Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Milí rodičia a dobrí ľudia!

Chceme sa na Vás obrátiť s veľkou prosbou. Naša spolužiačka a veľmi dobrá kamarátka bojuje s veľmi ťažkou a zákernou chorobou. V tejto ťažkej situácii by sme veľmi chceli pomôcť Adelke a jej najbližšej rodine finančnou zbierkou. Budeme veľmi radi, ak prispejete a pomôžete prekonať toto náročné obdobie pre Adelku a jej rodinu.
Miesto zbierky bude označené plagátikom ,,ZBIERKA PRE ADELKU" a bude umiestnená na stolíku v hale školy od 16. decembra do 21. decembra 2022 v čase od 7.00 do 15.00. ĎAKUJEME!
Spolužiaci z 9.B.