Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Vážení rodičia a milí žiaci !

Riaditeľstvo Základnej školy, M. R. Štefánika 2007 v Čadci vám oznamuje, že na základe usmernenia ministra školstva zo dňa 04.01.2021 bude od 11.01.2021 prebiehať vo všetkých ročníkoch 1 - 9 dištančné vzdelávanie. Pokyny dajú žiakom ich triedni učitelia cez EDUPAGE.

Zároveň upozorňujeme, že k Návratu žiakov do škôl sú informácie zverejňované na stránke MŠVVaŠ SR - www.minedu.sk.

Rok 2020 bol pre všetkých veľmi náročný. Preto si prajme, aby bol nový rok 2021 lepší, a aby sme mali veľa zdravia, šťastia a síl zvládať všetko, čo nám prinesie.