Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Trieda 2. B

Triedna učiteľka: Mgr. Pavla Kyzeková        ROZVRH HODÍN

Gajdičiarová Lenka
Jimenez Victoria
Kovalčík Kristián
Krellová Viktória
Kubicová Sára
Kubík Jakub
Martiniaková Vanesa
Mäsiarová Alžbeta
Mrázik Michal
Pastvová Petra
Sojčák Tobias
Staškovan Miroslav
Štefák Matúš
Štefák Šimon
Švíková Kiara
Tutková Emma

ALF online testovanie žiakov