Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Trieda 9.B

Triedny učiteľ:  Mgr. Bernard Kyzek              ROZVRH HODÍN

Cyprichová Natália
Čuboňová Lea
Grochalová Barbora
Jarábek Jakub
Jurčák Samuel
Klimek Matej
Krkoška Daniel
Krkošková Aneta
Kubačková Nikola
Kuljovská Natália
Matejčíková Henrieta
Palčo Adrián
Pawlus Oliver
Pištek Ján
Plevková Sabína
Švíková Sofia
Vakula Benjamín
Varšaviková Stanislava
Vrábliková Veronika

ALF online testovanie žiakov