Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Plán enviromentálnej výchovy

 Školský rok 2022/2023  KLIKNI TU

 
Enviroaktivity
V mesiaci marec sa žiaci 6. A zapojili do o súťaže Jar na škole. Úlohu triednych kolektívov bolo vyzdobiť svoju triedu jarnými motívmi a fotografie výzdoby poslať do súťaže. Ich snaha bola ocenená 1. miestom a peknou vecnou cenou.
 
Deň Zeme.
 
22. apríla  2022 - Deň Zeme je vo svete venovaný našej krásnej modrej planéte. Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia ľudstvom. Tento významný deň sme si pripomenuli v piatok 22. apríla. Naším cieľom bolo ukázať, aká je pre nás Zem dôležitá a čo môžeme urobiť, aby sme aj my svojou troškou pomohli jej ochrane. Svojou aktivitou, tvorbou rôznych zaujímavých, ale aj vtipných výrobkov z odpadového materiálu, konkrétnou činnosťou pri upratovaní a skrášľovaní areálu školy a jej okolia sme vyjadrili svoj záujem a ochotu prispieť k ochrane Zeme a zlepšeniu životného prostredia. Všetci  žiaci a učitelia sa aktívne podieľali na programe Dňa Zeme aj svojou výbornou náladou, ochotou, disciplinovanosťou a zodpovedným prístupom počas celého dňa.

V týždni od 23. mája do 27. mája 2022 absolvovali žiaci 4. ročníka „Školu v prírode“ v Hrabovskej doline pri Ružomberku. Zúčastnilo sa jej 44 žiakov spolu s triednymi učiteľkami a vychovávateľkou. V rámci vyučovacích hodín žiaci plnili určené zadania a tiež spoznávali okolitú prírodu, pamiatky a zaujímavosti. Počasie bolo priaznivé, preto trávili žiaci takmer celý čas vonku, na čerstvom vzduchu. Vypracovali si „Zápisník zo školy v prírode“, kde si zaznamenávali denné aktivity a postrehy - plávanie v bazéne, návštevu Čutkovskej doliny a zábavného parku Obrovo, cestu lanovkou, prehliadku dedinky Vlkolínec zapísanej v zozname UNESCO, Oravský hrad. 
 
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!