Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Školské akcie

Školský rok 2021/ 2022

V rámci Palárikovej Rakovej sa 7. septembra 2021 žiaci II. stupňa zúčastnili divadelného predstavenia Teatro Colorato z Bratislavy ,,Na vlastných krídlach": Louis Braille o živote francúzskeho vynálezcu slepeckého písma.

V rámci Palárikovej Rakovej sa žiaci 1.stupňa zúčastnili 8.9.2021 divadelného predstavenia na motívy rozprávky Dobšinského "Janko a Marienka". Predstavenie sprostredkovali herci žilinského divadla Divadlo zo šuflíka.

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 2021 sa v našej škole uskutočnili aktivity, ktorými sme si pripomenuli tento deň. Vyučujúce anglického, nemeckého a ruského jazyka v týždni od 27.09. – 01.10. 2021 zapojili deti do súťaže Jazyková reťaz a návrh na tričko Európskeho dňa jazykov 2022. Počas tohto týždňa vyučujúce zapájali deti do týchto aktivít: poznávanie európskych krajín cez posunkovú reč, sledovanie online prezentácií prostredníctvom Štátneho pedagogického ústavu z Bratislavy, zaujímavé jazykové hry, kvízy a sledovanie videí v rôznych jazykoch.  Vyučujúcim a žiakom patrí veľká vďaka za aktivitu  a spoluprácu.

Od 27. septembra prebiehal v našej škole Európsky týždeň športu - Skáčem, skáčeš, skáčeme. Žiaci od 1. až po 9. ročník počas hodín TSV skákali cez švihadlo. Deti sa veľmi snažili a celkovo urobili 85 710 preskokov, za čo by sme ich chceli veľmi pochváliť.

Aj tento rok sme sa zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy, ktorý organizuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Žiaci v ostatných dňoch na hodinách VYV a CPT pracovali na záložkách, ktoré sme odoslali do partnerskej školy v Chminianskych Jakubovanoch. Dúfame, že naše záložky sa budú deťom z východného Slovenska páčiť.

Dnes 19. 11. 2021 sme sa aj my zapojili do 8. ročníka Bubnovačky ,,Aby bolo deti lepšie počuť"pri príležitosti 19. novembra - Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí, ktorý sa uskutočnil pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej.
Myšlienkou Bubnovačky je, aby bolo deti dobre počuť. Práve preto deti bubnovali na všetkom, čo dáva priestor na vybubnovanie čo najväčšieho hluku.
Spoločne sme bubnovali, čo nám „ruky a nohy stačili“ a ukázali sme všetkým, že deti a ich hlas sú pre nás dôležité!

 

22. 11. 2021 v Čadci sa už po štvrtýkrát zastavil protidrogový vlak Revolution train, ktorý sa teší veľkej popularite v okolitých krajinách.
V šiestich vagónoch boli pripravené nebezpečné miesta, napríklad autohavária, bar, stará továreň či vyšetrovňa.  Deti sedeli v kinosále a sledovali filmový príbeh mladých ľudí, ktorých život ovplyvnili drogy. Po skončení každej časti sa plátno zdvihlo a deti vstúpili do vagóna, kde bola reálne zobrazená scéna z filmu.
Žiaci odchádzali s jedinečnými pocitmi, ktoré v nich zanechala táto interaktívna prednáška.

Dnes 10. 12. 2021 sme  odovzdali darčeky pre seniorov v CSS Žarec a DSS Horelica. Srdečne všetkým ďakujeme za množstvo potrebných vecí, ktoré spríjemnia starčekom a starenkám nielen vianočné sviatky, ale si aj uvedomia, že stále existuje mnoho ľudí, ktorí vedia pomôcť iným v ťažkých životných chvíľach.
Naše deti pre nich vytvorili aj darčeky, na ktoré vlastnoručne napísali úprimné slová povzbudenia a srdečných želaní.
Veríme, že našich starčekov a starenky to v tejto predvianočnej atmosfére poteší.

Pri príležitosti Dňa bezpečnosti na internete 9.2., sme so žiakmi na hodinách informatiky uskutočnili aktivity zamerané na bezpečnosť na internete – kyberšikanu, netiketu, nástrahy sociálnych sietí a iné hrozby. Rodičov sme o problematike informovali prostredníctvom Edupage, kde dostali odkazy na vzdelávacie materiály.  

Dňa 14. 12. 2021 sa žiaci 9.B zúčastnili online akcie Medzinárodné Vianoce v spolupráci s Kericom. Dobrovoľníci z Kericu mali pripravené krásne prezentácie o vianočných zvykoch rôznych  krajín.

Vo štvrtok 16.12.2021 prežili naši prváci výnimočný deň - slávnostné imatrikulácie. Obe triedy predviedli krásny program - zarecitovali básničky, zaspievali piesne. Dokázali, že sú hodní titulu žiak ZŠ, a preto ich kráľovná pasovala za riadnych žiakov našej školy. K tomuto titulu im blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

01. 03. 2022 - Fašiangy v škole. Fašiangový a rozprávkový deň prebiehal vo veselej nálade. Deti strávili deň v maskách rozprávkových bytostí, venovali sa fašiangovým zvykom a učili sa o našich tradíciách.    Klikni tu

21.3.-24.3. Farebný týždeň – do veselej aktivity sa zapojili žiaci 1.stupňa. Každý deň sa venovali inej téme podporenej dominantnou farbou.

21. - 24.3. Čítame druhým. Počas tohto týždňa si žiaci 1.stupňa vyskúšali schopnosť čítať nahlas pred spolužiakmi z inej triedy. Predstavili im knihy, ktoré ich zaujímajú, ktoré čítavajú vo voľných chvíľach.

31. 03  - 01. 04. 2022 - Návšteva predškolákov na našej škole. V dňoch 31.03. a 01.04.2022 našu školu navštívili predškoláci z MŠ J. Kráľa v Čadci. Vyskúšali si sadnúť do lavíc v prváckej triede a svojimi vedomosťami o geometrických tvaroch, číslach a písmenách nás presvedčili, že sa z nich môžu stať prváci. V hale školy nás potešili pekným programom v podobe piesní a básní. Ani prváci sa nedali zahanbiť a predškolákom zaspievali, zarecitovali či prečítali rozprávku zo šlabikára. Spokojnosť bola na obidvoch stranách. Tešíme sa na vás predškoláci-prváci!

V mesiaci marec sa žiaci 6.A zapojili do o súťaže Jar na škole, v ktorej sa im podarilo získať 1. miesto. Žiaci mali za úlohu vyzdobiť svoju triedu jarnými motívmi, ktoré odfotili a poslali do súťaže. Z ponúkaných cien si vybrali pingpongový stôl.

V termíne 12.-13.04 2022 a 20.-22.04. 2022 sa uskutočnil základný plavecký výcvik žiakov 4. ročníka. Výcviku sa zúčastnilo 42 žiakov. Žiaci sa hravou formou spriatelili s vodou. Plavci si zdokonaľovali svoje plavecké zručnosti a začínajúci plavci zistili, že sa vody nemusia báť. Všetci zúčastnení zvládli určené činnosti pod vedením skúsených trénerov. Tešíme sa z peknej a úspešnej akcie.

22. 04. 2022 - Deň Zeme je vo svete venovaný našej krásnej modrej planéte. Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia ľudstvom. Tento významný deň sme si pripomenuli v piatok 22. apríla. Naším cieľom bolo ukázať, aká je pre nás Zem dôležitá a čo môžeme urobiť, aby sme aj my svojou troškou pomohli jej ochrane. Svojou aktivitou, tvorbou rôznych zaujímavých, ale aj vtipných výrobkov z odpadového materiálu, konkrétnou činnosťou pri upratovaní a skrášľovaní areálu školy a jej okolia sme vyjadrili svoj záujem a ochotu prispieť k ochrane Zeme a zlepšeniu životného prostredia. Všetkým žiakom a učiteľom patrí veľká vďaka za aktívnu účasť na programe Dňa Zeme, ale aj za výbornú náladu, ochotu , disciplinovanosť a zodpovedný prístup počas celého dňa.

25. 04. 2022 - Naši šikovní prváci navštívili Kysuckú knižnicu v Čadci. Oboznámili sa s priestormi i spôsobom vypožičiavania kníh. Keďže vedia už čítať, požičali si rozprávkové knižky, aby sa z nich dozvedeli čo najviac zaujímavých vecí. Deťom sa v knižnici veľmi páčilo a sľúbili pani knihovníčkam, že budú vzornými čitateľmi našej krásnej Kysuckej knižnice.

26.4.2022 Divadelné predstavenie Išlo vajce na vandrovku navštívili žiaci 1.stupňa v  rámci Palárikovej Rakovej. Predstavili sa divadelníci z Martina a deti si vychutnali kultúrne predstavenie v DK Čadca.

29. 04. 2022 - V rámci VYV sa deviataci zúčastnili zaujímavej výstavy Zem Slovensko XVI. v Kysuckej galérii v Čadci. Výstava je zameraná na voľnú tému umelcov zo stredného Slovenska a potrvá do 3. júna. Autori prostredníctvom svojich umeleckých výpovedí o rôznych situáciách ponúkajú pohľad na svet a na život človeka v ňom.

Dňa 11.5.2022 navštívili našu školu zaujímaví hostia - Július Belan a Katarína Vronková. Július Belan je mladý slovenský spisovateľ knižiek pre deti. Katarína Vronková je ilustrátorka niektorých jeho kníh. Beseda šiestakov veľmi zaujala. Nechýbalo čítanie úryvkov, súťaženie, mnoho zvedavých otázok a  autogramiáda.

24.5.2022 Exkurzia 3.ročníka v Drotárskom múzeu v Dlhom Poli. Tretiaci absolvovali tvorivé dielne u drotára Juraja Šeríka, kde im vysvetľoval  históriu drotárstva pútavým spôsobom. Deti si vyskúšali prácu s medeným drôtom a drotárskym náradím. Tvorivé ruky detí vytvorili nielen srdiečka, prstienky ale aj rybku a husľový kľúč. Zvedaví tretiaci spoznali kus našej minulosti, obdivovali drotárske umenie aj na výstave v škole, pomaškrtili si na čučoriedkovom koláči od pani Majky. Za šikovnosť dostali certifikáty o tom, že sa stali drotárskymi učňami - džarkami priamo od pána Šeríka.

24. 05. 2022 sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili literárnej exkurzie na Orave. Siedmaci navštívili Múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, artikulárny kostol v Leštinách a Pamätný dom Martina Kukučína v Jasenovej.

V týždni od 23. mája do 27. mája 2022 absolvovali žiaci 4. ročníka „Školu v prírode“ v Hrabovskej doline pri Ružomberku. Zúčastnilo sa jej 44 žiakov spolu s triednymi učiteľkami a vychovávateľkou. V rámci vyučovacích hodín žiaci plnili určené zadania a tiež spoznávali okolitú prírodu, pamiatky a zaujímavosti. Počasie bolo priaznivé, preto trávili žiaci takmer celý čas vonku, na čerstvom vzduchu. Vypracovali si „Zápisník zo školy v prírode“, kde si zaznamenávali denné aktivity a postrehy - plávanie v bazéne, návštevu Čutkovskej doliny a zábavného parku Obrovo, cestu lanovkou, prehliadku dedinky Vlkolínec zapísanej v zozname UNESCO, Oravský hrad. Z hľadiska vyučujúcich je pobyt v škole v prírode cennou skúsenosťou pre deti. Kolektívy sa utužia, žiaci sa spoznajú navzájom z viacerých stránok, učia sa komunikovať, dohodnúť, spolupracovať, navzájom si pomáhať.

7.6.-8.6.2022 Koncert ZUŠ pre 1.stupeň. Pedagógovia zo ZUŠ pripravili hodnotný koncert. Aj naši starší spolužiaci sa predviedli, ako pokročili v hre na hudobných nástrojoch. 

13. 06. 2022 tretiakov zaujali pútavé aktivity na tému starostlivosť o zuby. Pani dentálna hygienička Dominika s Martinou z Petramedu začali svoju inštruktáž informáciami o zuboch. Na modeloch chrupu im predviedli správnu techniku čistenia zúbkov. Veľmi ľahko skontrolovali, ako sa deťom darilo zvládať vyčistenie povlaku po chutných čučoriedkových pastilkách. Tréning pokračoval aj na zubatom plyšovom dráčikovi, ktorý deti pobavil. Na konci interaktívnej prednášky si tretiaci odniesli hodnotné praktické darčeky – kefku, pastu a omaľovanky so samolepkami. Tvrdia, že zubárov sa neboja. Pani Dominika a Martina dostali od detí obrázky ako poďakovanie.

Dňa 16. 6. 2022 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili exkurzie v Kysuckej hvezdárni. Overili si svoje vedomosti získané na hodinách prírodovedy a dozvedeli sa množstvo nových záujímavých informácií. Najväčší zážitok mali z prehliadky kupoly s ďalekohľadom.

17. 6. 2022 sa v našej škole uskutočnila akcia Euroweek. Z Kericu k nám prišli dobrovoľníčky z Nemecka, Španielska a Kene. Žiakom, vyučujúcim a Kericu patrí veľká vďaka.

OLYMPIJSKÝ DEŇ - 24. 06. 2022 -  prežili naši žiaci nádherný športový deň, ktorý otvorili vzácni hostia - Mgr. Jaroslav Klus (Olympijský klub Kysuce), Mgr. Lucia Machovčáková (predsedníčka OZ ZRPŠ), Mgr. Tomáš Urbaník (Kysucký šport) a päťnásobný slovenský olympionik a bývalý žiak našej školy Jozef Ninis, ktorý o svojej športovej kariére porozprával žiakom na zaujímavej besede.
Ešte pred samotnými súťažami predviedli svoje umenie vo workoute Dominik, Daniel a Matej Klimekovci.
Na školskom ihrisku si deti zmerali svoje sily v skoku z miesta, preskoku cez švihadlo, člnkovom behu a hode na cieľ. Po ukončení súťaží si žiaci z II. stupňa zahrali volejbal, basketbal a bedminton.
Deti sa skvele bavili, čoho dôkazom bola tancovačka deviatakov.
Sme radi, že do športových súťaží sa zapojili takmer všetci žiaci a dúfame, že takéto podujatie zopakujeme aj o rok.