Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Vážení rodičia a milí žiaci !

Od 1. septembra 2020 začal nový školský rok 2020/2021, v ktorom je dochádzka na vyučovanie pre žiakov povinná. /čítaj ďalej /

Tlačivá na stiahnutie:

•    Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu pred začiatkom školského roka  2020/2021
•    Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
•    Organizácia a   podmienky ...........