Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Trieda 5.A

Triedna učiteľka: Mgr. Andrea Belejkaničová        ROZVRH HODÍN

Balážová Karin
Brázdil Šimon
Gonek Šimon
Goneková Lea
Chrobák Marek
Chrobáková Simona
Ihelková Soňa
Klieštiková Katarína
Kocifajová Karolína
Korbaš Peter
Lenčéšová Nela
Mravec Andrej
Okuliarová Nina
Pajonk Filip
Peteraj Oliver
Rechtoríková Alica
Romanová Ema
Tlelka Matej
Tomek Alexander

ALF online testovanie