Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Plán činnosti koordinátora primárnej prevencie
Si môžete pozrieť tu.
 
Program prevencie a riešenia šikanovania
Si môžete pozrieť tu.
 
Prezentácie

Agresivita detí - klikni

Deti v sieti - klikni

Životný štýl detí - klikni

 
Aktivity prevencie

September 2021- prednášky pri príležitosti Pamätného dňa holokaustu na 2. Stupni

Október 2021- žiaci 8. a 9. Ročníka sa zúčastnili projektu Revolution Train. V šiestich vagónoch boli pripravené nebezpečné miesta, napríklad autohavária, bar, stará továreň či väzenie. Žiaci sedeli v kinosále a sledovali filmový príbeh mladých ľudí, ktorých život ovplyvnili drogy. Po skončení každej časti sa plátno zdvihlo a žiaci vstúpili do vagóna, kde bola reálne zobrazená scéna z filmu. Žiaci odchádzali s jedinečnými pocitmi, ktoré v nich zanechala táto interaktívna prednáška.

November 2021- sa žiaci 1. stupňa zapojili do akcie bubnovačka- „Aby deti bolo počuť“, ktorá sa konala pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí.

Apríl 2022- žiaci 8. A 9. Ročníka sa na hodinách občianskej náuky zapojili do festivalu dokumentárných filmoch o ľudských právach jeden svet.