Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Olympijský deň.

Dňa 24. 06. 2022 od 8:00 do 12:30 hod. sa uskutoční na našej škole "Olympijský deň". Žiak si prinesie športové oblečenie, športovú obuv, prezuvky, šiltovku, pitný režim, desiatu a dobrú náladu. ŠJ a ŠKD sú v prevádzke.

Klikni TU