Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Trieda 4.B

Triedna učiteľka: Mgr. Slávka Pohančeníková        ROZVRH HODÍN

Byrtus Bruno
Cabúková Anabela
Cyprich Michal
Cyprichová Nina
Fusko Nicolas
Gurčíková Kristína
Jarabicová Romana
Jorík Sebastián
Klieštiková Lea
Klimeková Katarína
Ligačová Laura
Luptovcová Nela
Nezval Peter
Prodaj Tomáš
Staškovanová Eliška
Škorvánek Timotej
Štefáková Gréta
Vakulová Ester Marie

ALF online testovanie žiakov