Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Trieda 2. A

Triedna učiteľka: Mgr.Marta Hlubíková 

Bobčík Dominik
Golis Michal
Grochalová Monika
Hudecová Alica
Chrastinová Michaela
Kucharčík Lukáš
Kuchyňka Tobias
Kyzek Sebastián
Lieskovan Pavol
Padychová Karolína
Pajonková Laura
Podmanická Sofia
Poláček Patrik
Polečová Liliana
Riboň Mathias
Slaninák Hugo
Smolka Hugo
Stenchlák Milan
Zborovančíková Barbora