Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Zápisný lístok stravníka pre bežné stravovanie na školský rok 2021/22

Oznamujeme vám, že zápisný lístok  na stravovanie v ŠJ - M.R.Štefánika v Čadci na školský rok 2021/2022, je potrebné čitateľne vyplniť, podpísať a vrátiť najneskôr do 25.06.2021.
(Je nutné vyplniť všetky údaje, vrátane tel.čísla, e-mailu a IBAN-u!!)
Zápisný lístok je možné stiahnuť, alebo osobne vyzdvihnúť v školskej jedálni, alebo prostredníctvom dieťaťa u triedneho učiteľa.
Možnosti odovzdania zápisného lístka sú nasledovné:
•    v školskej jedálni
•    prostredníctvom dieťaťa triednemu učiteľovi.

Na stiahnutie klikni TU