Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Plán enviromentálnej výchovy

 Školský rok 2021/2022  KLIKNI TU

 
Enviroaktivity
Na konci minulého školského roka sa škola zapojila do hlasovania v projekte Čerstvé hlavičky. Keďže sme získali najviac hlasov, žiakom školy sme tak zabezpečili pravidelný prísun kvalitného ovocia a zeleniny pre každého žiaka jedenkrát týždenne, čím sa podporuje u žiakov zdravá výživa.
14. septembra 2020 sa uskutočnili na I. stupni Jesenné cvičenia v prírode a na II. stupni Účelové cvičenia.
Žiaci štvrtého ročníka absolvovali v termíne od 28. septembra do 2. októbra 2020 Školu  v prírode Piatrová (Vrútky) v malebnom prostredí Malej Fatry. Aj napriek nepriazni počasia mohli žiaci obdivovať prírodu v oblasti Turca a absolvovať tematické vychádzky zamerané na poznávanie a ochranu prírodného bohatstva Slovenska.
Dňa 23. novembra - 27. novembra 2020 sa na I. stupni pomocou rôznych aktivít uskutočnili Dni zdravej výživy a Farebný týždeň, zamerané na podporu a rozvoj zdravej výživy žiakov.
22. apríla 2021 sme si pripomenuli Deň Zeme. Žiaci 1.- 4. ročníka absolvovali v týždni venovanom Dňu Zeme aktivity zamerané na skrášľovanie prostredia školy a ochranu Zeme. Jednotlivé triedy vysadili rastlinky v školskej záhradke. Žiaci z 9. B prispeli svojou prácou k príprave skalky pre mladších žiakov. Žiaci 1.stupňa areál školy vyčistili od odpadkov, vyrobili krásne práce o ochrane životného prostredia, skúmali šišky ihličnanov, spoznávali tematické piesne, písali interview s našou planétou Zem, učili sa správne separovať odpad.
Platforma Hurá von spolu s programom Zelená škola pripravili jednoduchú aktivitu na podporu pohybu detí vonku spojeného s pozorovaním jarnej prírody do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy. Na stránke si stiahli a vytlačili  omaľovanky a vyplnili jednoduché úlohy na každý deň od pondelka 19.4. až po víkend 25.4.
O tom, koľko kilometrov sa deťom podarilo prejsť po svojich a čo všetko po ceste objavili, mohli dať vedieť zdieľaním fotky/príbehu triedy vo facebookovej skupine  a zapojiť sa tak do súťaže o  Hurá von balíček pre celú triedu.

Žiaci sa zapojili aj do iniciatívy MIESTA PREČ, kreatívnej súťaž pre širokú verejnosť, všetky školy a škôlky v partnerských samosprávach OZV NATUR-PACK.
Cieľom tejto iniciatívy bolo ukázať a vysvetliť, čo sa deje s odpadmi, ktoré sa trieda, tiež s tými, ktoré sa netriedia, a nakoniec aj s tými, ktoré niekto vyhadzuje v prírode.