Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Aktivity ŠKD

Jeseň v školskom klube

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
 

 

 
Pokyny k platbám za pobyt dieťaťa v školskom klube detí v školskom roku 2022/2023
Klikni TU
 
Školský klub detí

Vyberanie detí z ŠKD, okrem preberania detí súrodencami, učiteľmi ZUŠ, vedúcimi záujmových útvarov, bude prebiehať v polhodinových intervaloch o 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 hod., atď. Deti, ktoré budú odchádzať z ŠKD samé, musia mať uvedený spôsob a čas odchodu v zápisnom lístku (v polhodinových intervaloch).
V priebehu školského roka môže rodič (zákonný zástupca) dieťaťu písomnou formou spôsob a čas odchodu meniť (v uvedených polhodinových intervaloch).
Tieto polhodinové intervaly sú stanovené z prevádzkových a organizačných dôvodov.

Organizácia ŠKD - klikni

Školský poriadok ŠKD - klikni

Školský poriadok ŠKD – dodatok č. 1 - klikni

Školský poriadok ŠKD - dodatok č. 2 - klikni

Pravidlá bezpečného ŠKD  - klikni

Denný režim ŠKD - klikni

Žiadosť o vrátenie poplapku za ŠKD - klikni