Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Plán činnosti koordinátora primárnej prevencie
Si môžete pozrieť tu.
 
Program prevencie a riešenia šikanovania
Si môžete pozrieť tu.
 
Prezentácie

Agresivita detí - klikni

Deti v sieti - klikni

Životný štýl detí - klikni

 
Aktivity prevencie

9.9. 2019  pri príležitosti Pamätného dňa holokaustu si žiaci a vyučujúci druhého stupňa uctili pamiatku všetkých obetí násilia. Prostredníctvom príbehov preživších sa oboznámili s tragickou históriou rasovo prenasledovaných ľudí počas druhej svetovej vojny. Tieto udalosti by mali byť mementom aj pre dnešné dni. Nedovoľme, aby sa história opakovala.