Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Aktivity ŠKD - II.polrok

Tento rok sme fašiangy ukončili karnevalom v spolupráci s učiteľkami prvého stupňa. Deti si zasúťažili a dostatočne sa vyšantili.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

Na Valentína si deti vyrobili pre priateľov a rodičov darčeky, želania a priania.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

Každé ročné obdobie má svoje čaro. Zima je pre deti jedno z najobľúbenejších ročných období -  plná zábavy a radovánok. Ani v našom školskom klube nechýbala radosť zo snehu. Deti sa vyšantili pri sánkovaní a guľovačke. Nezabudli sme ani na vtáčiky, ktorým sme vyrobili kŕmidlá a zavesili na vychádzke v lese. V čase ZOH sme fandili našim športovcom s vlastnoručne vyrobenými slovenskými vlajkami. Keď nám počasie neprialo, vyrobili sme veľa pekných zimných výrobkov.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

Jar sme privítali tvorivými dielňami, kde si deti vyrobili štvorlístok s veľkonočnými motívmi. Popri práci sa zabavili pri hudbe a zaspievali si piesne o jari.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 
Aktivity ŠKD - I. polrok

Po prázdninovom lete prichádza jeseň, čarovné obdobie plné farieb, dozrievajúcich plodov, ale aj zmien počasia. Deti v ŠKD si babie leto užívali naplno. Počas krásnych slnečných dní  trávili voľný čas na školskom ihrisku, kde sa hrali rôzne hry, venovali sa pozorovaniu prírody, rozprávali sa o zmenách v tomto ročnom období. V nepriaznivom počasí vyrábali rôzne jesenné výrobky.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

Dňa 6. decembra 2017 aj náš ŠKD navštívil Mikuláš so svojimi pomocníkmi, čertmi a anjelmi. Deti mu zaspievali, zahrali a zarecitovali. Mikulášovi sa to veľmi páčilo a všetky deti odmenil sladkosťami. Obaja čerti boli pripravení ponatierať „pekelným prachom“ neposlušné deti.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

V predvianočnom období sme deti v ŠKD oboznámili s vianočnými tradíciami a zvykmi na Kysuciach, zapojili sme ich do výtvarnej súťaže „Deti a Vianoce“ , svoje práce poslali aj do detského časopisu „Vrabček“, vyrobili veľa vianočných prác, ktorými si vyzdobili jednotlivé oddelenia.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

Každé ročné obdobie má svoje čaro. Zima je pre deti jedno z najobľúbenejších ročných období -  plná zábavy a radovánok. Ani v našom školskom klube nechýbala radosť zo snehu. Deti sa vyšantili pri sánkovaní a guľovačke. Nezabudli sme ani na vtáčiky, ktorým sme vyrobili kŕmidlá a zavesili na vychádzke v lese. V čase ZOH sme fandili našim športovcom s vlastnoručne vyrobenými slovenskými vlajkami. Keď nám počasie neprialo, vyrobili sme veľa pekných zimných výrobkov.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 
Školský klub detí

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a  na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.Dôsledne zabezpečuje  rekreačnú, odpočinkovú, záujmovú činnosť detí a ich pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu. V školskom roku 2017/2018 sa na pravidelnú dochádzku do ŠKD prihlásilo 132 detí. Bolo zriadených päť zmiešaných oddelení. Hneď v prvom týždni  boli deti oboznámené so školským poriadkom ŠKD a BOZ. Prváci sa zoznámili s novými kamarátmi, s priestormi školy a ŠKD.

Oddelenia:
1.oddelenie: Jurčová P. -1.A, 2.A, 2.C- 27 detí
2.oddelenie: Mgr. Bazgerová D. -1.A, 2.B- 25detí
3.oddelenie: Mgr. Bieliková I. -1.B,2.A -27 detí
4.oddelenie: Špitová J.- 3.B, 3.C- 28 detí
5.oddelenie: Mgr. Muchová M. -3.A, 4.A, B, C- 25 detí
 

Školský poriadok ŠKD - klikni

Pravidlá bezpečného ŠKD  - klikni

Denný režim ŠKD - klikni

Výchovný program ŠKD v šk. roku 2017/2018 - klikni