Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Školské akcie

Školský rok 2019/ 2020

5.9.2019 sa uskutočnili na 1.stupni jesenné cvičenia v prírode a na 2.stupni účelové cvičenia.

9.9. 2019  pri príležitosti Pamätného dňa holokaustu si žiaci a vyučujúci druhého stupňa uctili pamiatku všetkých obetí násilia. Prostredníctvom príbehov preživších sa oboznámili s tragickou históriou rasovo prenasledovaných ľudí počas druhej svetovej vojny. Tieto udalosti by mali byť mementom aj pre dnešné dni. Nedovoľme, aby sa história opakovala.

26. 09. 2019 sa na našej škole uskutočnil Európsky deň jazykov. Zapojili sa doňho žiaci prvého aj druhého stupňa. Žiaci mali zaujímavý vyučovací deň plný aktivít a projektovej práce.  Žiakom aj vyučujúcim veľká vďaka.

27.9.2019 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili podujatia Noc výskumníkov, ktoré sa konalo v OC Mirage Žilina pod záštitou Žilinskej univerzity.

V mesiaci september sa žiaci 4. ročníka zúčastnili plaveckého výcviku. Plavci si zdokonalili svoje plavecké zručnosti a neplavci sa už vody neboja a preplávajú zopár metrov.

02.10.2019 sa žiaci 1.stupňa zúčastnili muzikálového predstavenia Pinocchio v podaní divadelníkov zo Šale.

03.10. 2019 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili muzikálu na motívy známeho českého filmu Ať žijí duchové.

Dňa 08.10. 2019 sa na našej škole uskutočnila séria odborných prednášok: Čas premien, ŽENA ako symbol života, Na štarte k mužnosti, Cesta k MUŽnosti. Prednášky viedla kvalifikovaná lektorka z oblasti psychológie, gynekológie, urológie a zdravej výživy. Prednášky boli určené dievčatám 7. a 9. ročníka a chlapcom 7.,8. a 9. ročníka.

11.10.2019 sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili výtvarno - dejepisnej exkurzie. Najskôr navštívili obec Prietrž na Záhorí, v ktorej sa nachádza papiernička Petrus, kde ako v jedinej na Slovensku sa papier vyrába ručne. Potom sa presunuli do Brezovej pod Bradlom na Mohylu M.R. Štefánika. Počasie vyšlo,a preto mali deti z Mohyly prekrásny výhľad na takmer celé Záhorie a Malé Karpaty. Exkurziu zakončili obhliadkou Trenčianskeho hradu a historického centra Trenčína.

14.10.2019 sa v Čadci už po tretíkrát zastavil protidrogový vlak Revolution train, ktorý sa teší veľkej popularite v okolitých krajinách.V šiestich vagónoch boli pripravené nebezpečné miesta, napríklad autohavária, bar, stará továreň či ordinácia. Deti sedeli v kinosále a sledovali filmový príbeh mladých ľudí, ktorých život ovplyvnili drogy. Po skončení každej časti sa plátno zdvihlo a žiaci vstúpili do vagóna, kde bola reálne zobrazená scéna z filmu. žiaci odchádzali s jedinečnými pocitmi, ktoré v nich zanechala táto interaktívna prednáška.

14.10.2019  v jesennom počasí sa naši štvrtáci túlali po Kysuciach. V rámci regionálnej výchovy, prírodovedy a vlastivedy navštívili zaujímavé miesta nášho regiónu. Prezreli si rodný dom Jozefa Krónera na Staškove, osviežili sa vodou pri kaplnke sv. Anny v Olešnej, prešli si náučným chodníkom ku Klokočovskému skáliu a zastavili sa i v obci Korňa pri ropnom prameni.