Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Trieda 5. C

Triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Longauerová

Cyprich Adam
Dolynska Daria
Fojtík Adam
Gáborová Natália
Kováčik Oliver
Kováčová Veronika
Králiková Sandra
Mauer Juraj
Mudroň Alex
Oliinyk Mykyta
Oravec Max
Privarová Agáta
Privarová Tamara
Sloviaková Laura
Synko Kateryna
Šimuláková Kristína
Škorvánek Tomáš
Végh Oliver
Wandelt Viliam Gabriel
 

ALF online testovanie žiakov