Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Trieda 5.B

Triedna učiteľka: PaeDr. Miroslava Kolesnáčová        ROZVRH HODÍN

Byrtusová Eliška
Cyprichová Soňa
Čierňavová Andrea
Durajová Barbora
Hruška Tomáš
Jaroš Christian
Kadrliaková Lara
Kondeková Lillien
Kotrč Martin
Kováč Matúš
Kvašňovský Marek
Kyzek Martin
Pejzl Šimon
Privara Stanislav
Rebrošová Linda
Sklenčíková Bianka
Sklenčíková Janka
Skurka Matúš
Špalková Barbora
Tomko Lukáš

ALF online testovanie žiakov