Aktivity ŠKD - II.polrok

Tento rok sme fašiangy ukončili karnevalom v spolupráci s učiteľkami prvého stupňa. Deti si zasúťažili a dostatočne sa vyšantili.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

Na Valentína si deti vyrobili pre priateľov a rodičov darčeky, želania a priania.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

Každé ročné obdobie má svoje čaro. Zima je pre deti jedno z najobľúbenejších ročných období -  plná zábavy a radovánok. Ani v našom školskom klube nechýbala radosť zo snehu. Deti sa vyšantili pri sánkovaní a guľovačke. Nezabudli sme ani na vtáčiky, ktorým sme vyrobili kŕmidlá a zavesili na vychádzke v lese. V čase ZOH sme fandili našim športovcom s vlastnoručne vyrobenými slovenskými vlajkami. Keď nám počasie neprialo, vyrobili sme veľa pekných zimných výrobkov.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

Jar sme privítali tvorivými dielňami, kde si deti vyrobili štvorlístok s veľkonočnými motívmi. Popri práci sa zabavili pri hudbe a zaspievali si piesne o jari.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

22. apríl je deň, kedy si každoročne pripomíname sviatok našej Zeme. Pri príležitosti „Dňa Zeme“ sme sa s deťmi v ŠKD rozprávali, prečo je dôležité našu prírodu chrániť a vyrobili rôzne výrobky z odpadového materiálu.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

Ako každý rok v rámci čitateľskej gramotnosti sa deti zo ŠKD zúčastňujú aktivít organizovaných knižnicou. Pani knihovníčky si pre deti pripravili kvíz o zvieratkách, ktoré deti zaujali svojou zvláštnosťou a veľmi sa im páčil. Zároveň si deti mali možnosť knihu zapožičať a prečítať. Keďže nám počasie prialo, nezabudli sme sa zastaviť na zmrzlinu.

Click image to open!
Click image to open!

Aj tento rok sa v ŠKD uskutočnil švihadlový maratón, v ktorom si deti z jednotlivých oddelení zmerali sily v skákaní cez švihadlo.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
 

Dňa 8. júna sa v ŠKD uskutočnila družinárska štafeta, v ktorom si jednotlivé oddelenia proti sebe zasúťažili. Za účasť boli deti odmenené diplomom.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

V poslednom mesiaci školského roku sme voľný čas trávili prevažne na školskom ihrisku, ale v nepriaznivom počasí si deti vyrobili rôzne výrobky.

 

 

Fatal error: Maximum execution time of 5 seconds exceeded in /domains1/gh255300/public/www_root/mambots/content/plugin_jw_sigpro/sigpro_engine.php on line 153