Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Verejné obstarávanie
Súhrnná správa o zákazkách s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo vyššou než 1000,00 €

Za rok 2014 klikni TU

Za rok 2015 klikni TU

Za rok 2016 klikni TU

Za rok 2017 klikni TU

Za rok 2018 klikni TU