Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Trieda 9.B

Triedna učiteľka: Mgr. Larisa Holeščáková       ROZVRH HODÍN  

Andoč Tomáš
Budoš Jozef
Buchta Tomáš
Čierňava Róbert
Gerát Dominik
Habčáková Klára
Hlaváčová Miroslava
Horeličan Patrik
Ihelková Andrea
Kučák Nikolas
Kultánová Sára
Materanka Matej
Neček Alex
Peteraj Jakub
Pišteková Katarína
Sklenčík Adam
Škanderová Klára
Valentínyová Bianka

ALF online testovanie pre žiakov