Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Plán činnosti koordinátora primárnej prevencie
Si môžete pozrieť tu.
 
Program prevencie a riešenia šikanovania
Si môžete pozrieť tu.
 
Prezentácie

Agresivita detí - klikni

Deti v sieti - klikni

Životný štýl detí - klikni

 
Aktivity prevencie

9.9. 2019  pri príležitosti Pamätného dňa holokaustu si žiaci a vyučujúci druhého stupňa uctili pamiatku všetkých obetí násilia. Prostredníctvom príbehov preživších sa oboznámili s tragickou históriou rasovo prenasledovaných ľudí počas druhej svetovej vojny. Tieto udalosti by mali byť mementom aj pre dnešné dni. Nedovoľme, aby sa história opakovala.

Dňa  14. Októbra 2019 mohli  žiaci 7. a  8. ročníka prejsť cez protidrogový vlak Revolution Train. Prostredníctvom všetkých zmyslov spoznali pôsobenie legálnych a nelegálnych drog. Dúfame, že tento zážitok ich bude inšpirovať k výberu života bez závislostí.

V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám si 19. novembra žiaci 9. ročníka pozreli autobiografickú divadelnú hru The Light Trip. Jej cieľom je motivovať deti a mládež k hľadaniu pozitívneho zmyslu života.
Pred začiatkom divadelného predstavenia boli ocenené výtvarné práce na tému Môj život bez drog. Krásne druhé miesto získala Simonka Švíková z 9.B. Ďalšou ocenenou bola Simonka Kukurdíková zo 7.C.

Naša škola sa 19. Novembra zapojila do bubnovačky „Aby bolo deti lepšie počuť“, ktorá sa konala pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí. Rukami aj nohami sme ukázali, že deti a ich hlas sú pre nás dôležité.