Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Školské akcie

Školský rok 2021/ 2022

V rámci Palárikovej Rakovej sa 7. septembra 2021 žiaci II. stupňa zúčastnili divadelného predstavenia Teatro Colorato z Bratislavy ,,Na vlastných krídlach": Louis Braille o živote francúzskeho vynálezcu slepeckého písma.

V rámci Palárikovej Rakovej sa žiaci 1.stupňa zúčastnili 8.9.2021 divadelného predstavenia na motívy rozprávky Dobšinského "Janko a Marienka". Predstavenie sprostredkovali herci žilinského divadla Divadlo zo šuflíka.

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 2021 sa v našej škole uskutočnili aktivity, ktorými sme si pripomenuli tento deň. Vyučujúce anglického, nemeckého a ruského jazyka v týždni od 27.09. – 01.10. 2021 zapojili deti do súťaže Jazyková reťaz a návrh na tričko Európskeho dňa jazykov 2022. Počas tohto týždňa vyučujúce zapájali deti do týchto aktivít: poznávanie európskych krajín cez posunkovú reč, sledovanie online prezentácií prostredníctvom Štátneho pedagogického ústavu z Bratislavy, zaujímavé jazykové hry, kvízy a sledovanie videí v rôznych jazykoch.  Vyučujúcim a žiakom patrí veľká vďaka za aktivitu  a spoluprácu.

Od 27. septembra prebiehal v našej škole Európsky týždeň športu - Skáčem, skáčeš, skáčeme. Žiaci od 1. až po 9. ročník počas hodín TSV skákali cez švihadlo. Deti sa veľmi snažili a celkovo urobili 85 710 preskokov, za čo by sme ich chceli veľmi pochváliť.

Aj tento rok sme sa zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy, ktorý organizuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Žiaci v ostatných dňoch na hodinách VYV a CPT pracovali na záložkách, ktoré sme odoslali do partnerskej školy v Chminianskych Jakubovanoch. Dúfame, že naše záložky sa budú deťom z východného Slovenska páčiť.