Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Trieda 7.B

Triedna učiteľka: Mgr. Katarína Šuleková              ROZVRH HODÍN

Babuliak Martin
Bátorková Bibiána
Beňo Matúš
Bulej Samuel
Cardová Katarína
Delinčák Alan
Ďurana Filip
Grochalová Barbora
Hažik Boris
Hojdík Milan
Kočíb Tadeáš
Kopáčová Ema
Kučáková Aneta
Kucharčík Samuel
Lalíková Viola
Poláček Tomáš
Šipková Tatiana
Voreková Vivien


ALF online testovanie žiakov