Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Trieda 5. A

Triedna učiteľka: Mgr. Zdenka Kubišová                            ROZVRH HODÍN

 

Baška Adrián
Bohdaň Dávid
Bohdaň Nikolas
Čuboňová Timea
Hamacek Šimon
Jarábková Viktória
Koričárová Barbora
Kotyrová Vivien
Kováč Mattias
Kubjatková Nella
Kuljovská Erika
Kusý Jakub
Macura Alex
Majeríková Nina
Nečedová Aneta
Pawlus Matej
Rusnáková Linda
Sojčák Oliver
Stročková Kvetoslava
Šeligová Linda
Šimášek Jakub
Šutek Samuel
Tekelová Karolína
Vojčiniak Jaroslav
Zagrapan MatúšALF online testovanie žiakov