Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Zápis prvákov do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

 Klikni TU

Organizačné pokyny k zápisu detí do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024  Klikni TU

Elektronická prihláška  Klikni TU / od 01. 04.  2023/

Písomné vyhlásenie v prípade, ak sa zápisu nezúčastnia obaja zákonní zástupcovia dieťaťa

- vyberte si splnomocnenie  č. 1 Klikni TU

         alebo splnomocnenie  č. 2 Klikni TU  

Podmienky prijatia do 1. ročníka  Klikni TU