Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Plán činnosti koordinátora primárnej prevencie
Si môžete pozrieť tu.
 
Program prevencie a riešenia šikanovania
Si môžete pozrieť tu.
 
Prezentácie

Agresivita detí - klikni

Deti v sieti - klikni

Životný štýl detí - klikni

 
Aktivity prevencie

Realizácia úloh.


26. 9. 2016 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili interaktívnej prednášky o kyberšikane  Narodení pre výhru. Prednáška s audiovizuálnymi  a hudobnými  prvkami zaujala našich žiakov. Prednášku moderoval Miro Drobný. O hudobnú časť sa postarala raperka Aless, ktorá svoje osobné zážitky so šikanou podala vo svojich textoch.

V novembri pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám Mestská polícia vyhlásila výtvarnú súťaž „Drogy sú cesta do tmy“.  Zo všetkých zúčastnených  porota vybrala  a ocenila najlepších  11 prác. Druhé miesto získala žiačka 9.B Kamilka Kudláčková, na  5. mieste bola Etela Lalíková zo 6.B a našu školu  reprezentovala  9. miestom aj Nikola Poláčková zo 6.B

25.11.2016 Európsky týždeň boja proti drogám zakončili naši deviataci návštevou divadelného predstavenia súboru Eva „Biele deti“. Po predstavení si  vypočuli životné príbehy závislých ľudí, ktorí momentálne abstinujú v resocializačnom zariadení. Cieľom týchto aktivít je budovanie odmietavého vzťahu k drogám.