Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Trieda 8. C

Triedny učiteľ: RNDr. Ladislav Holeščák                   ROZVRH HODÍN

Bulej Matej
Burdelová Silvia
Cisaríková Sandra
Durajová Dominika
Gavlák Pavol
Greňo Kristián
Hadidová Alexandra
Jarabicová Vanessa
Kvašňovský Anton
Macášová Radoslava
Murčo Filip
Nagyová Miroslava
Padychová Kristína
Skotnická Sabrina
Škanderová Nina

ALF online testovanie žiakov