Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Trieda 9.A

Triedna učiteľka: Mgr. Jana Klimeková          ROZVRH HODÍN

Babuliaková Simona
Baláž Tobias
Blahovcová Lea
Cyprich Denis
Gáborová Dominika
Hlaváčová Adela
Hudák Matúš
Kasoniová Sofia
Krkošková Simona
Kubjatko Jozef
Kubjatko Samuel
Kučák Ján
Likáč Michal
Nemčok Patrik
Pastva Matej
Perďoch Jakub


ALF online testovanie žiakov