Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Trieda 3.A

Triedna učiteľka: Mgr. Slávka Zelníková                        ROZVRH HODÍN

Brázdil Juraj
Bzdiliková Veronika
Drvárová Nina
Hadidová Tereza
Hajduk Jozef
Chromčáková Charlotte
Jakubec Peter
Jaroš Sebastián
Kocifaj Kamil
Kocúrková Lea
Kučáková Eliška
Kuffa Marko
Jahodník Tobias
Majerík Tomáš
Rosinová Nina Mária
Rusnáková Vanda
Švík Adam
Tajdar Adam
Točoňová Dominika
Truchlik Jakub
Zbojová Nela

ALF online testovanie žiakov