Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Plán činnosti koordinátora primárnej prevencie
Si môžete pozrieť tu.
 
Program prevencie a riešenia šikanovania
Si môžete pozrieť tu.
 
Prezentácie

Agresivita detí - klikni

Deti v sieti - klikni

Životný štýl detí - klikni

 
Aktivity prevencie
Realizácia úloh:
- prednášky k  Pamätnému dňu holokaustu vo všetkých triedach v ročníkoch 6.-9.  (september 2015),
- akcie zamerané na odstraňovanie predsudkov a diskriminácie: pietna akcia v Parku zmierenia ku Dňu holokaustu (september 2015), kladenie vencov v Parku zmierenia pri príležitosti Dňa veteránov (november 2015),   Maratón písania listov ( december 2015), využívanie pamätných dní na podporenie diskusií žiakov,
- Týždeň boja proti drogám beseda na tému Nemusíš to zažiť vrámci projektu Živých knižníc. Mladí abstinujúci narkomani z resocializačného zariadenia pre drogovo závislých Provital z obce Koš pri Prievidzi cez osobnú výpoveď  odpovedali nielen na otázky žiakov, ale zároveň vzdelávali. Najmä tých, čo majú pocit, že ich predstavy a riešenia problémov sú skutočne tie správne a žiadne iné riešenie neexistuje.S takýmito ľuďmi sa žiaci v bežnej realite nemajú príležitosť stretnúť a porozprávať. Súčasťou týždňa boja proti drogám bola aj výtvarná súťaž na tému: Cesta k závislosti na drogách ( november 2015),
-zapojenie detí do projektu MsP „Primar  CLUB – Mládež proti kriminalite“ - systematická práca s deťmi a mládežou počas celého roku,
- prevencia kyberšikany /5. roč./ v Kysuckej knižnici,
- festival Jeden svet- festival dokumentárnych filmov o ľudských právach. V ročníkoch 6. -9. na hodinách OBN sme žiakom premietli dokumenty z rôznych krajín sveta a diskutovali o probléme z dokumentu( február 2016),
- prevencia závislostí v 4.a 5. ročníku.Žiaci sa zúčastnili interaktívneho workshopu, v ktorom s nimi pracovali ich starší spolužiaci pripravení MsP. Z našej školy boli vyškolení  Simon Buček a Fabián Tutka zo 7.A. (marec 2016),
-pietna spomienka a kladenie vencov pri MsÚ a v parku zmierenia pri príležitosti konca druhej svetovej vojny (máj 2016),
- tvorivé dielne pre žiakov 7. ročníka v SOŠD v Krásne nad Kysucou
- exkurzia žiakov 9. ročníka do koncentračného tábora Auschwitz (jún 2016).
-zapájanie žiakov do súťaží (celý školský rok).
- dotazníky o šikanovaní vo 8. ročníku
- dotazníky o atmosfére v triede a šikanovaní v 7.A, 6.B