Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Trieda 5.B

Triedna učiteľka: Mgr. Jana Klimeková            ROZVRH HODÍN

Brezániová Kristína
Buchta Samuel
Dubová Sarah
Herman Jakub
Hrtánek Tomáš
Hrušková Ema
Jánošík Juraj
Jendrisková Simona
Kubalová Jazmína
Kubík Matúš
Kubištová Simona
Kultán Christian
Kupková Zuzana
Kyzeková Vanesa
Madaj Adam
Markech Rastislav
Maták Matej
Račková Timea
Schneider Michal
Sloviaková Katarína
Slovjaková Dominika
Vrabec Michael

ALF online testovanie žiakov