Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Trieda 8.B

Triedna učiteľka: Mgr. Jana Kulichová                 ROZVRH HODÍN

Buchta Dominik
Cípko Matúš
Čenták Filip
Čimborová Nina
Dejčíková Charlotte
Fojtíková Adela
Gerátová Soňa
Hlubina Alexander
Jahodníková Natália
Jarabica Daniel
Jozek Tomáš
Jurčíková Júlia
Koniar Juraj
Kontríková Viktória
Minárik Mojmír
Palubjáková Marianna
Rechtoriková Lívia
Slanináková Dorota
Suchoňová Sandra                                                                                                                                                                                                                                                                                                Kullová Lucia

 

ALF online testovanie žiakov