Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Trieda 5.A

Triedna učiteľka: Mgr. Larisa Holeščáková   

Bulejová Nikola
Greguš Juraj
Hruška Tomáš
Chudjak Dávid
Kamenišťáková Soňa
Kollár Matúš
Kotrč Jakub
Krabicová Tamara
Krelová Sabina
Kvašňovský Matúš
Macurová Romana
Machovčák Michal
Nečková Natália
Ondrašinová Michaela
Pajonková Laura
Pytel Tomáš
Suchoňová Soňa
Sventeková Eva
Šipula Tobias
Školová Victoria
Tatarková Diana 

ALF online testovanie žiakov