Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Trieda 1.B

Triedna učiteľka: Mgr. Jana Padyšáková      

Blahovcová Viktória
Durajová Barbora
Gregušová Ema
Harcek Martin
Harvanová Michaela
Jakubcová Nela
Jakubcová Nina
Jedinák Michal
Kocifaj Vratislav
Krenželák Alex
Kubica Kevin
Kučáková Alexandra
Kuffová Soňa
Madajová Sára
Mravec Michal
Pajonk Lea
Poláčková Paulína
Sáčková Alica
Šipulová Viktória
Špiláková Zuzana


ALF online testovanie žiakov