Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Slávnostné ukončenie školského roku 2020/2021
Vážení rodičia, milí žiaci, želáme vám krásne slnečné leto prežité v zdraví.

Ďakujeme za celoročnú spoluprácu, vzájomné pochopenie. Tešíme sa na stretnutie 02.09.2021.