Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Trieda 3.B

Triedna učiteľka: Mgr. Katarína Materanková                  ROZVRH HODÍN

Beňová Natália
Čišecká Ella
Čišecký Max
Gregušová Simona
Halfar Matúš
Harcek Jakub
Harvanová Júlia
Hojdíková Lucia
Macura Šimon
Jarábková Sofia
Jarošová Karin
Jesenská Valéria
Kulla Samuel
Mlích Peter
Ondrúšek Oliver
Repáková Karina
Rohlíček Branislav
Roman Jakub
Sáček Adrián
Skotnický Adam
Skurka Patrik
Špiláková Adriana
Vrablik Štefan

ALF online testovanie žiakov