie zúčastnili v piatok v dopoludňajších hodinách.

Dňa  23.03.2018 strávili v škole žiaci 1.stupňa nezabudnuteľný piatkový podvečer„ Cestujeme za rozprávkou“, počas ktorého sa zoznámili s detskou literatúrou od spisovateľov z rôznych štátov Európy. Podujatie bolo naplnené originálnymi a kreatívnymi aktivitami, propagujúcimi a podporujúcimi čitateľskú gramotnosť. Z vydarenej akcie deti domov odchádzali veselé, plné zážitkov a štyria výhercovia súťaže aj s peknými knihami. 

Dňa 27.03.2018 sa v našej škole uskutočnilo vydarené podujatie - Literárne popoludnie. Žiaci písali vlastné texty s ilustráciami, vytvárali plagáty na tému Veľká noc v európskych krajinách, dramatizovali scénky ... Teší nás najmä vysoká účasť detí a spokojné tváre na konci podujatia.

Dňa 23.04.2018 žiaci II. stupňa navštívili divadelné predstavenie Ženský zákon od J.G. Tajovského v podaní Divadelného súboru z Trenčína.

V dňoch 23. 04. - 27. 04. 2018 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili ŠKOLY V PRÍRODE v Terchovej. Boli ubytovaní v prekrásnom prostredí Malej Fatry v Hoteli pod Sokolím. Prežili týždeň plný turistiky, hier a zábavy. Spoznávali aj okolitú krajinu a zároveň sa učili samostatnosti a zodpovednosti. V Terchovej navštívili múzeum, absolvovali poznávaciu jazdu vláčikom. Mali zaujímavú prednášku s členom horskej služby. Deti sa vrátili domov plné pekných zážitkov.

V dňoch od 23.4. do 27.4. 2018 sa v našej škole konala akcia ,,Deň Zeme". Žiaci sa počas triednických hodín zapájali do čistenia a úpravy areálu školy a blízkeho okolia.

Žiaci 4. ročníka sa v tomto školskom roku veľmi tešili na návštevu Kysuckej hvezdárne. Dočkali sa jej dňa 27.04.2018, kedy so svojimi triednymi učiteľkami vycestovali vlakom (čo bola tiež nová skúsenosť) do Kysuckého Nového Mesta. Pracovníčky Kysuckej hvezdárne si pre žiakov pripravili zaujímavý program. Najskôr si štvrtáci prehĺbili a overili svoje vedomosti získané na hodinách prírodovedy prostredníctvom pútavej prezentácie o Slnečnej sústave. Potom vystúpili do najvyššej miestnosti s ďalekohľadom, kde prebieha priame pozorovanie oblohy. Dozvedeli sa množstvo nových informácií, cez bezpečné sklíčko pozorovali Slnko a jeho škvrny na odraze z ďalekohľadu. Určite mnohí z nich zavítajú do Kysuckej hvezdárne so svojimi rodičmi na pozorovanie nočnej oblohy.

Dňa 15.05.2018 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili exkurzie do Bratislavy. Navštívili Devín, kde získali poznatky o minulosti našich predkov. Prezreli si tiež výstavnú sieň archeologických vykopávok a mali možnosť vidieť výstavu s názvom Magická osmička v dejinách Slovenska. Zároveň putovali po stopách štúrovcov na Devíne. Okrem lektorky im spríjemnilo chvíle rovesnícke učenie pri pamätnej tabuli Ľudovíta Štúra.

22.05. 2018 sa druháci zúčastnili exkurzie po Kysuciach. Najskôr navštívili orloj v Starej Bystrici, potom si prezreli vodné dielo v Novej Bystrici a exkurziu zakončili pri zvieratkách - v mini zoo v Oškerde. Počasie bolo na jednotku, deti sa super bavili, z čoho mali ,samozrejme, radosť aj pani učiteľky.

23.05.2018 - literárno - výtvarná exkurzia Ružomberok, Liptovský Mikuláš.  KLIKNI TU

25. 05. 2018 žiaci 5. ročníka navštívili rozprávkovú dedinu HABAKUKY na Donovaloch, ktorú tvoria domčeky v štýle ľudovo-fantazijnej architektúry. Piataci videli originálnu rozprávkovú architektúru, interaktívne divadelné predstavenia a ukážky ľudových remesiel. Aj napriek nie príliš peknému počasiu odchádzali domov spokojní a plní nezabudnuteľných zážitkov.

30.05.2018 žiaci deviateho ročníka navštívili Múzeum SNP v Banskej Bystrici.

30.05. 2018 sa na celom Slovensku čítalo. Uskutočnil sa totiž už 11. ročník čitateľského maratónu Čítajme si...2018. Do maratónu sa zapojili aj žiaci našej školy, ktorí v školskej knižnici čítali knihu rozprávok Trojruža od Pavla Dobšinského.

05.06. 2018 - Tretiaci a štvrtáci dostali pozvanie na Deň otvorených dverí 5.6.2018 od 5.pluku špeciálneho určenia zo Žiliny. Keďže sme ponuku na exkurziu prijali, v priestoroch vojenských kasární sme zažili rôzne zážitky: predvádzanie vojenskej techniky, ukážku hasičského zásahu pri požiari, skupinu cvičených psov pod vedením psovodov. V horúcom počasí nám na záver akcie padla vhod osviežujúca "párty-pena".

12.06. 2018 žiaci 9. ročníka navštívili v rámci exkurzie Múzeum holokaustu v Seredi. Deviataci sa z výkladu lektora, prednášky a expozície dozvedeli informácie o osude slovenských Židov počas vojnového Slovenského štátu. Na záver exkurzie si prezreli historické centrum jedného z najstarších slovenských miest - Trnavy.

13. a 14. júna sa v našej škole uskutočnili Dni s Kericom. Zavítali k nám John z Nigérie, Guadalupe z Argentíny, Tessi z Rakúska, Laetitia z Francúzska a Janet z Talianska. Prežili sme dva super dni plné aktivít a prezentácií, vďaka ktorým nám naši zahraniční kamaráti prezradili plno zaujímavých informácií o svojich rodných krajinách.

Dňa 21.06.2018 sa žiaci 2.C triedy zúčastnili tvorivých dielní – Krása v hline ukrytá, ktoré  pre žiakov 2.- 8.ročníka ZŠ pripravila Galéria Čadca. Zo samotvrdnúcej hmoty si  zhotovili brošne, prívesky, rôzne miniatúry...  So záujmom si pozreli  i výstavu plastík, reliéfov, asambláží a malieb výtvarnej umelkyne Ivett  Axamitovej.