Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Trieda 2.C

Triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Padychová            ROZVRH HODÍN

Bartoš Sebastián
Bergerová Lucia
Drahniak Jakub
Durčáková Viktória
Grochal Sebastián
Chrastinová Lívia
Chrastinová Lucia
Janáčová Laura
Jašurek Šimon
Kaduchová Eliška
Kajánek Sebastián
Klieštik Ondrej
Kováč Juraj
Krkoška Jozef
Michalinová Michaela
Rebrošová Sofia
Tomaničková Lenka
Tomeková Vanesa

ALF online testovanie žiakov