Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Trieda 1.A

Triedna učiteľka: Mgr. Miroslava Kullová    

Blahutová Alexandra
Gabrišová Karin
Gončárová Ema
Hažiková Melinda
Herman Dávid
Hnidec Natálie
Holáňová Sofia
Horečný Matias
Cholevová Nella
Krelová Kristína
Kubánek Šimon
Nezvalová Jana
Pastorková Liliana
Privarčáková Timea
Rosina Adam Peter
Tajdar Ariana
Tutka Teodor
Végh Vivien
Vorek BorisALF online testovanie žiakov