Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Trieda 5. C

Triedna učiteľka: Mgr. Lenka Plačková                 ROZVRH HODÍN

Bašková Karin
Fojtík Lukáš
Gelačák Mathias
Gončár Jakub
Grochal Matej
Hadidová Pavlína
Jašurek Jakub
Jimenez Marko
Martiniaková Viktoria
Mauerová Simona
Mudrík Michael
Padychová Chiara Mária
Poleč Alex
Repáková Natália
Sabóová Patrícia
Vojčiniak Lukáš
Zajíčková Natália
Završanová Kateřina

ALF online testovanie žiakov