Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Trieda 9. B

Triedna učiteľka: Mgr. Oľga Kravcová             ROZVRH HODÍN

Baška Dominik
Benko Tobiáš
Kekely Peter
Kľučka Andrej
Kováčová Sonja
Krkoška Erik
Lalíková Etela
Poláčková Nikola
Prodajová Andrea
Stráňavský Jakub
Stročková Lívia
Šramo Radoslav
Švíková Simona
Tomko Sebastián Dušan
Zelníková Nikola


ALF online testovanie žiakov