Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Trieda 9.A

Triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Longauerová          ROZVRH HODÍN

Baláž Milan
Beleš Jakub
Beliančin Lukáš
Durajová Kristína
Ficková Klára
Krcho Ján
Kupka Dávid
Machovčák Filip
Martiniaková Barbora
Mináriková Tamara
Roman Erik
Sirotová Lucia
Svitek Matúš
Šeligová Vanda
Škorvánek Lukáš
Zuščák Pavol
Suchanková Monika

ALF online testovanie žiakov