Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Plán činnosti koordinátora primárnej prevencie
Si môžete pozrieť tu.
 
Program prevencie a riešenia šikanovania
Si môžete pozrieť tu.
 
Prezentácie

Agresivita detí - klikni

Deti v sieti - klikni

Životný štýl detí - klikni

 
Aktivity prevencie

Realizácia úloh.

 

8.9. 2017  pri príležitosti Pamätného dňa holokaustu žiaci 9.A navštívili miesto, ktoré pripomína útek dvoch Slovákov z koncentračného tábora Auswitz – Rudolfa Vrbu a Alfréda Wetzlera . Svojim útekom zachránili nielen svoje životy, ale aj  životy  ďalších ľudí. V Žiline spísali správu o životných podmienkach a zabíjaní ľudí v  koncentračnom tábore.

 25.10. 2017 žiaci 2. stupňa sa prostredníctvom multimediálneho koncertu oboznámili s nástrahami používania Facebooku.

 23.11. 2017 Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám MsP v Čadci zorganizovala Živé knižnice s abstinujúcimi závislými pod názvom nemusíš to zažiť. Na podujatí sa zúčastnili žiaci 9. ročníka. Súčasťou programu bolo aj divadelné predstavenie na tému závislostí. Autormi a hercami boli členovia združenia Cenacolo, ktoré pomáha ľuďom zo závislosti.