Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Plán činnosti koordinátora primárnej prevencie
Si môžete pozrieť tu.
 
Program prevencie a riešenia šikanovania
Si môžete pozrieť tu.
 
Prezentácie

Agresivita detí - klikni

Deti v sieti - klikni

Životný štýl detí - klikni

 
Aktivity prevencie

10.9. 2018  pri príležitosti Pamätného dňa holokaustu si žiaci a vyučujúci druhého stupňa uctili pamiatku všetkých obetí násilia. Prostredníctvom príbehov preživších sa oboznámili s tragickou históriou rasovo prenasledovaných ľudí počas druhej svetovej vojny. Tieto udalosti by mali byť mementom aj pre dnešné dni. Nedovoľme, aby sa história opakovala.

V októbri 2018 MsP vyhlásila ďalší ročník výtvarnej súťaže Cesta k závislosti. Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy. A boli úspešní! 1. miesto získala Simona Kukurdíková zo 6.A. Umiestnenie získali aj žiačky 8.C Alžbeta Jurčíková a Monika Koňušíková.

6.11. 2018 Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám MsP v Čadci zorganizovala Živé knižnice s abstinujúcimi závislými pod názvom Nemusíš to zažiť. Na podujatí sa zúčastnili žiaci 9. ročníka. Súčasťou programu bolo aj predstavenie The Dark Trip.  Bola to divadelná inscenácia, ktorej hlavnou myšlienkou je zničujúci vplyv drog na život človeka. Šlo o autobiografickú hru, ktorú herec napísal, hrá a sám si ju aj odžil. Predstavenia sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka.

26. marca boli žiaci 8.B súčasťou pilotného programu DAJ SI POHOV, KÁMO! Tento protidrogový workshop bol pripravený v spolupráci s autormi programu Revolution Train a MsP v Čadci.


Prvý júnový týždeň sa žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili  interaktívnej prednášky Byť nezávislý, ktorú v Kysuckej knižnici pripravili študentky a študenti  OA v Čadci.


V mesiacoch máj a jún sme prostredníctvom dotazníkov zisťovali postoje žiakov  8. ročníka k legálnym a nelegálnym drogám.  V 9.  Ročníku sme zisťovali  využívanie sociálnych sietí  žiakmi a ich znalosti o nástrahách a nebezpečenstvách na internete.


Žiaci 5.B, 6.A, 6.B využili v júni ponuku Kysuckej galérie na výstavu Zmysel to má aj bez zmyslov. Interaktívna výstava umožnila žiakom prežiť chvíľu „v koži dieťaťa s postihnutím“. Cieľom výstavy je prispieť k lepšiemu pochopeniu tejto skupiny detí a ich potrieb.