Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Aktivity ŠKD

 

Aj deti nášho ŠKD poznajú vitamíny a minerály, ktoré sú najdôležitejšie pre naše zdravie a imunitu. A vedia tiež, v ktorých potravinách sa nachádzajú. Tieto nakreslili na plochu školského ihriska, aby ich spoznali všetky deti našej školy. V nepriaznivom počasí vyrobili mnoho krásnych jesenných výrobkov.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

V predvianočnom období sa deti zo ŠKD zapojili do vianočných súťaží Anjelik pre radosť, Nakresli si betlehem a Vianoce očami detí. Okrem toho vyrábali aj rôzne vianočné dekorácie. 

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

Ani v zimnom období sme sa nenudili. Triedy sme si vyzdobili rôznymi zimnými dekoráciami.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

Karnevalové popoludnie pokračovalo aj v školskom klube detí. Aj vo vlastnoručne vyrobených maskách si deti zatancovali a zabavili sa pri hudbe. 

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

Mesiac marec priniesol veľa námetov pre tvorbu s deťmi.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
 

Rozprávkové popoludnie v ŠKD.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
 

 
Školský klub detí

Zápisný lístok TU
Žiadosť o prijatie  TU


Vyberanie detí z ŠKD, okrem preberania detí súrodencami, učiteľmi ZUŠ, vedúcimi záujmových útvarov, bude prebiehať v polhodinových intervaloch o 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 hod., atď. Deti, ktoré budú odchádzať z ŠKD samé, musia mať uvedený spôsob a čas odchodu v zápisnom lístku (v polhodinových intervaloch).
V priebehu školského roka môže rodič (zákonný zástupca) dieťaťu písomnou formou spôsob a čas odchodu meniť (v uvedených polhodinových intervaloch).
Tieto polhodinové intervaly sú stanovené z prevádzkových a organizačných dôvodov v čase potreby dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní.

Zároveň upozorňujeme, že ranná prevádzka ŠKD z vyššie uvedených dôvodov nebude.

Organizácia ŠKD - klikni

Školský poriadok ŠKD - klikni

Školský poriadok ŠKD – dodatok č. 1 - klikni

Školský poriadok ŠKD - dodatok č. 2 - klikni

Pravidlá bezpečného ŠKD  - klikni

Denný režim ŠKD - klikni