Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Trieda 4.C

Triedna učiteľka: Mgr. Andrea Poláčková

Cyprich Adam
Fojtík Adam
Gáborová Natália
Kováčik Oliver
Kováčová Veronika
Králiková Sandra
Kučerová Soňa
Mauer Juraj
Mudroň Alex
Oravec Max
Privarová Agáta
Privarová Tamara
Sloviaková Laura
Šimuláková Kristína
Škorvánek Tomáš
Wandelt Viliam Gabriel
Zborovančík Michal                                                                                                                                                                                                                 Vegh Oliver   

 

ALF online testovanie žiakov