Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Nadácia

Škola má nadviazanú spoluprácu s nadáciou v Žiline „ Spoločne pre región “, ktorej jednou z činností je príjem 2% zaplatenej dane a po odsúhlasení sumárneho oznámenia za školu prevod 100 % na účet školy.

Takto škola získala:

za kalendárny rok 2005 –   8.391 Sk
za kalendárny rok 2006 –  25.629 Sk
za kalendárny rok 2007 – 63.807 Sk
za kalendárny rok 2008 - 50.098 Sk
za kalendárny rok 2009 - 1111.61 €
za kalendárny rok 2010 - 1005.55 €
za kalendárny rok 2011 - 1140.44 €
za kalendárny rok 2012 - 1063.48 €
za kalendárny rok 2013 - 1586,39 €
za kalendárny rok 2014 - 1252,11 €
za kalendárny rok 2015 - 1744,45 €
za kalendárny rok 2016 - 1745,01 €
za kalendárny rok 2017 - 2707,66 €
za kalendárny rok 2018 - 3061,70 €
za kalendárny rok 2019 - 2208,22 €
za kalendárny rok 2020 - 2387,23 €  
za kalendárny rok 2021 - 2003,63 €


Darované peniaze sú účelovo viazané na podporu a rozvoj telesnej kultúry a podporu vzdelávania.

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí poukázali 2% zaplatenej dane škole, čím prispeli k jej vylepšeniu podmienok výchovy a vzdelávania žiakov.