Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Aktivity ŠKD

Jesenné tvorenie v ŠKD počas upršaných dní

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

Čarovná vianočná pošta – všetky oddelenia sa zapojili do výtvarnej súťaže Kysuckej knižnice. práce boli zverejnené na ich webovej stránke a odmenené
Vianočné tvorenie ŠKD – List Ježiškovi, vianočné ozdoby, pozdravy.
Fašiangové tvorenie – výroba masiek.
Jarné tvorivé dielne  - jarná výzdoba, veľkonočné výrobky.
Rozprávkový deň – kvízy, tajničky, osemsmerovky, hádanky, záložky, rozprávkové tričko, leporelá.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
 

 
Školský klub detí

Upozorňujeme rodičov, že ranná prevádzka ŠKD nebude.
Vyberanie detí  zo školského klubu okrem  preberania detí súrodencami, učiteľmi ZUŠ, vedúcimi záujmových útvarov, bude prebiehať v polhodinových intervaloch o 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 hod.,  atď. Deti, ktoré budú odchádzať z ŠKD samé, musia mať uvedený spôsob a čas odchodu v zápisnom lístku (v uvedených polhodinových intervaloch).
V priebehu školského roka môže rodič (zákonný zástupca) dieťaťu písomnou formou spôsob a čas odchodu meniť (v uvedených polhodinových intervaloch).

Uvedené polhodinové intervaly sú stanovené z prevádzkových a organizačných dôvodov v čase potreby dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní.

Organizácia ŠKD - klikni

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o prijatie do ŠKD

Zápisný lístok žiaka 

Školský poriadok ŠKD - klikni

Školský poriadok ŠKD – dodatok č. 1 - klikni

Pravidlá bezpečného ŠKD  - klikni

Denný režim ŠKD - klikni