Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Vážení rodičia a milí žiaci !

MŠVVaŠ SR vydalo dokument „Školský semafor v školskom roku 2021/2022“, ktorého cieľom je stanoviť prevádzkové podmienky základných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní.
Aj Základná škola, M. R. Štefánika v Čadci sa bude riadiť týmto dokumentom.

POKYNY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Klikni Tu

ŠKOLSKÝ SEMAFOR – POVINNOSTI RODIČA

Klikni Tu

ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Klikni Tu

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI

Klikni Tu