Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Školské akcie

Školský rok 2018/ 2019

07.09.2018 sa uskutočnili pre I. stupeň ZŠ Jesenné cvičenia v prírode, a pre II. stupeň ZŠ Účelové cvičenia.

Žiaci druhého stupňa si dňa  10. 9. 2018 pripomenuli Pamätný deň  obetí holokaustu a rasového násilia. V hale školy si vypočuli úryvky zo spomienok preživších. V priebehu čítania  žiaci mohli prostredníctvom fotografickej  prezentácie spoznať priebeh holokaustu. Na záver si všetci  zúčastnení uctili pamiatku obetí minútou ticha.

V dňoch 17.-28.9.2018 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili základného plaveckého výcviku. Plavci sa zdokonalili v rôznych štýloch, neplavci sa naučili plávať bez pomôcky alebo s pomôckou. 

24.9.2018 - 28.9.2018 -naša škola sa zapojila do ,,Európského týždňa športu" - SKÁČEM, SKÁČEŠ, SKÁČEME.

Dňa 25.9.2018 zavítala do 5.A na hodinu angličtiny návšteva: pani Barbara Raysik Wentling z Philadelphie (USA) s jej príbuznou pani Barbarou Suzan. Žiaci 5.A triedy mali možnosť vypočuť si americkú angličtinu a klásť otázky v anglickom jazyku. Dozvedeli sa tiež zaujímavé fakty o histórii, o vztýčení vlajky SR vo Philadelphii. Pred budovou Benjamin Franklin Institute vo Philadelphii sú umiestnené vlajky demokratických krajín sveta v abecednom poradí. Ešte pred 20timi rokmi medzi nimi chýbala slovenská vlajka. Zaradenie našej štátnej zástavy po vytrvalých vybavovaniach potrebných náležitostí iniciovala práve pani Barbara R.Wentling na podnet jej príbuzného pána J.Maťašovského. Celá beseda sa niesla v príjemnou priateľskom duchu, žiaci sa oboznámili so zaujímavými faktami zo slovenskej aj americkej histórie a návšteva potešila žiakov milými darčekmi- samolepkami, knihami a pamätnými mincami. Na pamiatku obe dámy obdržali ručne vyrobené drobnosti, ktoré im budú pripomínať Slovensko - drotársky výrobok - slovenský znak od Juraja Šeríka, doma pečené chlebíky v ľanových vrecúškach a bábiky zo šúpolia.

26.09.2018 Európsky deň jazykov. Na našej škole sme privítali dobrovoľníčku Anne zo Španielska, ktorá žiakom prezentovala informácie o rodnej krajine. V rámci spolupráce s Kericom bude Anne každú stredu pôsobiť na našej škole a komunikovať so žiakmi v cudzom jazyku (anglický jazyk). V rámci Európskeho dňa jazyka žiaci hravou a zážitkovou formou spoznávali cudzie jazyky, trénovali jazykolamy a uvedomovali si nutnosť ovládania cudzích rečí.

28.09.2018 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili exkurzie ,,Noc  výskumníkov" organizovanej Žilinskou univerzitou so zameraním na vedu a výskum. 

03.10.2018 Divadelné predstavenie DDS Eva - Budzogáň. Zúčastnili sa žiaci 1. - 6. ročníka.

11.10.2018 sa v telocvičniach našej školy uskutočnilo testovanie žiakov 1. ročníka k identifikácii ich športového talentu cieľom akcie je odporučiť žiakom a ich rodičom tie druhy športov, na ktoré majú deti predpoklady a môžu byť v nich úspešné. Každé otestované dieťa získa osvedčenie, ktoré bude obsahovať zoznam odporúčaných športov. Naši prváci sa držali statočne a chceme im poďakovať za ich snahu a vytrvalosť.

12.10.2018 sa naši tretiaci zúčastnili prírodovedno - vlastivednej exkurzie. Najskôr si pozreli Vodné dielo Žilina, potom sa presunuli k sútoku riek Kysuca a Váh a nakoniec navštívili Budatínsky zámok.

17.10.2018 Žiaci štvrtého ročníka sa zúčastnili prírodovedno - vlastivednej exkurzie, na ktorej poznávali kamenné gule na Megoňkách, dozvedeli sa zaujímavosti o ropnom prameni v Korni a na vrchu Živčáková pozorovali prírodné pramene. Počas exkurzie robili interview s turistami a pútnikmi, dozvedeli sa nové informácie o Kysuciach a odniesli si plno zážitkov.

16.10.-19.10.2018 Týždeň zdravej výživy na 1.stupni. Jednotlivé dni tohto týždňa boli venované podpore zdravej výživy. Pondelok bol jablkový deň - žiaci konzumovali jablká, tvorili projekty a učili sa o význame ovocia. Utorok sa niesol v znamení mliečnych výrobkov, žiakov sprevádzalo dňom interaktívne CD o výrobe mliečnych produktov, o ich spracovaní  a skladovaní. Streda - bylinkový deň, pili sme rôzne bylinkové čaje a rozprávali sa o druhoch byliniek. Najťažším dňom pre žiakov bol štvrtok - deň bez sladkostí. Ale žiaci prejavili snahu vydržať deň bez cukru a urobiť pre svoj organizmus deň očisty touto formou. Piatok bol nazvaný dňom bez stresu, žiaci si pripravili vtipy a zabávali aj vyučujúce. Tie sa im snažili vytvoriť deň bez stresu rôznymi tvorivými aktivitami.

Dňa 19.10.2018 navštívili prváci spoločne Kysuckú knižnicu. Čakalo ich tam okrem kníh, na ktoré sa veľmi tešili, aj príjemné prekvapenie v podobe rozprávkových bytostí, ktoré pre našich najmenších pripravili bohatý program. Tento deň sa deti stali právoplatnými čitateľmi Kysuckej knižnice a domov odchádzali nielen s peknými zážitkami, ale aj s prvou požičanou knihou a čitateľským preukazom.

Aj tento rok sa naša škola zapojila do projektu Záložka do knihy spája školy. Žiaci počas uplynulých dvoch týždňov vytvárali na hodinách CPT a VYV kreslené alebo maľované záložky, ktoré sme poslali do našej partnerskej školy v Čaklove.Dúfame, že sa deťom z východného Slovenska budú naše výtvory páčiť.

24.10. 2018 sa uskutočnila exkurzia žiakov 6. ročníka do L. Mikuláša a Ružomberka. Klikni TU

V mesiacoch október a november privítali naši žiaci - štvrtáci svojich starých rodičov v škole. Žiaci so záujmom počúvali príbehy starých rodičov z ich školských čias. Starí rodičia zase videli, ako sa ich vnúčatá vyučujú dnes. Bol to nádherný deň, na ktorý sa nezabúda.

Dňa 05. 12. 2018 sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia žiakov prvého ročníka. Žiaci všetky úlohy úspešne zvládli a stali sa ozajstnými žiakmi našej školy. Gratulujeme a prváčikom želáme veľa úspechov.

Vo štvrtok 6. decembra 2018 sa uskutočnílo filmové predstavenie v DK v Čadci pre 2. až 9. ročník.

Žiaci 3.B 11.12. 2018 zažili pravú vianočnú atmosféru v Kysuckom múzeu v Čadci. Prezreli si výstavu krásnych betlehemov a na vlastnej koži si vyskúšali pečenie vianočných oblátok. Porozprávali si o tradíciách, ktoré dodržiavajú vo svojich rodinách a čo - to sa dozvedeli o Vianociach v minulosti. Ďakujeme pracovníčkam múzea za pekný zážitok a taktiež milej panej, vďaka ktorej si každý žiak upiekol a ochutnal svoju vlastnú vianočnú oblátku.

Dňa 06.12.2018 Mikuláš s doprovodom čertov, anjelov a sobov nevynechal pri svojej  obchôdzke tried ani  prvákov našej školy. Čerti si brúsili zuby na žiakov nezbedníkov, ale nakoniec sa ukázalo, že naši prváci sú najlepší, takže  nikto neskončil v čertovom vreci. Deti Mikulášovi zaspievali vianočnú pieseň a všetky dostali sladkosti ukryté v adventnom kalendári. Ďakujeme školskej rade, najmä deviatakom, že i tento rok pokračovali v peknej tradícii na našej škole.

13.12. 2018 navštívili Kysucké múzeum v Čadci aj žiaci z 3.A a 3.C. Deti si pozreli zaujímavú výstavu starých pohľadníc z Kysúc a netradičných betlehemov. Výstavu si spríjemnili zdobením medovníkov, ktoré, samozrejme, aj ochutnali.

V dňoch 28.01.2018 – 02.02.2018 sa žiaci 7. ročníkov zúčastnili na lyžiarskom výcviku v krásnom prostredí obce Čičmany, ktoré sú charakteristické originálnymi drevenicami s bielou ornamentálnou výzdobou. Počasie nám prialo a snehu na svahu  bolo dosť. Všetci sme sa veľmi tešili. Lyžiari, že si zdokonalia techniku, nelyžiari, čo ich čaká. Ubytovaní sme boli v penzióne Bystrík. Pobyt nám spríjemňovala chutná domáca kuchyňa v penzióne, za  čo patrí poďakovanie pani kuchárkam. Veríme, že o rok sa tam opäť vrátime.

14. 02. 2019 sa v hale školy uskutočnil Valentínsky ples 2019.