Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Trieda 4.A

Triedna učiteľka: Mgr. Mariana Drndová        ROZVRH HODÍN  

Bulej Anton
Goneková Slávka
Kubačka Samuel
Kudláček Jozef
Lomnický Šimon
Murčová Margaréta
Piščeková Simona
Putyrová Barbora
Skotnická Viktória
Slovjaková Diana
Sojčáková Sára
Škola Tobias
Tomčiak Matúš
Urbaník Šimon
Varšavík Leo
Veselka Hugo
Zuščáková Tamara

ALF online testovanie žiakov