Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Trieda9.A

Triedna učiteľka: PaedDr. Miroslava Kolesnáčová             ROZVRH HODÍN

Babuliak Filip
Bohdaň Tobias
Budošová Bianka
Dvoržáková Karin
Gajdičiar Patrik
Chlasták Dominik
Chorvatovičová Emma
Kováč Samuel
Kyzeková Laura
Lašová Dominika
Lehocký Matej
Pazdera Filip
Pijak Filip
Pijak Leo
Pišteková Milota
Šumský Samuel
Tekel Mathias


ALF online testovanie žiakov