Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Školské akcie

Školský rok 2018/ 2019

07.09.2018 sa uskutočnili pre I. stupeň ZŠ Jesenné cvičenia v prírode, a pre II. stupeň ZŠ Účelové cvičenia.

Žiaci druhého stupňa si dňa  10. 9. 2018 pripomenuli Pamätný deň  obetí holokaustu a rasového násilia. V hale školy si vypočuli úryvky zo spomienok preživších. V priebehu čítania  žiaci mohli prostredníctvom fotografickej  prezentácie spoznať priebeh holokaustu. Na záver si všetci  zúčastnení uctili pamiatku obetí minútou ticha.

V dňoch 17.-28.9.2018 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili základného plaveckého výcviku. Plavci sa zdokonalili v rôznych štýloch, neplavci sa naučili plávať bez pomôcky alebo s pomôckou. 

24.9.2018 - 28.9.2018 -naša škola sa zapojila do ,,Európského týždňa športu" - SKÁČEM, SKÁČEŠ, SKÁČEME.

Dňa 25.9.2018 zavítala do 5.A na hodinu angličtiny návšteva: pani Barbara Raysik Wentling z Philadelphie (USA) s jej príbuznou pani Barbarou Suzan. Žiaci 5.A triedy mali možnosť vypočuť si americkú angličtinu a klásť otázky v anglickom jazyku. Dozvedeli sa tiež zaujímavé fakty o histórii, o vztýčení vlajky SR vo Philadelphii. Pred budovou Benjamin Franklin Institute vo Philadelphii sú umiestnené vlajky demokratických krajín sveta v abecednom poradí. Ešte pred 20timi rokmi medzi nimi chýbala slovenská vlajka. Zaradenie našej štátnej zástavy po vytrvalých vybavovaniach potrebných náležitostí iniciovala práve pani Barbara R.Wentling na podnet jej príbuzného pána J.Maťašovského. Celá beseda sa niesla v príjemnou priateľskom duchu, žiaci sa oboznámili so zaujímavými faktami zo slovenskej aj americkej histórie a návšteva potešila žiakov milými darčekmi- samolepkami, knihami a pamätnými mincami. Na pamiatku obe dámy obdržali ručne vyrobené drobnosti, ktoré im budú pripomínať Slovensko - drotársky výrobok - slovenský znak od Juraja Šeríka, doma pečené chlebíky v ľanových vrecúškach a bábiky zo šúpolia.

26.09.2018 Európsky deň jazykov. Na našej škole sme privítali dobrovoľníčku Anne zo Španielska, ktorá žiakom prezentovala informácie o rodnej krajine. V rámci spolupráce s Kericom bude Anne každú stredu pôsobiť na našej škole a komunikovať so žiakmi v cudzom jazyku (anglický jazyk). V rámci Európskeho dňa jazyka žiaci hravou a zážitkovou formou spoznávali cudzie jazyky, trénovali jazykolamy a uvedomovali si nutnosť ovládania cudzích rečí.

28.09.2018 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili exkurzie ,,Noc  výskumníkov" organizovanej Žilinskou univerzitou so zameraním na vedu a výskum. 

03.10.2018 Divadelné predstavenie DDS Eva - Budzogáň. Zúčastnili sa žiaci 1. - 6. ročníka.

11.10.2018 sa v telocvičniach našej školy uskutočnilo testovanie žiakov 1. ročníka k identifikácii ich športového talentu cieľom akcie je odporučiť žiakom a ich rodičom tie druhy športov, na ktoré majú deti predpoklady a môžu byť v nich úspešné. Každé otestované dieťa získa osvedčenie, ktoré bude obsahovať zoznam odporúčaných športov. Naši prváci sa držali statočne a chceme im poďakovať za ich snahu a vytrvalosť.

12.10.2018 sa naši tretiaci zúčastnili prírodovedno - vlastivednej exkurzie. Najskôr si pozreli Vodné dielo Žilina, potom sa presunuli k sútoku riek Kysuca a Váh a nakoniec navštívili Budatínsky zámok.

17.10.2018 Žiaci štvrtého ročníka sa zúčastnili prírodovedno - vlastivednej exkurzie, na ktorej poznávali kamenné gule na Megoňkách, dozvedeli sa zaujímavosti o ropnom prameni v Korni a na vrchu Živčáková pozorovali prírodné pramene. Počas exkurzie robili interview s turistami a pútnikmi, dozvedeli sa nové informácie o Kysuciach a odniesli si plno zážitkov.

16.10.-19.10.2018 Týždeň zdravej výživy na 1.stupni. Jednotlivé dni tohto týždňa boli venované podpore zdravej výživy. Pondelok bol jablkový deň - žiaci konzumovali jablká, tvorili projekty a učili sa o význame ovocia. Utorok sa niesol v znamení mliečnych výrobkov, žiakov sprevádzalo dňom interaktívne CD o výrobe mliečnych produktov, o ich spracovaní  a skladovaní. Streda - bylinkový deň, pili sme rôzne bylinkové čaje a rozprávali sa o druhoch byliniek. Najťažším dňom pre žiakov bol štvrtok - deň bez sladkostí. Ale žiaci prejavili snahu vydržať deň bez cukru a urobiť pre svoj organizmus deň očisty touto formou. Piatok bol nazvaný dňom bez stresu, žiaci si pripravili vtipy a zabávali aj vyučujúce. Tie sa im snažili vytvoriť deň bez stresu rôznymi tvorivými aktivitami.

Dňa 19.10.2018 navštívili prváci spoločne Kysuckú knižnicu. Čakalo ich tam okrem kníh, na ktoré sa veľmi tešili, aj príjemné prekvapenie v podobe rozprávkových bytostí, ktoré pre našich najmenších pripravili bohatý program. Tento deň sa deti stali právoplatnými čitateľmi Kysuckej knižnice a domov odchádzali nielen s peknými zážitkami, ale aj s prvou požičanou knihou a čitateľským preukazom.

Aj tento rok sa naša škola zapojila do projektu Záložka do knihy spája školy. Žiaci počas uplynulých dvoch týždňov vytvárali na hodinách CPT a VYV kreslené alebo maľované záložky, ktoré sme poslali do našej partnerskej školy v Čaklove.Dúfame, že sa deťom z východného Slovenska budú naše výtvory páčiť.

24.10. 2018 sa uskutočnila exkurzia žiakov 6. ročníka do L. Mikuláša a Ružomberka. Klikni TU

V mesiacoch október a november privítali naši žiaci - štvrtáci svojich starých rodičov v škole. Žiaci so záujmom počúvali príbehy starých rodičov z ich školských čias. Starí rodičia zase videli, ako sa ich vnúčatá vyučujú dnes. Bol to nádherný deň, na ktorý sa nezabúda.

Dňa 05. 12. 2018 sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia žiakov prvého ročníka. Žiaci všetky úlohy úspešne zvládli a stali sa ozajstnými žiakmi našej školy. Gratulujeme a prváčikom želáme veľa úspechov.

Vo štvrtok 6. decembra 2018 sa uskutočnílo filmové predstavenie v DK v Čadci pre 2. až 9. ročník.

Žiaci 3.B 11.12. 2018 zažili pravú vianočnú atmosféru v Kysuckom múzeu v Čadci. Prezreli si výstavu krásnych betlehemov a na vlastnej koži si vyskúšali pečenie vianočných oblátok. Porozprávali si o tradíciách, ktoré dodržiavajú vo svojich rodinách a čo - to sa dozvedeli o Vianociach v minulosti. Ďakujeme pracovníčkam múzea za pekný zážitok a taktiež milej panej, vďaka ktorej si každý žiak upiekol a ochutnal svoju vlastnú vianočnú oblátku.

Dňa 06.12.2018 Mikuláš s doprovodom čertov, anjelov a sobov nevynechal pri svojej  obchôdzke tried ani  prvákov našej školy. Čerti si brúsili zuby na žiakov nezbedníkov, ale nakoniec sa ukázalo, že naši prváci sú najlepší, takže  nikto neskončil v čertovom vreci. Deti Mikulášovi zaspievali vianočnú pieseň a všetky dostali sladkosti ukryté v adventnom kalendári. Ďakujeme školskej rade, najmä deviatakom, že i tento rok pokračovali v peknej tradícii na našej škole.

13.12. 2018 navštívili Kysucké múzeum v Čadci aj žiaci z 3.A a 3.C. Deti si pozreli zaujímavú výstavu starých pohľadníc z Kysúc a netradičných betlehemov. Výstavu si spríjemnili zdobením medovníkov, ktoré, samozrejme, aj ochutnali.

V dňoch 28.01.2018 – 02.02.2018 sa žiaci 7. ročníkov zúčastnili na lyžiarskom výcviku v krásnom prostredí obce Čičmany, ktoré sú charakteristické originálnymi drevenicami s bielou ornamentálnou výzdobou. Počasie nám prialo a snehu na svahu  bolo dosť. Všetci sme sa veľmi tešili. Lyžiari, že si zdokonalia techniku, nelyžiari, čo ich čaká. Ubytovaní sme boli v penzióne Bystrík. Pobyt nám spríjemňovala chutná domáca kuchyňa v penzióne, za  čo patrí poďakovanie pani kuchárkam. Veríme, že o rok sa tam opäť vrátime.

14. 02. 2019 sa v hale školy uskutočnil Valentínsky ples 2019.

21.02.2019 sa uskutočnili Fašiangové slávnosti pre žiakov 1.stupňa. Okrem fašiangovej zábavy sa žiaci venovali aj tvorivým dielňam, kde si vyrobili morenu a turoňa, zasúťažili si, overili svoje znalosti ohľadne tradičných fašiangových zvykov v hravom kvíze a spoločne tancovali jednokročku.

Dňa 27. 02. 2019  našu školu navštívili dobrovoľníčky z Kericu Barbara z Portugalska a Ximena z Ekvádoru. Žiakom pútavo porozprávali o svojich krajinách, o význame výučby cudzích jazykov.  Žiaci sa so záujmom zapájali do jednotlivých aktivít. 

Dňa 14.03.2019  zavítali do našej školy deti z materskej školy  J,Kráľa. Privítali ich naši  prváci,
ktorí sa s nimi podelili o školské lavice. Spoločné chvíle si spestrili spevom a recitovaním. Predškoláci si mohli vyskúšať, aký je to pocit byť prvákom.. Dúfame, že si odniesli zo školy dobrý pocit.  Veď aj ony  budú  o  chvíľu "veľkí" školáci.
Tešíme sa na nich na zápise do 1. triedy.

20. 03. 2019 - Krásne počasie prialo dnešnej štvrtáckej exkurzii. Štvrtáci navštívili Kysuckú hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste. Po prezentácii o vesmíre si vychutnali najmä pobyt v kupole, kde sa dozvedeli zaujímavosti o pozorovaní vesmírnych telies, o špeciálnom ďalekohľade a fascinovane pozorovali čerstvé škvrny na Slnku. Štvrtákov potešil aj nákup suvenírov, váženie sa na špeciálnej váhe, výstava fotografií aj nerastov, premietanie v 3D. Na záver si prezreli aj záhradnú expozíciu so slnečnými hodinami.

21.3.2019 4.ročník sa zúčastnil besedy s Mgr.Gerátovou na tému "Načo nám je mozog?".

V piatok 22.03.2019  na našej škole žiaci  prvého stupňa zažili Rozprávkovú noc plnú prekvapení, hier a zábavy. Súčasťou bohatého programu bola interaktívna beseda s autorkou detskej knihy Decká z mesta sa (ne)vedia biť s pani Kristínou Mišovičovou, divadlo O dvanástich mesiačikoch, tvorivé dielne, čitateľský maratón, súťaž v pexese a piškôrkach, nočné čítanie s baterkou. Najväčším zážitkom pre deti bola určite noc strávená v škole so svojimi kamarátmi, učiteľkami a nádhernými knihami.

Tretí marcový týždeň sa na našej škole niesol v znamení farieb a hlasného čítania. Žiaci sa každý deň obliekli do inej farby, ktorá symbolizovala niečo výnimočné. Žiaci prvého stupňa čítali zaujímavé príbehy, riešili rôzne úlohy. Štvrtáci a tretiaci prečítali prvákom a druhákom pútavé rozprávky.

28. marca 2019 sa v hale školy uskutočnila Burza kníh. Z predaja sme získali 50€, ktoré budú použité pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín.

V stredu 27. 03. 2019 sa žiaci 3. - 6. ročníka zúčastnili regionálnej postupovej súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov V rytme ľudového tanca.

Vo štvrtok 4. apríla 2019 , v rámci Tvorivého popoludnia,  žiaci II. stupňa absolvovali vyučovanie netradičných predmetov  - muzikus, rodný jazykus, cudzijazykus, vytvárius, históriekus, hokus aj pokus, bioccus. Svojimi vedomosťami, zručnosťami, tvorivosťou a nápaditosťou získavali body, ktoré si na záver tejto vydarenej aktivity vymenili za kartičku ,,Žolíka“. Kartičku ,,Žolíka“,  môže žiak použiť, v prípade  zlyhania pri ústnej alebo písomnej odpovedi, len raz do konca školského roka 2018/2019.

9.4.2019 Kysucká knižnica - 4.A sa zúčastnila prednášky na tému Gabriela Futová.

Dňa 16. apríla 2019 sa na našej škole konal Deň Zeme. Žiaci 1. a 2. stupňa sa zapojili do čistenia a úpravy areálu a okolia školy. Program dňa začal v hale školy, kde pre žiakov boli pripravené prezentácie s témou odpadu, zaobchádzania s odpadom, znečisťovania Zeme. Hravou formou, prostredníctvom rôznych aktivít, súťaží, separovaním na „triediacej linke“ si žiaci mohli preveriť získané vedomosti a zručnosti. V triedach spolu so svojimi učiteľmi tvorili rôzne básne, odkazy a priania našej Zemi, ktoré písali na listy a lepili na spoločný „Strom Zeme“ v hale školy. V druhej časti programu žiaci na pridelených lokalitách čistili areál a okolie školy od odpadkov, napadaného lístia, konárov, upravovali školské ihrisko. Po skončení aktivít bol program Dňa Zeme ukončený v hale školy odovzdaním diplomov jednotlivým triedam.
 

V stredu 17.04.209 sa v telocvičniach našej školy uskutočnil 1. ročník Veľkonočného generačného turnaja v prehadzovanej. Po úvodnom príhovore p. zástupkyne Mgr. Miroslavy Janešíkovej a predsedu Olympijského výboru - Kysuce p. Mgr. Jaroslava Klusa ukázali svoje majstrovstvo stolní tenisti, ktorí nám urobili radosť 2. miestom v celoslovenskom finále.
Po ich exhibícii sa začali zápasy žiakov v prehadzovanej. Každý z prítomných divákov musel uznať, že naši žiaci nesedia len pred počítačom, ale vedia aj športovať. Dôkazom boli naozaj zaujímavé zápasy a nádherné výmeny, ktorým tlieskali prítomní rodičia svojich športujúcich ratolestí. Na záver turnaja ukázali svoje volejbalové majstrovstvo aj rodičia. Dúfame, že toto podujatie sa stretlo s kladným ohlasom a o rok sa opäť stretneme a zašportujeme si.

25. apríla 2019 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v DK v Čadci Trinásta hodina alebo Veď sa nahľadíme, kto bude hlásnikom v Kocúrkove.

V rámci Euroweeku sme v našej škole privítali v dňoch 13. 5. 2019 – 14. 05. 2019  dobrovoľníkov z Kericu.  V pondelok si pripravili zaujímavé prezentácie a aktivity : Sabri z Francúzska, Salla z Fínska, Cesar a Ana zo Španielska. V utorok sme privítali Katharinu z Rakúska, Nicola z Talianska, Sallu z Fínska, Anu zo Španielska. Deťom sa prezentácie páčili. Poďakovanie patrí dobrovoľníkom z Kericu a vyučujúcim cudzích jazykov.

Žiaci prvého stupňa absolvovali vyučovanie dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku. Mestskí policajti im hravou formou vysvetlili pravidlá cestnej premávky. Jazdili po dopravnom ihrisku na bicykloch alebo kolobežkách. Všetkým deťom sa netradičné vyučovanie veľmi páčilo.

Dňa 16.05. 2019 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili exkurzie v kontaktnej ZOO neďaleko Liptovského Mikuláša, kde si mohli pozrieť rôzne druhy zvierat a pohladkať mladé medvede, levy a polárne líšky. Následne žiaci navštívili obec Vlkolínec, patriacu do zoznamu UNESCO. Navštívili tu roľnícky dom, v ktorom sa dozvedeli o živote ľudí v minulosti. Vo Vlkolínci si piataci prezreli aj starú zvonicu, kostol, erb obce a vzhľad jednotlivých domov.

23.05. 2019 žiaci 5. ročníka navštívili rozprávkovú dedinu HABAKUKY na Donovaloch, ktorú tvoria domčeky v štýle ľudovo-fantazijnej architektúry. Piataci videli originálnu rozprávkovú architektúru, interaktívne divadelné predstavenia a ukážky ľudových remesiel. Aj napriek nie príliš peknému počasiu, odchádzali domov spokojní a plní nezabudnuteľných zážitkov.

30.05. 2019 sa na celom Slovensku čítalo. Uskutočnil sa totiž už 12. ročník čitateľského maratónu Čítajme si...2019. Do maratónu sa zapojili aj žiaci našej školy, ktorí v školskej knižnici čítali knihu Konor - malý psík s veľkým menom od slovenského spisovateľa Daniela Heviera. Podujatie prebehlo v spolupráci s Kysuckou knižnicou v Čadci.

03.06.2019 sa šiestaci zúčastnili besedy o protidrogovej prevencii Ako sa stať nezávislý v Kysuckej knižnici, ktorú si pre našich žiakov pripravili študenti zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci.

11. 06. 2019 prežili prváci dopoludnie v knižnici. Prezentovali projekt "Môj šlabikár", na ktorom usilovne pracovali celý školský rok. Pre tety knihovníčky si pripravili pestrý program, ktorý bol plný básní a piesní. V závere si deti zasúťažili a dostali diplom za celoročnú aktivitu. Deti sa už tešia na budúci rok strávený v knižnici.

18.6.2019 Kysucká knižnica - súťažné aktivity pre 4.A.

20.6.2019 Žiaci 4.A navštívili Kysuckú galériu a vychutnali si interaktívnu výstavu Zmysel to má aj bez zmyslov.

21.06.2019 2. ročník navštívil Kysuckú knižnicu v Čadci, kde sa uskutočnilo vyhodnotenie celoročnej súťaže Čítam, čítaš, čítame druhákov z mestských škôl. 2. A získala krásne 3. miesto v počte prečítaných kníh, ktorých bolo 319.