Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Trieda 9.C

Triedny učiteľ: RNDr. Ladislav Holeščák          ROZVRH HODÍN

Adámek Matúš
Brandýsová Natália
Cyprich Denis
Cyprich Kristián
Delinčáková Adela
Gomola Michal
Hlubíková Soňa
Jarabica Adrián
Jurčíková Alžbeta
Koňušíková Monika
Kubíková Aneta
Martaus Marco
Pakanec Matej
Paršo Jakub
Paršová Jana
Stoláriková Vanesa
Šustek Adam

ALF online testovanie žiakov