Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Oznam

Riaditeľstvo ZŠ oznamuje, že testovanie na Covid -19 bude prebiehať  pre pedagogických i nepedagogických zamestnancov a zákonných zástupcov žiakov, ktorí navštevujú ZŠ v 1. – 4. ročníku v novozriadenom školskom MOM, ktoré bude slúžiť aj pre občanov mesta.

Testovanie sa uskutoční 06.03.2021 v čase  8.00 – 18.00 hod. v hale školy.
 
Podmienkou nástupu zamestnancov a žiakov do školy je negatívny test zamestnanca a jedného zákonného zástupcu žiaka, resp. potvrdenie od lekára. Bližšie informácie nájdete na www.minedu.sk  (Návrat do škôl aktualizovaný k 08.03.2021).


Vážení rodičia!


Od 08.03. 2021 vyučovanie v ročníkoch 1.-4. prebieha v súlade s rozhodnutím ministra ŠVVaŠ SR č. 2021/10079:2- A 1810 z 02.03. 2021.


Rozhodnutie ministra školstva     Klikni TU

Návrat do škôl od 08.03.2021      Klikni TU

Čestné vyhlásenie určené pre: zákonných zástupcov žiakov na 1. stupni ZŠ s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.      Klikni TU

Čestné vyhlásenie určené pre :  zákonných zástupcov žiakov na 1. stupni ZŠ, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Klikni TU