Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Trieda 9.C

Triedna učiteľka: Mgr. Daša Kožáková                 

Babuliaková Tamara
Ďurana Tomáš
Halfarová Ema
Hermanová Bianka
Chorvatovič Dávid
Imrišík Matúš
Jarošík Ján
Kajánek Daniel
Klieštik Matúš
Kondeková Scarlett
Koňušíková Laura
Kukurdíková Simona
Kuric Patrik
Malíková Magdalena
Moskáľ Juraj
Poláková Agáta
Poliaková Bianka
Špánik Samuel
Ünaldi Lara
Zárodňanská Valéria


ALF online testovanie žiakov